Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 28 [pdf]

Scrisori, Ianuarie 1852 — decembrie 1855


Cuprins

Prefață

V-XXVIII

   

PARTEA ÎNTÎI

 

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS

 

IANUARIE 1852 — DECEMBRIE 1855

 
   

1852

 

1. Engels către Marx. 6 ianuarie

5-6

2. Marx către Engels. 20 ianuarie

6-7

3. Engels către Marx. 22 ianuarie

7-10

4. Marx către Engels. 24 ianuarie

10-11

5. Engels către Marx. 28 ianuarie

12

6. Engels către Marx. 29 ianuarie

13-14

7. Engels către Marx. 2 februarie

14-15

8. Marx către Engels. 4 februarie

15-18

9. Marx către Engels. 6 februarie

19

10. Engels către Marx. 17 februarie

19-20

11. Marx către Engels. 18 februarie

21

12. Engels către Marx. 19 februarie

22

13. Marx către Engels. 23 februarie

23-25

14. Marx către Engels. 27 februarie

26-28

15. Engels către Marx. 2 martie

28-31

16. Marx către Engels. 3 martie

32-33

17. Engels către Marx. 18 martie

33-36

18. Marx către Engels. 30 martie

37-39

19. Engels către Marx. 1 aprilie

39-40

20. Marx către Engels. 5 aprilie

41-42

21. Marx către Engels. 14 aprilie

43

22. Engels către Marx. 20 aprilie

43-45

23. Marx către Engels. 24 aprilie

45-46

24. Engels către Marx. 25 aprilie

47-48

25. Engels către Marx. 27 aprilie

48-49

26. Engels către Marx. 29 aprilie

50-51

27. Marx către Engels. 30 aprilie

51-54

28. Engels către Marx. 1 mai

54-55

29. Engels către Marx. 4 mai

55-57

30. Marx către Engels. 6 mai

57-59

31. Engels către Marx. 7 mai

59-61

32. Marx către Engels. 13 mai

62

33. Engels către Marx. 19 mai

62-63

34. Engels către Marx. 21 mai

63-64

35. Engels către Marx. 22 mai

64-65

36. Marx către Engels. 22 mai

65-66

37. Engels către Marx. 24 mai

66-67

38. Engels către Marx. 30 iunie

67

39. Marx către Engels. 3 iulie

68-71

40. Engels către Marx. 6 iulie

71-73

41. Marx către Engels. 13 iulie

73-75

42. Engels către Marx. 15 iulie

76-78

43. Marx către Engels. 20 iulie

78-80

44. Engels către Marx. 22 iulie

80-81

45. Marx către Engels. 2 august

81

46. Marx către Engels. 5 august

82-83

47. Engels către Marx. 6 august

83-85

48. Marx către Engels. 6 august

85-89

49. Engels către Marx. 9 august

89-90

50. Marx către Engels. 10 august

90-93

51. Engels către Marx. 16 august

94-95

52. Marx către Engels. 19 august

95-100

53. Engels către Marx. 24 august

100-102

54. Marx către Engels. 27 august

102-103

55. Marx către Engels. 30 august

103-107

56. Marx către Engels. 2 septembrie

107-108

57. Engels către Marx. 7 septembrie

109-111

58. Marx către Engels. 8 septembrie

111-112

59. Marx către Engels. 9 septembrie

113

60. Engels către Marx. 14 septembrie

114-115

61. Marx către Engels. 18 septembrie

115-116

62. Engels către Marx. 20 septembrie

116-117

63. Engels către Marx. 23 septembrie

118-124

64. Marx către Engels. 23 septembrie

124-127

65. Engels către Marx. 24 septembrie

127-129

66. Marx către Engels. 28 septembrie

129-131

67. Engels către Marx. Aprox. 1 octombrie

132

68. Engels către Marx. 4 octombrie

132-135

69. Engels către Marx. 10 octombrie

135-136

70. Marx către Engels. 12 octombrie

136-137

71. Engels către Marx. 14 octombrie

137-138

72. Engels către Marx. 18 octombrie

138-139

73. Marx către Engels. 20 octombrie

139

74. Engels către Marx. 22 octombrie

140

75. Marx către Engels. 25 octombrie

141-143

76. Marx către Engels. 26 octombrie

143

77. Engels către Marx. 27 octombrie

143-145

78. Marx către Engels. 27 octombrie

145-146

79. Marx către Engels. 28 octombrie

146-153

80. Engels către Marx. 28 octombrie

153-154

81. Engels către Marx. 28 octombrie

154-156

82. Engels către Marx. 31 octombrie

156-160

83. Marx către Engels. 2 noiembrie

160-162

84. Marx către Engels. 4 noiembrie

162

85. Engels către Marx. 5-6 noiembrie

163-166

86. Marx către Engels. 10 noiembrie

166-170

87. Marx către Engels. 16 noiembrie

171

88. Marx către Engels. 19 noiembrie

172

89. Engels către Marx. 27 noiembrie

173-174

90. Engels către Marx. 29 noiembrie

175-176

91. Marx către Engels. 3 decembrie

176-179

92. Marx către Engels. 14 decembrie

179-180

   

1853

 

93. Engels către Marx. 11 ianuarie

181-182

94. Marx către Engels. 21 ianuarie

182-183

95. Marx către Engels. 29 ianuarie

183-187

96. Engels către Marx. 11 februarie

187-189

97. Marx către Engels. 23 februarie

189-192

98. Engels către Marx. 9 martie

192-196

99. Marx către Engels. 10 martie

196-200

100. Engels către Marx. 11 martie

200-202

101. Marx către Engels. 22-23 martie

203-206

102. Engels către Marx. 10 aprilie

207-209

103. Marx către Engels. 23 aprilie

209

104. Marx către Engels. 26 aprilie

210-212

105. Engels către Marx. 26 aprilie

212-213

106. Marx către Engels. 27 aprilie

213-214

107. Engels către Marx. 27 aprilie

214-215

108. Marx către Engels. 28 aprilie

215

109. Engels către Marx. 20 mai

216

110. Marx către Engels. 21 mai

216-217

111. Engels către Marx. Aprox. 26 mai

218-220

112. Engels către Marx. 31 mai

220-221

113. Engels către Marx. 1 iunie

221-222

114. Marx către Engels. 2 iunie

222-227

115. Engels către Marx. 6 iunie

227-234

116. Engels către Marx. 9 iunie

234-235

117. Marx către Engels. 14 iunie

236-241

118. Marx către Engels. 29 iunie

241-242

119. Marx către Engels. 8 iulie

243

120. Engels către Marx. 9 iulie

244-245

121. Marx către Engels. 18 iulie

246-247

122. Marx către Engels. 18 august

247-249

123. Engels către Marx. 24 august

249-250

124. Marx către Engels. 3 septembrie

250-254

125. Marx către Engels. 7 septembrie

255-257

126. Marx către Engels. 17 septembrie

257-258

127. Engels către Marx. 19 septembrie

259-260

128. Marx către Engels. 28 septembrie

260-262

129. Engels către Marx. 29 septembrie

262-264

130. Marx către Engels. 30 septembrie

264-265

131. Marx către Engels. 8 octombrie

266-268

132. Marx către Engels. 12 octombrie

268-270

133. Marx către Engels. 28 octombrie

270-271

134. Marx către Engels. 2 noiembrie

272-273

135. Marx către Engels. 6 noiembrie

273-274

136. Marx către Engels. 21 noiembrie

274-275

137. Marx către Engels. 23 noiembrie

275-276

138. Marx către Engels. 2 decembrie

276-277

139. Marx către Engels. Aprox. la 12 decembrie

278

140. Marx către Engels. 14 decembrie

279-281

   

1854

 

141. Marx către Engels. 5 ianuarie

282

142. Marx către Engels. 10 ianuarie

283

143. Marx către Engels. 18 ianuarie

283-285

144. Marx către Engels. 25 ianuarie

285-288

145. Marx către Engels. 9 februarie

288-289

146. Marx către Engels. 15 februarie

289

147. Marx către Engels. 9 martie

290-291

148. Marx către Engels. Aprox. la 11 martie

291-292

149. Marx către Engels. 17 martie

292

150. Engels către Marx. 23 martie

293-294

151. Marx către Engels. 29 martie

295-297

152. Engels către Marx. 3 aprilie

297-299

153. Marx către Engels. 4 aprilie

299-301

154. Marx către Engels. 19 aprilie

301-302

155. Engels către Marx. 20 aprilie

303-304

156. Engels către Marx. Aprox. la 21 aprilie

305-306

157. Marx către Engels. 22 aprilie

306-309

158. Engels către Marx. Aprox. la 24 aprilie

309-310

159. Marx către Engels. 29 aprilie

310-311

160. Engels către Marx. 1 mai

311-313

161. Marx către Engels. 3 mai

314-316

162. Marx către Engels. 6 mai

317-318

163. Engels către Marx. 9 mai

319-321

164. Marx către Engels. 22 mai

321-322

165. Marx către Engels. 3 iunie

322-324

166. Engels către Marx. 10 iunie

325-326

167. Marx către Engels. 13 iunie

326-328

168. Engels către Marx. 15 iunie

328-329

169. Marx către Engels. 21 iunie

329-331

170. Marx către Engels. 27 iunie

331

171. Engels către Marx. 6 iulie

332

172. Marx către Engels. 7 iulie

332-333

173. Engels către Marx. 20 iulie

333-334

174. Marx către Engels. 22 iulie

335-337

175. Marx către Engels. 27 iulie

338-343

176. Marx către Engels. 8 august

343-344

177. Marx către Engels. 26 august

344-345

178. Marx către Engels. 2 septembrie

346-347

179. Marx către Engels. 13 septembrie

347-349

180. Marx către Engels. 22 septembrie

349-350

181. Marx către Engels. 29 septembrie

350-351

182. Marx către Engels. 10 octombrie

351-354

183. Marx către Engels. 17 octombrie

354-358

184. Marx către Engels. 25 octombrie

358-359

185. Marx către Engels. 26 octombrie

359-365

186. Marx către Engels. 10 noiembrie

366

187. Marx către Engels. 22 noiembrie

367-368

188. Marx către Engels. 30 noiembrie

368-370

189. Marx către Engels. 2 decembrie

370-373

190. Marx către Engels. 8 decembrie

373-374

191. Marx către Engels. 15 decembrie

374-375

   

1855

 

192. Marx către Engels. 12 ianuarie

376

193. Marx către Engels. 17 ianuarie

376-377

194. Marx către Engels. 19 ianuarie

378

195. Marx către Engels. 24 ianuarie

379

196. Marx către Engels. 30 ianuarie

379-380

197. Marx către Engels. 31 ianuarie

380-386

198. Marx către Engels. 2 februarie

386-387

199. Marx către Engels. 13 februarie

388-389

200. Marx către Engels. 3 martie

390-391

201. Marx către Engels. 8 martie

391-393

202. Marx către Engels. 16 martie

393

203. Marx către Engels. 27 martie

394

204. Marx către Engels. 30 martie

395

205. Marx către Engels. 6 aprilie

396

206. Marx către Engels. 12 aprilie

396-397

207. Marx către Engels. 16 aprilie

397

208. Marx către Engels. 16 mai

398

209. Marx către Engels. 18 mai

399

210. Marx către Engels. 15 iunie

399-400

211. Marx către Engels. 26 iunie

401

212. Marx către Engels. 29 iunie

402

213. Marx către Engels. 3 iulie

403-404

214. Marx către Engels. 17 iulie

404-406

215. Marx către Engels. 7 august

406-407

216. Marx către Engels. 1 septembrie

407-409

217. Marx către Engels. 6 septembrie

409-410

218. Marx către Engels. 11 septembrie

411

219. Marx către Engels. 7 decembrie

412-414

220. Marx către Engels. 11 decembrie

414

221. Engels către Marx. 12 decembrie

415-416

222. Marx către Engels. 14 decembrie

416-418

   
   

PARTEA A DOUA

 

SCRISORI ALE LUI MARX ŞI ENGELS CĂTRE DIVERSE PERSOANE

 

IANUARIE 1852 — NOIEMBRIE 1855

 
   

1852

 

1. Marx către Joseph Weydemeyer. 1 ianuarie

421-422

2. Engels către Jenny Marx. 14 ianuarie

422-424

3. Marx către Joseph Weydemeyer. 16 ianuarie

424-426

4. Marx către Joseph Weydemeyer. 23 ianuarie

426-428

5. Engels către Joseph Weydemeyer. 23 ianuarie

429-432

6. Marx către Ferdinand Freiligrath. 26 ianuarie

433-435

7. Marx către Joseph Weydemeyer. 30 ianuarie

435

8. Engels către Joseph Weydemeyer. 30 ianuarie

436-437

9. Marx către Joseph Weydemeyer. 13 februarie

437-439

10. Engels către Joseph Weydemeyer. 19 februarie

440-441

11. Marx către Joseph Weydemeyer. 20 februarie

441-444

12. Marx către Ferdinand Lassalle. 23 februarie

444-448

13. Engels către Joseph Weydemeyer. 27 februarie

448-451

14. Marx către Joseph Weydemeyer. 5 martie

452-458

15. Marx către Joseph Weydemeyer. 25 martie

458-460

16. Engels către Joseph Weydemeyer. 16 aprilie

461-463

17. Marx către Adolf Cluss. 22 aprilie

463-464

18. Marx către Adolf Cluss. 23 aprilie

464-465

19. Marx către Joseph Weydemeyer. 30 aprilie

465-468

20. Marx către Adolf Cluss. În jurul lui 10 mai

468-471

21. Marx şi Engels către Joseph Weydemeyer. 28 mai

471-473

22. Marx către Jenny Marx. 11 iunie

473-475

23. Engels către Joseph Weydemeyer. 11 iunie

475-479

24. Marx către Adolf Cluss. Înainte de 26 iunie

480

25. Marx către Adolf Cluss. 20 iulie

480-482

26. Marx către Gottfried Kinkel. 22 iulie

483

27. Marx către Adolf Cluss. 30 iulie

483-488

28. Marx către Adolf Cluss. Începutul lui august

489

29. Marx către Heinrich Brockhaus. 19 august

489-490

30. Marx către Peter Imandt. 27 august

490-491

31. Marx către Adolf Cluss. 3 septembrie

491-493

32. Marx către Adolf Cluss. 5 octombrie

493-494

33. Marx către Adolf Cluss. 8 octombrie

494-497

34. Marx către A. von Brüningk. 18 octombrie

498

35. Marx către Karl Eduard Vehse. Sfîrşitul lui noiembrie

498-499

36. Marx către János Bangya. 3 decembrie

499-501

37. Marx către Adolf Cluss. 7 decembrie

501-506

38. Marx către Adolf Cluss. 14 decembrie

506-508

39. Marx către Gustav Zerffi. 28 decembrie

508-511

   

1853

 

40. Marx către Adolf Cluss. 21 ianuarie

512

41. Marx către Adolf Cluss. 25 martie

513-516

42. Engels către Joseph Weydemeyer. 12 aprilie

516-524

43. Marx către Adolf Cluss. 17 aprilie

525-527

44. Marx către Adolf Cluss. 26 aprilie

527-528

45. Marx către Joseph Weydemeyer. 26 aprilie

528-529

46. Marx către Adolf Cluss. În jurul lui 14 iunie

530-531

47. Marx către Adolf Cluss. 15 septembrie

531-533

48. Marx către Karl Blind. 26 septembrie

533-534

49. Marx către Joseph Weydemeyer. Începutul lui octombrie

534-535

50. Marx către Karl Blind. 13 octombrie

535-536

51. Marx către Adolf Cluss. Mijlocul lui octombrie

536-537

52. Marx către Adolf Cluss. La jumătatea lunii noiembrie

538-539

   

1854

 

53. Engels către H. J. Lincoln, redactorul ziarului „Daily News“. 30 martie

540-543

54. Marx către Ferdinand Lassalle. 6 aprilie

543-546

55. Marx către Ferdinand Lassalle. 1 iunie

546-549

56. Marx către Moritz Elsner. 20 decembrie

549-550

   

1855

 

57. Marx către Ferdinand Lassalle. 23 ianuarie

551-554

58. Marx către Moritz Elsner. 17 aprilie

555

59. Marx către Ferdinand Lassalle. 28 iulie

556

60. Marx către Amalie Daniels. 6 septembrie

557-558

61. Marx către Moritz Elsner. 11 septembrie

558-559

62. Marx către Moritz Elsner. 8 noiembrie

559-561

63. Marx către Ferdinand Lassalle. 8 noiembrie

561-562

   
   

ANEXE

 

1. Jenny Marx către Engels. 7 ianuarie 1852

565-567

2. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. 9 ianuarie 1852

568-569

3. Jenny Marx către Engels. 16 ianuarie 1852

569-570

4. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. 27 februarie 1852

570-571

5. Jenny Marx către Adolf Cluss. 15 octombrie 1852

571-574

6. Jenny Marx către Adolf Cluss. 21 octombrie 1852

575-577

7. Jenny Marx către Adolf Cluss. 10 martie 1853

577-579

8. Jenny Marx către Engels. 27 aprilie 1853

580

9. Adolf Cluss către Joseph Weydemeyer. 15 mai 1853

580-581

10. Adolf Cluss către Joseph Weydemeyer. 2 iunie 1853

581-582

11. Adolf Cluss către Joseph Weydemeyer. 14 iunie 1853

582-583

12. Jenny Marx către Engels. 9 septembrie 1853

583-584

13. Adolf Cluss către Joseph Weydemeyer. 4 noiembrie 1853

584

14. Jenny Marx către Engels. 24 noiembrie 1853

585

15. Adolf Cluss către Joseph Weydemeyer. 12 decembrie 1853

586-587

16. Jenny Marx către Engels. Sfîrşitul lunii martie 1854

587

17. Jenny Marx către Engels. 13 mai 1854

588

18. Jenny Marx către Engels. 23 mai 1854

588-589

 

 

Adnotări

590-681

Indice de lucrări şi articole ale lui K Marx şi F. Engels citate sau menţionate

682-694

Indice cuprinzînd lucrările altor autori citate şi menţionate de Marx şi Engels

695-708

Indice de reviste şi ziare menţionate

709-716

Indice de nume

717-768

   

Ilustraţii

 

Casa din Londra (28, Dean Street, Soho) în care a locuit Marx din 1850 pînă în 1856

18-19

Anexă la scrisoarea lui Marx către Engels din 29 ianuarie 1853

186-187

Pagina a treia din scrisoarea lui Engels către Marx din 6 iunie 1853

229

Schiţă litografiată a şoselei strategice de la Constantinopol spre Niş (împărţită în trei părţi ; în original partea a treia poartă următoarea inscripţie : „Heerstrasse von Constantinopel nach Nissa“)

292-293

Schiţă litografiată a şoselei strategice de la Constantinopol spre Niş (Partea a treia)

292-293

Jenny Marx (fiica) şi Helene Demuth

394-395

Fragment din pagina a treia a scrisorii lui Marx către Joseph Weydemeyer din 5 martie 1852

453

Ziarul „Die Reform“ din 17 septembrie 1853 cu o parte a articolului lui Adolf Cluss „«Cel mai bun ziar din Statele Unite» şi «cei mai buni oameni» şi economişti ai lui“

532-533

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 28, Editura politică, Bucureşti, 1967

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1963, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1962. [Nota red.]