Critica Programului de la Gotha
 

 

Scris: aprilie - începutul lunii mai 1875
Publicat: pentru prima oară (cu omisiuni) în Die Neue Zeit, vol. 1, nr. 18 din 1890-1891, p. 563-575
Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 2, 1967, Editura Politică, p. 5-37
Transcriere: Liviu Iacob, aprilie 2007

 


Cuprins[1]

   Prefaţa lui Friedrich Engels [1891]

   Karl Marx. Scrisoare către Bracke. 5 mai 1875

   Karl Marx. Note marginale la programul partidului muncitoresc german

      I

      II

      III

      IV

   Friedrich Engels. Scrisoare către Bebel. 18-28 martie 1875

   Friedrich Engels. Scrisoare către Kautsky. 23 februarie 1891

 
 


 

[1]. Lucrarea lui K. Marx „Critica Programului de la Gotha“ (denumită „Note marginale la programul partidului muncitoresc german“) reprezintă, după „Manifestul Partidului Comunist“ şi „Capitalul“, cel mai important document teoretic al marxismului. Lucrarea constituie un model de aplicare creatoare a comunismului ştiinţific la problemele practice din Germania, de dezvoltare a marxismului şi de luptă neîmpăcată împotriva oportunismului. Ca şi Engels în scrisoarea sa din 18-28 martie 1875 (vezi volumul de faţă, p. 28), în ale sale „Note marginale“ Marx face o apreciere critică principială a proiectului de program al viitorului partid social-democrat unit al muncitorilor din Germania.

Critica proiectului de program făcută de Marx a fost publicată pentru prima oară în 1891 de Engels, deşi unii membri din conducerea partidului nu au fost de acord. „Notele marginale“ şi scrisoarea adresată lui Wilhelm Brackei) legată nemijlocit de acestea au apărut în săptămînalul social-democraţiei germane „Die Neue Zeit“, Stuttgart, anul IX, vol. I, 1890-1891, cu o prefaţă scrisă de Friedrich Engels (vezi volumul de faţă, p. 5-6).

Aşa cum reiese din scrisoarea lui Engels către Kautskyi) din 28 februarie 1891, Engels a trebuit să fie de acord cu atenuarea unor formulări polemice mai incisive.

În ediţia de faţă lucrarea se publică în forma iniţială în care a redactat-o Marx. Manuscrisul original a fost dăruit, în toamna anului 1960, de către strănepotul lui Marx, Marcel Charles Longuet, Institutului de marxism-leninism de pe lîngă CC. al P.C.U.S. — Nota red. Editurii Politice