Karl Marx

Contribuţii la critica economiei politice


Scris: august 1858 - ianuarie 1859
Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 13, Editura Politică, Bucureşti, 1962, p. 3-175 [pdf]
Transcriere: Liviu Iacob, martie 2021


Prefață

Capitolul întîi: Marfa

     A. Din istoria analizei mărfii

Capitolul al doilea: Banii, sau circulația simplă

          1. Măsură a valorilor

     B. Teorii asupra unității de măsură a banilor

          2. Mijloc de circulație

               a) Metamorfoza mărfurilor

               b) Circulația banilor

               c) Moneda. Semnul valorii

          3. Banii

               a) Tezaurizarea

               b) Mijloc de plată

               c) Bani universali

          4. Metalele nobile

     C. Teorii asupra mijloacelor de circulație și asupra banilor

 


Scris de K. Marx în august 1858 — ianuarie 1859
Publicat la Berlin în 1859
Se tipărește după textul ediţiei din 1859. Tradus din limba germană

Remarcabila lucrare a lui K. Marx „Contribuții la critica economiei politice“, care marchează o etapă importantă în crearea economiei politice marxiste, a fost scrisă în august 1858—ianuarie 1859. În recenzia pe care a publicat-o în ziarul „Das Volk“, Engels subliniază însemnătatea deosebită pe care a avut-o această lucrare „pentru partidul proletar german“, precum și „metoda dialecticii materialiste“ folosită în carte. La 22 iulie 1859, Marx îi scria lui Engels : „În caz că scrii ceva (despre această carte), să nu uiți : 1. că proudhonismul a fost distrus pînă la rădăcină, 2. că încă în cea mai simplă formă, aceea de marfă, este analizat caracterul specific social, în nici un caz cel absolut al producției burgheze“. Această lucrare reprezintă rodul a cincisprezece ani de cercetări științifice multilaterale, în cadrul cărora Marx a studiat un vast material social-economic și a elaborat bazele învățăturii sale economice.

În august 1857, Marx trece la sistematizarea materialului adunat, pregătindu-se să scrie o mare lucrare economică. Prima schiță a planului acestei lucrări a fost întocmită de Marx în august-septembrie 1857. În lunile care au urmat, Marx își precizează planul în amănunt și în aprilie 1858 hotărăște că întreaga lucrare va avea 6 cărți. Prima carte era consacrată analizei capitalului, care urma să fie precedată de cîteva capitole introductive ; a doua — proprietății funciare ; a treia —  muncii salariate ; a patra — statului ; a cincea — comerțului internațional și a șasea — pieței mondiale. Potrivit planului, prima carte cuprindea patru secțiuni ; prima secțiune, intitulată de Marx „Capitalul în general“, trebuia să cuprindă trei capitole : 1) valoarea, 2) banii și 3) capitalul.

Lucrînd la prima carte, adică la cartea „Despre capital“, Marx a scris în perioada august 1857—iunie 1858 un manuscris însumînd 50 de coli de tipar, pe care Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. l-a publicat in 1939—1941 în limba germană sub titlul „Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie (Rohentwurf)“ („Principii generale ale criticii economiei politice (concept)“). În acest manuscris, care conține o introducere generală, o secțiune referitoare la bani și o secțiune mult mai cuprinzătoare cu privire la capital, Marx a expus sub formă de concept primele rezultate ale îndelungatelor sale cercetări economice, inclusiv tezele fundamentale ale teoriei sale a plusvalorii. Manuscrisul din 1857—1858 reprezintă de fapt varianta inițială, neterminată, a primei părți a lucrării economice fundamentale concepute de Marx în acea perioadă.

La începutul anului 1858, Marx hotărăște să-și editeze lucrarea în mod treptat, pe părți. Încheind un contract preliminar cu editorul berlinez F. Duncker, el se apucă să pregătească pentru tipar partea întîi. În perioada august 1858—ianuarie 1859, el prelucrează capitolul cu privire la bani, scrie capitolul cu privire la marfă, redactează textul definitiv al acestui manuscris și, dîndu-i titlul de „Contribuții la critica economiei politice“, îl trimite la 26 ianuarie 1859 editorului la Berlin. În loc să aibă 5—6 coli de tipar, cum se proiectase, partea întîi cuprinde 12 coli de tipar ; ea nu mai conține trei capitole, cum prevedea planul, ci două : „Marfa“ și „Banii sau circulația simplă“. În februarie 1859, Marx trimite editurii și prefața. În iunie 1859, lucrarea „Contribuții la critica economiei politice“ iese de sub tipar. Faptul că lucrarea „Contribuții la critica economiei politice“ conține subtitlurile „Cartea întîi. Despre capital“ și „Secțiunea întîi. Capitalul în general“ dovedește că ea reprezintă începutul primei cărți din cele șase plănuite.

După partea întîi, Marx se pregătea să publice partea a doua, în care urmau să fie tratate problemele referitoare la capital. Cercetările ulterioare l-au determinat însă pe Marx să modifice planul inițial al marii sale lucrări. Planul care prevedea 6 cărți a fost înlocuit cu planul celor patru volume ale „Capitalului“. De aceea, în loc de a pregăti pentru tipar partea a doua și părțile următoare, Marx a pregătit „Capitalul“, în care a inclus, într-o formă prelucrată, și unele teze fundamentale din lucrarea „Contribuții la critica economiei politice“.

În timpul vieții lui Marx, cartea „Contribuții la critica economiei politice“ nu a fost reeditată. Singura excepție o constituie prefața, al cărei text, întrucîtva prescurtat, a fost publicat la 4 iunie 1859 și în ziarul german „Das Volk“, care apărea la Londra. Un fragment din capitolul al doilea al cărții, consacrat criticii teoriei utopice a banilor-muncă a lui Gray, a fost inclus de Engels, ca o completare, la edițiile germane din 1885 și 1892 ale lucrării lui Marx „Mizeria filozofiei“. [Nota red.]