Karl Marx

Mizeria filozofiei

Răspuns la „Filozofia mizeriei“ a d-lui ProudhonPublicat: pentru prima oară sub formă de broşură la Paris şi Bruxelles în 1847
Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 4, Editura Politică, Bucureşti, 1958, p. 65-179
Transcriere: Levos, 2021 

Cuvînt înainte

Capitolul I. O descoperire ştiinţifică

Capitolul al II-lea. Metafizica economiei politice

 

 

Scris de K. Marx în prima jumătate a anului 1847
Apărut pentru prima oară sub formă de broşură la Paris şi Bruxelles în 1847
Semnat : Karl Marx

Se tipăreşte după textul ediției din 1847, ținîndu-se seamă de îndreptările făcute în ediţiile germane din 1885 şi 1892 şi în ediţia franceză din 1896
Tradus din limba franceză

Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filozofia mizeriei» a d-lui Proudhon“ — una dintre cele mai importante opere teoretice ale marxismului, principala lucrare a lui K. Marx îndreptată împotriva lui P. J. Proudhon, ideolog al micii burghezii. Hotărîrea de a supune unei analize critice concepţiile lui Proudhon, care constituiau o piedică serioasă în calea răspîndirii ideilor comunismului ştiinţific în rîndurile muncitorilor, şi de a elucida totodată de pe poziţiile materialismului ştiinţific o serie de probleme teoretice şi tactice ale mişcării revoluţionare proletare a fost luată de către Marx la sfîrşitul lunii decembrie 1846, după ce a citit cartea lui Proudhon „Sistemul contradicţiilor economice, sau Filozofia mizeriei“, de curînd apărută. În scrisoarea adresată la 28 decembrie 1847 lui P. B. Annenkov, literat rus, Marx a formulat o serie de idei dintre cele mai importante, pe care le-a folosit mai tîrziu ca bază pentru cartea sa împotriva lui Proudhon. În ianuarie 1847, aşa cum reiese din scrisoarea lui Engels către Marx din 15 ianuarie 1847, Marx lucra deja la răspunsul său la lucrarea lui Proudhon. La începutul lunii aprilie 1847 lucrarea lui Marx era în linii generale terminată şi se afla sub tipar (vezi volumul de faţă, pag. 38). La 15 iunie 1847 Marx a scris o scurtă prefaţă la această lucrare.

Cartea lui Marx a apărut la Bruxelles şi Paris, la începutul lunii iulie 1847. În timpul vieţii lui Marx lucrarea n-a fost reeditată. Prima ediţie germană a acestei opere a apărut în 1885. Traducerea a fost redactată de Engels, care a scris o prefaţă specială şi o serie de adnotări la ediţia germană. La redactarea traducerii germane, Engels a folosit corectările făcute de Marx în exemplarul ediţiei franceze din 1847, pe care i l-a dăruit la 1 ianuarie 1876 Nataliei Utina, soţia lui N. I. Utin, membru al secţiei ruse a Internaţionalei I. În 1886, grupul marxist rus „Eliberarea muncii“ a publicat prima ediţie rusă a „Mizeriei filozofiei“ în traducerea Verei Zasulici. A doua ediţie germană a acestei lucrări a apărut în 1892. Engels a scris o scurtă prefaţă la ea referitoare la unele impreciziuni din text (vezi adnotarea 48). În 1896, după moartea lui Engels, a apărut a doua ediţie franceză, pregătită de fiica lui Marx Laura Lafargue, în care au fost de asemenea introduse îndreptările făcute de Marx în exemplarul dăruit Nataliei Utina. [Nota red.]