Karl Marx și Friedrich Engels
Marx și Engels


 Biografie
  Karl Marx de V.I. Lenin
  Karl Marx de Friedrich Engels
  Friedrich Engels de V.I. Lenin
    Imagini

 

Lucrări selectate

  1845 (M)

Teze despre Feuerbach

  1847 (M)

Muncă salariată și capital

  1848 (M/E)

Manifestul Partidului Comunist

  1859 (M)

Contribuţii la critica economiei politice (Prefaţă)

  1867 (M)

Capitalul, volumul I

  1871 (M)

Războiul civil din Franţa

  1875 (M)

Critica Programului de la Gotha

  1880 (E)

Dezvoltarea socialismului de la utopie la știinţă

  1886 (E)

Ludwig Feuerbach și sfîrșitul filozofiei clasice germane

   

Opere

Volumul 1

Volumul 2

Volumul 3

Volumul 4

Volumul 5

Volumul 6

Volumul 7

Volumul 8

Volumul 9

Volumul 10

Volumul 11

Volumul 12

Volumul 13

Volumul 14

Volumul 15

Volumul 16

Volumul 17

Volumul 18

Volumul 19

Volumul 20

Volumul 21

Volumul 22

Volumul 23

Volumul 24

Volumul 25-1

Volumul 25-2

Volumul 26-1

Volumul 26-2

Volumul 27

Volumul 28

Volumul 29

Volumul 30

Volumul 31

Volumul 32

Volumul 33

Volumul 34

Volumul 35

Volumul 36

Volumul 37

Vol. 1-37

  

Lista cronologică a lucrărilor

  1843 (M)

Contribuții la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere

  1844 (M)

Manuscrise economico-filozofice din 1844

  1845 (M)

Teze despre Feuerbach

  1845 (E)

Situaţia clasei muncitoare din Anglia [pdf]

  1845 (E)

Descrierea coloniilor comuniste de dată mai recentă și care mai ființează încă

  1847 (M)

Muncă salariată și capital

  1847 (M)

Mizeria filozofiei

  1847 (E)

Principiile comunismului

  1848 (M/E)

Manifestul Partidului Comunist

  1848 (M)

Burghezia și contrarevoluţia [Articolul al doilea]

  1850 (M/E)

Adresa Organului central către Liga comuniștilor, martie 1850

  1850 (M)

Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850

  1850 (E)

  1852 (M)

Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte

  1853 (M)

Stăpînirea britanică în India

  1853 (M)

Rezultatele viitoare ale stăpînirii britanice în India

  1856 (M)

Cuvîntare rostită la aniversarea gazetei „The People's Paper“ la 14 aprilie 1856 la Londra

  1859 (M)

Contribuţii la critica economiei politice

  1859 (E)

Karl Marx. „Contribuţii la critica economiei politice“

  1859 (M)

Bazele criticii economiei politice vol. 1, vol. 2 [pdf]

  1864 (M)

Statutul general al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

  1864 (M)

Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

  1865 (M)

Despre Proudhon (Scrisoare către J. B. Schweitzer)

  1865 (M)

Salariu, preţ și profit

  1867 (M)

Capitalul, volumul I

  1868 (E)

Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Demokratisches Wochenblatt“

  1871 (M)

Războiul civil din Franţa

  1871 (E)

[Despre activitatea politică a clasei muncitoare]

  1872 (E)

Contribuţii la problema locuinţelor

  1873 (E)

Despre autoritate

  1875 (E)

Cu privire la problema socială în Rusia

  1875 (M)

Critica Programului de la Gotha

  1876 (E)

Dialectica naturii. Introducere

  1876 (E)

Rolul muncii în procesul de transformare a maimuţei în om

  1877 (E)

Karl Marx

  1880 (E)

Dezvoltarea socialismului de la utopie la știinţă

  1880 (M)

Însemnări pe marginea „Manualului de economie politică“ al lui Adolph Wagner

  1883 (E)

Funeraliile lui Karl Marx

  1884 (E)

Marx și „Neue Rheinische Zeitung“ (1848-1849)

  1884 (E)

Originea familiei, a proprietăţii private și a statului

  1885 (E)

Cu privire la istoria Ligii comuniștilor

  1885 (M)

Capitalul, volumul al II-lea

  1886 (E)

Ludwig Feuerbach și sfîrșitul filozofiei clasice germane

  1892 (E)

Prefaţă la ediţia a doua germană (1892) a lucrării „Situaţia clasei muncitoare din Anglia“

  1894 (E)

Problema ţărănească în Franţa și în Germania

  

 

Scrisori și fragmente din scrisori

 

   Marx către Annenkov la Paris. 28 decembrie 1846

   Marx către Weydemeyer la New York. 5 martie 1852 (Fragment)

   Marx către Engels la Manchester. 16 aprilie 1856 (Fragment)

   Marx către Engels la Ryde. 25 septembrie 1857 (Fragment)

   Marx către Kugelmann la Hanovra. 23 februarie 1865 (Fragment)

   Marx către Kugelmann la Hanovra. 9 octombrie 1866 (Fragment)

   Marx către Kugelmann la Hanovra. 11 iulie 1868 (Fragment)

   Marx către Kugelmann la Hanovra. 12 aprilie 1871 (Fragment)

   Marx către Kugelmann la Hanovra. 17 aprilie 1871 (Fragment)

   Marx către Bolte la New York. 23 noiembrie 1871 (Fragment)

   Engels către Cuno la Milano. 24 ianuarie 1872 (Fragment)

   Engels către Bebel la Hubertusburg. 20 iunie 1873 (Fragment)

   Engels către Sorge la Hoboken. 12-17 septembrie 1874 (Fragment)

   Marx și Engels. Scrisoare circulară către Bebel, Liebknecht, Bracke și alţii. 17-18 septembrie 1879 (Fragment)

   Engels către Schmidt la Berlin. 5 august 1890 (Fragment)

   Engels către Bloch la Königsberg. 21-22 septembrie 1890 (Fragment)

   Engels către Schmidt la Berlin. 27 octombrie 1890 (Fragment)

   Engels către Mehring la Berlin. 14 iulie 1893 (Fragment)

   Engels către Danielson la Petersburg. 17 octombrie 1893 (Fragment)

   Engels către Starkenburg la Berlin. 25 ianuarie 1894 (Fragment)

 

Însemnări despre români [pdf]

 

Opere alese

 


 

Alte link-uri:
Marx-Engels Internet Archive - Opere în limba engleză
Cross-Language section: Marx-Engels - Opere în alte limbi