Capitalul, Volumul I

Indice bibliografic
cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels

La lucrările citate de Marx şi Engels au fost indicate, în măsura în care acest lucru a putut fi stabilit, ediţiile presupuse că ar fi fost folosite de ei. În unele cazuri, în special acolo unde izvoarele bibliografice nu sînt precizate, nu se menţionează ediţia. Legile şi documentele sînt indicate numai atunci cînd se citează din ele. Unele izvoare n-au putut fi identificate.

I. — Opere şi articole ale unor autori cunoscuţi şi ale altora, anonimi

Addington, Stephen : An inquiry into the reasons for and against inclosing open-fields. 2nd ed. Coventry, London 1772. — 731.

[...]

II. Rapoarte parlamentare şi alte publicaţii oficiale

An act for regulating the hours of labour for children, young persons, and women employed in workshops, 21st August 1867. În : The statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. London 1867. — 502.

[...]

III. Periodice

The Bengal Hurkaru. Calcutta din 22 iulie 1861. — 339.

[...]

Document PDF