Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere


 

Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, vol. 1-37, Editura Politică, 1957-1988
Descărcare: vol. 1-37

 


 Volumul 1

 Karl Marx: 1842—1844, Friedrich Engels: 1839—1844
[ Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului ]

pdf

 Volumul 2

 Septembrie 1844 — februarie 1846
[ Sfînta familie, sau critica criticii critice - Situaţia clasei muncitoare din Anglia ]

pdf

 Volumul 3

 1845—1846
[ Teze despre Feuerbach - Ideologia germană ]

pdf

 Volumul 4

 Mai 1846 — martie 1848
[ Mizeria filozofiei - Principiile comunismului - Manifestul Partidului Comunist ]

pdf

 Volumul 5

 Martie — noiembrie 1848
[ Revendicările partidului comunist în Germania - Articole din „Noua Gazetă Renană“ ]

pdf

 Volumul 6

 Noiembrie 1848 — iulie 1849
[ Muncă salariată şi capital - Articole din „Noua Gazetă Renană“ ]

pdf

 Volumul 7

 August 1849 — iunie 1851
[ Luptele de clasă în Franța. 1848-1850 - Războiul țărănesc german ]

pdf

 Volumul 8

 August 1851 — martie 1853
[ Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania - Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte - Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia ]

pdf

 Volumul 9

 Martie — decembrie 1853
[ Stăpînirea britanică în India - Articole din „New York Daily Tribune“ ]

pdf

 Volumul 10

 Ianuarie 1854 — ianuarie 1855
[ Spania revoluţionară - Articole din „New York Daily Tribune“, „The People's Paper“ ]

pdf

 Volumul 11

 Ianuarie 1855 — aprilie 1856
[ Armatele din Europa - Articole din „New York Daily Tribune“, „The People's Paper“ ]

pdf

 Volumul 12

 Aprilie 1856 — ianuarie 1859
[ Cuvîntare rostită la aniversarea gazetei „The People's Paper“ ]

pdf

 Volumul 13

 Ianuarie 1859 — februarie 1860
[ Contribuţii la critica economiei politice - Manuscrise economice din anii 1857-1858 ]

pdf

 Volumul 14

 Iulie 1857 — noiembrie 1860
[ Domnul Vogt ]

pdf

 Volumul 15

 Ianuarie 1860 — septembrie 1864
[ Articole ]

pdf

 Volumul 16

 Septembrie 1864 — iulie 1870
[ Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor - Salariu, preţ şi profit - Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ ]

pdf

 Volumul 17

 Iulie 1870  — februarie 1872
[ Războiul civil din Franţa - Statutul general şi Regulamentul de organizare al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ]

pdf

 Volumul 18

 Martie 1872 — mai 1875
[ Pretinsele sciziuni din Internaţională - Rezoluţiile Congresului general de la Haga - Contribuţii la problema locuinţelor ]

pdf

 Volumul 19

 Martie 1875 — mai 1883
[ Critica Programului de la Gotha - Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă ]

pdf

 Volumul 20

 Friedrich Engels: Anti-Dühring, Dialectica naturii (1873—1883)
[ Introducere - Rolul muncii în procesul de transformare a maimuţei în om ]

pdf

 Volumul 21

 Friedrich Engels: Mai 1883 — decembrie 1889
[ Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului - Cu privire la istoria Ligii comuniştilor - Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice germane ]

pdf

 Volumul 22

 Friedrich Engels: Ianuarie 1890 — august 1895
[ Observaţii critice pe marginea proiectului de program social-democrat din 1891 - Socialismul în Germania - Poate oare Europa să dezarmeze ? - Problema ţărănească în Franţa şi în Germania ]

pdf

 Volumul 23

 Karl Marx: Capitalul, vol. I
[ Procesul de producţie a capitalului ]

pdf

 Volumul 24

 Karl Marx: Capitalul, vol. II
[ Procesul de circulaţie a capitalului ]

pdf

 Volumul 25 Partea I

 Karl Marx: Capitalul, vol. III, partea I
[ Procesul de ansamblu al producției capitaliste, partea I ]

pdf

 Volumul 25 Partea a II-a

 Karl Marx: Capitalul, vol. III, partea a II-a
[ Procesul de ansamblu al producției capitaliste, partea a II-a ]

pdf

 Volumul 26 Partea I

 Karl Marx: Teorii asupra plusvalorii, partea I

pdf

 Volumul 26 Partea a II-a

 Karl Marx: Teorii asupra plusvalorii, partea a II-a

pdf

 Volumul 27

 Scrisori, Februarie 1842 — decembrie 1851
[ Corespondența dintre Marx și Engels (136 scrisori), scrisori ale lui Marx și Engels către diverse persoane (110 scrisori) ]

pdf

 Volumul 28

 Scrisori, Ianuarie 1852 — decembrie 1855
[ Corespondența dintre Marx și Engels (222 scrisori), scrisori ale lui Marx și Engels către diverse persoane (56 scrisori) ]

pdf

 Volumul 29

 Scrisori, Ianuarie 1856 — decembrie 1859
[ Corespondența dintre Marx și Engels (257 scrisori), scrisori ale lui Marx și Engels către diverse persoane (50 scrisori) ]

pdf

 Volumul 30

 Scrisori, Ianuarie 1860 — septembrie 1864
[ Corespondența dintre Marx și Engels (234 scrisori), scrisori ale lui Marx și Engels către diverse persoane (109 scrisori) ]

pdf

 Volumul 31

 Scrisori, Octombrie 1864 — decembrie 1867
[ Corespondența dintre Marx și Engels (218 scrisori), scrisori ale lui Marx și Engels către diverse persoane (92 scrisori) ]

pdf

 Volumul 32

 Scrisori, Ianuarie 1868 — mijlocul lunii iulie 1870
[ Corespondența dintre Marx și Engels (292 scrisori), scrisori ale lui Marx și Engels către diverse persoane (81 scrisori) ]

pdf

 Volumul 33

 Scrisori, Iulie 1870 — decembrie 1874
[ Corespondența dintre Marx și Engels (60 scrisori), scrisori ale lui Marx și Engels către diverse persoane (277 scrisori) ]

pdf

 Volumul 34

 Scrisori, Ianuarie 1875 — decembrie 1880
[ Corespondența dintre Marx și Engels (53 scrisori), scrisori ale lui Marx și Engels către diverse persoane (216 scrisori) ]

pdf

 Volumul 35

 Scrisori, Ianuarie 1881 — martie 1883
[ Corespondența dintre Marx și Engels (73 scrisori), scrisori ale lui Marx și Engels către diverse persoane (143 scrisori) ]

pdf

 Volumul 36

 Friedrich Engels: Scrisori, Aprilie 1883 — decembrie 1887
[ 382 scrisori ]

pdf

 Volumul 37

 Friedrich Engels: Scrisori, Ianuarie 1888 — decembrie 1890
[ 259 scrisori ]

pdf