Karl Marx și Friedrich Engels
Marx și Engels


Biografie
 Karl Marx de V.I. Lenin
 Karl Marx de Friedrich Engels
 Friedrich Engels de V.I. Lenin
   Imagini

 

Lucrări selectate

 1845 (M)

Teze despre Feuerbach

 1847 (M)

Muncă salariată și capital

 1848 (M/E)

Manifestul Partidului Comunist

 1859 (M)

Contribuţii la critica economiei politice (Prefaţă)

 1867 (M)

Capitalul, volumul I

 1871 (M)

Războiul civil din Franţa

 1875 (M)

Critica Programului de la Gotha

 1880 (E)

Dezvoltarea socialismului de la utopie la știinţă

 1886 (E)

Ludwig Feuerbach și sfîrșitul filozofiei clasice germane

Opere alese

Opere

Vol. 1

Vol. 2

Vol. 3

Vol. 4

Vol. 5

Vol. 6

Vol. 7

Vol. 8

Vol. 9

Vol. 10

Vol. 11

Vol. 12

Vol. 13

Vol. 14

Vol. 15

Vol. 16

Vol. 17

Vol. 18

Vol. 19

Vol. 20

Vol. 21

Vol. 22

Vol. 23

Vol. 24

Vol. 25-1

Vol. 25-2

Vol. 26-1

Vol. 26-2

Vol. 26-3

Vol. 27

Vol. 28

Vol. 29

Vol. 30

Vol. 31

Vol. 32

Vol. 33

Vol. 34

Vol. 35

Vol. 36

Vol. 37

Lista cronologică a lucrărilor

 1843 (M)

Contribuții la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere

 1844 (M)

Manuscrise economico-filozofice din 1844

 1845 (M)

Teze despre Feuerbach

 1845 (E)

Situaţia clasei muncitoare din Anglia [pdf]

 1845 (E)

Descrierea coloniilor comuniste de dată mai recentă și care mai ființează încă

 1847 (M)

Muncă salariată și capital

 1847 (M)

Mizeria filozofiei

 1847 (E)

Principiile comunismului

 1848 (M/E)

Manifestul Partidului Comunist

 1848 (M)

Burghezia și contrarevoluţia [Articolul al doilea]

 1850 (M/E)

Adresa Organului central către Liga comuniștilor, martie 1850

 1850 (M)

Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850

 1850 (E)

 1852 (M)

Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte

 1853 (M)

Stăpînirea britanică în India

 1853 (M)

Rezultatele viitoare ale stăpînirii britanice în India

 1856 (M)

Cuvîntare rostită la aniversarea gazetei „The People's Paper“ la 14 aprilie 1856 la Londra

 1859 (M)

Contribuţii la critica economiei politice

 1859 (E)

Karl Marx. „Contribuţii la critica economiei politice“

 1859 (M)

Bazele criticii economiei politice vol. 1, vol. 2 [pdf]

 1864 (M)

Statutul general al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

 1864 (M)

Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

 1865 (M)

Despre Proudhon (Scrisoare către J. B. Schweitzer)

 1865 (M)

Salariu, preţ și profit

 1867 (M)

Capitalul, volumul I

 1868 (E)

Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Demokratisches Wochenblatt“

 1871 (M)

Războiul civil din Franţa

 1871 (E)

[Despre activitatea politică a clasei muncitoare]

 1872 (E)

Contribuţii la problema locuinţelor

 1873 (E)

Despre autoritate

 1875 (E)

Cu privire la problema socială în Rusia

 1875 (M)

Critica Programului de la Gotha

 1876 (E)

Dialectica naturii. Introducere

 1876 (E)

Rolul muncii în procesul de transformare a maimuţei în om

 1877 (E)

Karl Marx

 1880 (E)

Dezvoltarea socialismului de la utopie la știinţă

 1880 (M)

Însemnări pe marginea „Manualului de economie politică“ al lui Adolph Wagner

 1883 (E)

Funeraliile lui Karl Marx

 1884 (E)

Marx și „Neue Rheinische Zeitung“ (1848-1849)

 1884 (E)

Originea familiei, a proprietăţii private și a statului

 1885 (E)

Cu privire la istoria Ligii comuniștilor

 1885 (M)

Capitalul, volumul al II-lea

 1886 (E)

Ludwig Feuerbach și sfîrșitul filozofiei clasice germane

 1892 (E)

Prefaţă la ediţia a doua germană (1892) a lucrării „Situaţia clasei muncitoare din Anglia“

 1894 (E)

Problema ţărănească în Franţa și în Germania

 

Scrisori și fragmente din scrisori

 

  Marx către Annenkov la Paris. 28 decembrie 1846

  Marx către Weydemeyer la New York. 5 martie 1852 (Fragment)

  Marx către Engels la Manchester. 16 aprilie 1856 (Fragment)

  Marx către Engels la Ryde. 25 septembrie 1857 (Fragment)

  Marx către Kugelmann la Hanovra. 23 februarie 1865 (Fragment)

  Marx către Kugelmann la Hanovra. 9 octombrie 1866 (Fragment)

  Marx către Kugelmann la Hanovra. 11 iulie 1868 (Fragment)

  Marx către Kugelmann la Hanovra. 12 aprilie 1871 (Fragment)

  Marx către Kugelmann la Hanovra. 17 aprilie 1871 (Fragment)

  Marx către Bolte la New York. 23 noiembrie 1871 (Fragment)

  Engels către Cuno la Milano. 24 ianuarie 1872 (Fragment)

  Engels către Bebel la Hubertusburg. 20 iunie 1873 (Fragment)

  Engels către Sorge la Hoboken. 12-17 septembrie 1874 (Fragment)

  Marx și Engels. Scrisoare circulară către Bebel, Liebknecht, Bracke și alţii. 17-18 septembrie 1879 (Fragment)

  Engels către Schmidt la Berlin. 5 august 1890 (Fragment)

  Engels către Bloch la Königsberg. 21-22 septembrie 1890 (Fragment)

  Engels către Schmidt la Berlin. 27 octombrie 1890 (Fragment)

  Engels către Mehring la Berlin. 14 iulie 1893 (Fragment)

  Engels către Danielson la Petersburg. 17 octombrie 1893 (Fragment)

  Engels către Starkenburg la Berlin. 25 ianuarie 1894 (Fragment)

 

Însemnări despre români [pdf]

 


 

Alte link-uri:
Marx-Engels Internet Archive - Opere în limba engleză
Cross-Language section: Marx-Engels - Opere în alte limbi