Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 4 [pdf]

Mai 1846 — martie 1848


Cuprins

Prefaţă

V

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Circulară împotriva lui Kriege

1-16

          Secţiunea I. Transformarea comunismului în divagaţii despre iubire

3-6

          Secţiunea a II-a. Economia ziarului „Volks-Tribun“ şi atitudinea lui faţă de „Tînăra Americă“

7-9

          Secţiunea a III-a. Fanfaronade metafizice. „Volks-Tribun“ nr. 13 — „Răspuns lui Sollta“

10-11

          Secţiunea a IV-a. Cochetăria cu religia

11-15

          Secţiunea a V-a. Felul în care se manifestă Kriege personal

15-16

FRIEDRICH ENGELS. Violarea Constituţiei prusiene

17-18

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. O scrisoare a Comitetului comunist de corespondenţă din Bruxelles către G. A. Köttgen

19-21

FRIEDRICH ENGELS. Problema băncii prusiene

22

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Adresa democraţilor comunişti germani din Bruxelles către d-l Feargus O'Connor

23-25

FRIEDRICH ENGELS. Guvernul şi opoziţia din Franţa

26-28

FRIEDRICH ENGELS. Constituţia Prusiei

29-37

KARL MARX. Declaraţie împotriva lui Karl Grün

38-40

FRIEDRICH ENGELS. Problema constituţiei Germaniei

41-59

          I.

41-44

          II. Statu-quoul şi burghezia

44-59

FRIEDRICH ENGELS. Protecţionism sau sistemul liber-schimbismului

60-63

   

KARL MARX. Mizeria filozofiei. Răspuns la „Filozofia mizeriei“ a d-lui Proudhon

65-179

Cuvînt înainte

69

Capitolul I. O descoperire ştiinţifică

71-124

§ I. Opoziţia dintre valoarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb

71

§ II. Valoarea constituită, sau valoarea sintetică

80

§ III. Aplicarea legii proporţionalităţii valorii

107

          A. Banii

107

          B. Excedentul de muncă

115

Capitolul al II-lea. Metafizica economiei politice

125-179

§ I. Metoda

125

          Prima observaţie

126

          A doua observaţie

129

          A treia observaţie

130

          A patra observaţie

131

          A cincea observaţie

132

          A şasea observaţie

134

          A şaptea şi ultima observaţie

138

§ II. Diviziunea muncii şi maşinile

143

§ III. Concurenţa şi monopolul

155

§ IV. Proprietatea funciară sau renta funciară

162

§ V. Grevele şi coaliţiile muncitorilor

172

   

FRIEDRICH ENGELS. Declinul şi apropiata cădere a lui Guizot. — Poziţia burgheziei franceze

180-187

KARL MARX. Comunismul ziarului „Rheinischer Beobachter“

188-201

FRIEDRICH ENGELS. Socialismul german în versuri şi proză

205-246

          1. Karl Beck. „Cîntece despre omul sărac“, sau poezia „adevăratului socialism“

205-219

          2. Karl Grün. „Despre Goethe din punct de vedere omenesc“. Darmstadt, 1846

220-246

FRIEDRICH ENGELS. Adevăraţii socialişti

247-291

FRIEDRICH ENGELS. Congresul economiştilor

292-296

KARL MARX. Protecţioniştii, liber-schimbiştii şi clasa muncitoare

297-299

FRIEDRICH ENGELS. Congresul de la Bruxelles în legătură cu problema libertăţii comerţului

300-309

FRIEDRICH ENGELS. Comuniştii şi Karl Heinzen

310-326

          Primul articol

310-317

          Al doilea articol

317-326

FRIEDRICH ENGELS. Criza comercială în Anglia. Mişcarea cartistă. — Irlanda

327-329

FRIEDRICH ENGELS. Patronii şi muncitorii din Anglia. Muncitorilor-redactori ai ziarului „L'Atelier“

330-332

KARL MARX. Critica moralizatoare şi morala critică. Contribuţie la istoria culturii germane. Împotriva lui Karl Heinzen

333-362

FRIEDRICH ENGELS. Principiile comunismului

363-382

FRIEDRICH ENGELS. Programul agrar al cartiştilor

383-385

FRIEDRICH ENGELS. Banchetul dat de cartişti cu ocazia alegerilor din 1847

386-388

FRIEDRICH ENGELS. Manifestul d-lui de Lamartine

389-391

FRIEDRICH ENGELS. Războiul civil din Elveţia

392-399

FRIEDRICH ENGELS. Mişcarea pentru reformă în Franţa

400-407

FRIEDRICH ENGELS. Mişcarea cartistă

408-409

FRIEDRICH ENGELS. Sciziunea din lagărul adepţilor reformei. „La Réforme“ şi „Le National“. Succesele democraţiei

410-413

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Despre Polonia. Discurs rostit la mitingul internaţional de la Londra consacrat celei de-a 17-a aniversări a insurecţiei poloneze din 1830. 29 noiembrie 1847

414-416

          Discursul lui Marx

414

          Discursul lui Engels

415

FRIEDRICH ENGELS. Aniversarea revoluţiei poloneze din 1830

417-419

KARL MARX. Observaţii pe marginea articolului d-lui Adolphe Bartels

420-421

KARL MARX. Lamartine şi comunismul

422-423

FRIEDRICH ENGELS. Ziarele „La Réforme“ şi „Le National“

424-426

FRIEDRICH ENGELS. Cuvîntare rostită de Louis Blanc la banchetul de la Dijon

427-430

FRIEDRICH ENGELS. Agitaţia cartistă

431-433

FRIEDRICH ENGELS. Majoritatea „mulţumită“. Proiectul de „reformă“ al lui Guizot. Straniile vederi ale d-lui Garnier-Pagès. Cuvîntarea d-lui Ledru-Rollin la banchetul democrat de la Chalon. Un congres democrat. Cuvîntarea d-lui Flocon. Ziarele „Réforme“ şi „National“

434-440

FRIEDRICH ENGELS. Legea excepţională cu privire la Irlanda şi cartiştii

441-443

FRIEDRICH ENGELS. Feargus O'Connor şi poporul irlandez

444-446

KARL MARX. Discurs asupra liber-schimbismului, rostit la şedinţa publică de la 9 ianuarie 1848 a Asociaţiei democratice din Bruxelles

447-460

   

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Manifestul Partidului Comunist [pdf]

461-500

         I. Burghezi şi proletari

466-477

         II. Proletari şi comunişti

478-488

         III. Literatura socialistă şi comunistă

489-498

                1. Socialismul reacţionar

489

                    a) Socialismul feudal

489

                    b) Socialismul mic-burghez

490

                    c) Socialismul german, sau „adevăratul“ socialism

492

                2. Socialismul conservator sau burghez

494

                3. Socialismul şi comunismul critico-utopic

495

         IV. Poziţia comuniştilor faţă de diferitele partide opoziţioniste

499-500

   

FRIEDRICH ENGELS. Mişcările din 1847

501-510

FRIEDRICH ENGELS. Începutul sfîrşitului Austriei

511-518

KARL MARX. „Débat Social“ din 6 februarie despre „Association démocratique“

519-522

FRIEDRICH ENGELS. Trei noi constituţii

523-527

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Cu privire la problema poloneză. Cuvîntări rostite la adunarea solemnă din Bruxelles consacrată celei de-a doua aniversări a insurecţiei care a avut loc la Cracovia în 1846, 22 februarie 1848

528-534

          Discursul lui Marx

528

          Discursul lui Engels

531

FRIEDRICH ENGELS. Un cuvînt către ziarul „Riforma“

535-537

FRIEDRICH ENGELS. Revoluţia de la Paris

538-541

FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către redactorul ziarului „Northern Star“

542-546

KARL MARX. Scrisoare către redactorul ziarului „La Réforme“

547-549

KARL MARX. Persecutarea străinilor din Bruxelles

550-551

FRIEDRICH ENGELS. Situaţia din Belgia

552-553

 

 

Anexe

 

A. Anexă la Karl Marx, „Mizeria filozofiei“

558

Karl Marx către P. V. Annenkov

559

 

B. Însemnări şi documente (August 1847—martie 1848)

572

Notele lui Marx cu privire la crearea la 5 august 1847 a comunităţii de la Bruxelles a Ligii comuniştilor

573

Asociaţia democrată pentru unirea şi înfrăţirea tuturor popoarelor, cu sediul la Bruxelles (Belgia), către poporul elveţian

573

Statutele Ligii comuniştilor

576

Asociaţia democrată din Bruxelles către asociaţia „Frăţia democrată“ din Londra

582

Din darea de seamă asupra adunării Asociaţiei democrate din 20 februarie 1848 apărută în „Deutsche-Brüsseler-Zeitung“

584

D-lui Julien Harney, redactorul ziarului „Northern Star“, secretarul asociaţiei „Frăţia democrată“ din Londra

585

Către cetăţenii membri ai guvernului provizoriu al Republicii Franceze

586

Hotărîrea Organului central al Ligii comuniştilor din 3 martie 1848

587

Procesul-verbal al şedinţei Comunităţii din Paris a Ligii comuniştilor din 8 martie 1848

588

Procesul-verbal al şedinţei Circumscripţiei din Paris a Ligii comuniştilor din 9 martie 1848

590

Însemnările lui Marx cu privire la arestarea, maltratarea şi expulzarea lui Wilhelm Wolff de către poliţia din Bruxelles (27 februarie—1 martie 1848)

591

   

Adnotări şi indici

 

Adnotări

595

Karl Marx şi Friedrich Engels. Date din viaţa şi activitatea lor (Mai 1846 — martie 1848)

630

Indice de publicații periodice

639

Indice de nume

641

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 4, Editura politică, Bucureşti, 1958

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul în limba germană apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1958, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1955. [Nota red.]