Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi
Mişcarea Revoluţionară şi Democratică din România

[MOŢIUNE]

[18 noiembrie 1917]

SOCIAI.-DEMOCRAŢII ROMÂNI ŞI TRATATIVELE DE PACE

Iată moţiunea care s-a votat la întrunirea de aseară:

Muncitorii români din Odesa1) adunaţi în întrunire publică extraordinară, convocaţi fiind de Comitetul de acţiune social-democrat român în seara de 16 noiembrie, declară:

Muncitorii, ţăranii şi soldaţii români aflaţi în Odesa consideră încercarea Guvernului revoluţionar rus de a grăbi încheierea păcii ca un act măreţ şi revoluţionar, menit să aducă între popoare pacea ruptă de concurenţa şi pofta de cîştig capitalistă.

Ei îşi dau seama că încheierea păcii ar salva restul de soldaţi şi de populaţie din ţară, care n-au fost încă înghiţiţi de măcel, de foamete şi de boli.

În numele poporului român martirizat, în numele orfanilor, văduvelor şi schilozilor, noi strigăm „ca omagiu şi recunoştinţă“.

Trăiască revoluţia rusă, aducătoare de pace!

[...]

 

„LUPTA“, 18 NOIEMBRIE 1917.

 

 

 


 

1). La Odesa, ca şi în alte centre din Rusia, se aflau evacuaţi, în baza Convenţiei semnate la 25 februarie 1917 între guvernul imperial rus şi guvernul regal român, un număr de muncitori, ingineri, ofiţeri şi funcţionari, împreună cu întreprinderile şi instituţiile în care lucrau (Vezi „Convenţie“, Arhiva M.F.A., dosar 85/1917, filele 106—116). —  Nota Red.