Friedrich Engels

Contribuţii la problema locuinţelor


 

Scris: iunie 1872 - februarie 1873
Publicat: pentru prima oară în Der Volksstaat, Leipzig 1872, nr. 51, 52, 53, 103 şi 104, precum şi în 1873, nr. 2, 3, 12, 13, 15, 16.
Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, Editura Politică, p. 495-578
Transcriere: Liviu Iacob, august 2007

 


Cuprins[N370]

   I

   II

   III

   I

   II

   III

   IV

 
 


 

Familie de muncitori germani evacuată, 1872

[N370]. Lucrarea lui F. Engels „Contribuţii la problema locuinţelor“ cuprinde trei secţiuni, fiecare din ele fiind scrisă în cadrul ascuţitei polemici duse de Engels împotriva proiectelor burgheze şi mic-burgheze de rezolvare a problemei locuinţelor.

Prima secţiune reprezintă un răspuns direct la articolele anonime publicate de ziarul „Volksstaat“ (în numerele 10, 11, 12, 13, 15 şi 19 din 3, 7, 10, 14, 21 februarie şi 6 martie 1872) sub titlul „Problema locuinţelor“ şi reproduse după ziarul muncitoresc austriac „Volkswille“. Abia ulterior s-a aflat că autorul acestor articole era proudhonistul A. Mülberger, doctor în medicină din Württemberg. La 7 mai 1872, Engels i-a scris lui Liebknecht: „De îndată ce voi avea timp, îţi voi trimite un articol despre lipsa de locuinţe, în care voi combate absurdele născociri proudhoniste expuse într-o serie de articole publicate de „Volkstaat“.

În jurul datei de 22 mai 1872, el a terminat prima secţiune a lucrării, intitulată „Cum rezolvă Proudhon problema locuinţelor“, care a apărut în „Volksstaat“ nr. 51, 52 şi 53 din 26, 29 iunie şi 3 iulie 1872.

În cursul lunii octombrie 1872, Engels a terminat cea de-a doua secţiune, intitulată „Cum rezolvă burghezia problema locuinţelor“; aici el supune unei critici ascuţite metodele burghezo-filantropice de rezolvare a problemei locuinţelor, expuse amănunţit în broşura d-rului Emil Sax: „Condiţiile de locuit ale claselor muncitoare şi reforma lor“. Această secţiune a apărut în „Volksstaat“ nr. 103 şi 104 din 25 şi 28 decembrie 1872 şi nr. 2 şi 3 din 4 şi 8 ianuarie 1873.

Secţiunea a treia a lucrării lui Engels a apărut ca un nou răspuns dat lui Mülberger, căruia redacţia lui „Volksstaat“ i-a oferit posibilitatea să publice în paginile acestui ziar răspunsul la articolul lui Engels. Această secţiune a fost scrisă de Engels în ianuarie 1873 şi a apărut în „Volksstaat“ sub titlul „Încă o dată despre Proudhon şi problema locuinţelor“, în nr. 12, 13, 15, şi 16 din 8, 12, 19 şi 22 februarie 1873.

Îndată după publicarea lor în „Volksstaat“, cele trei secţiuni ale lucrării lui Engels au fost tipărite la Leipzig de editura „Volksstaat“ sub formă de fascicule separate, dintre care două — „Zur Wohnungsfrage“ şi „Zur Wohnungsfrage. Zweites Heft: Wie die Bourgeoisie die Wohnungsfrage löst“ — au apărut în 1872, iar ultima — „Zur Wohnungsfrage. Drittes Heft: Nachtrag über Proudhon und die Wohnungsfrage“ — în 1873. Secţiunea a doua a lucrării lui Engels a apărut şi în numerele 3—9 din ianuarie 1873 ale ziarului austriac „Volkswille“. — 495.  - Nota red. Editurii Politice (nota 370, vol. 1)

 


 

„...nu rezolvarea problemei locuinţelor rezolvă şi problema socială, ci abia prin rezolvarea problemei sociale, adică prin desfiinţarea modului de producţie capitalist devine totodată posibilă rezolvarea problemei locuinţelor.“ (secţiunea a II-a)