Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
B
Babeuf, François-Nöel (Gracchus) (1760-1797) - revoluţionar francez, reprezentant eminent al comunismului utopic, conducător al „conspiraţiei egalilor“. - I 38; II 103

Bachofen, Johann Jakob (1815-1887) - istoric şi jurist elveţian, autorul lucrării „Matriarhatul“. - II 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 176, 184, 185, 191, 193, 198, 220

Bacon, Francis, baron de Verulam (1561-1626) - om de stat şi filozof materialist englez, naturalist şi istoric. - II 83, 84, 85, 115

Baer, Karl Ernst von (Karl Maksimovici) (1792-1876) - naturalist rus, întemeietorul embriologiei; cunoscut şi ca geograf; a lucrat în Germania şi în Rusia. - II 58

Bailly, Jean-Sylvain (1736-1793) - astronom francez, militant al revoluţiei burgheze de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea din Franţa; unul dintre conducătorii burgheziei constituţionaliste liberale; în calitate de primar al Parisului (1789-1791) a dat în 1791 ordin să se tragă asupra demonstraţiei republicane de pe Cîmpul lui Marte, fapt pentru care a fost executat în 1793 în urma sentinţei Tribunalului revoluţionar. - I 208; II 310
Bakunin, Mihail Aleksandrovici (1814-1876) - publicist şi revoluţionar rus, a participat la revoluţia din 1848-1849 din Germania; unul dintre ideologii narodnicismului şi anarhismului; în 1864 a fost primit în Asociaţia Internaţională a Muncitorilor; în 1872, la Congresul de la Haga, a fost exclus din Asociaţia Internaţională a Muncitorilor pentru activitate scizionistă. - I 7, 10, 497, 595; II 5, 7, 33, 44, 48, 145, 340, 357, 439, 440-443, 444, 445, 446-448, 449
Balzac, Honoré de (1799-1850) - scriitor realist francez. - I 294

Bancroft, Hubert Howe (1832-1918) - istoric burghez american, autorul unei serii de lucrări istorice şi etnografice asupra Americii de Nord şi Centrale. - II 179, 192, 194, 287

Bang, Anton Christian (1840-1913) - teolog norvegian, autorul unor lucrări privind mitologia scandinavă şi istoria creştinismului în Norvegia. - II 268

Baraguay d'Hilliers, Achille, conte (1795-1878) - general francez, din 1854 mareşal al Franţei, bonapartist; în timpul celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; în 1851 comandant al garnizoanei din Paris. - I 167, 259, 270.
Barbès, Armand (1809-1870) - revoluţionar francez, democrat mic-burghez; în timpul monarhiei din iulie unul dintre conducătorii Societăţii secrete a anotimpurilor; în 1839 a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru participare la o tentativă de răscoală; a luat parte la revoluţia din 1848. În 1848 a fost ales deputat în Adunarea constituantă, a sprijinit politica lui Ledru-Rollin; condamnat la închisoare pe viaţă pentru participare la acţiunea din 15 mai 1848, a fost amnistiat în 1854; curînd după amnistiere a emigrat  şi s-a retras din viaţa politică. - I 149, 187, 310; II 315
Baroche, Pierre-Jules (1802-1870) - om politic francez, jurist, în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; adept al partidului ordinii; în 1849 procuror general al Curţii de apel; bonapartist; a făcut parte dintr-o serie de guverne înainte şi după lovitura de stat din 2 decembrie 1851. - I 187, 246, 256, 260, 264.
Barrot, Camille-Hyacinthe-Odilon (1791- 1873) - om politic burghez francez, în timpul monarhiei din iulie s-a situat în fruntea opoziţiei dinastice liberale; din decembrie 1848 pînă în octombrie 1849 prim-ministru; s-a sprijinit pe blocul contrarevoluţionar al fracţiunilor monarhiste. - I 108, 116, 134, 144-150, 153, 161, 167, 169, 223-225, 228, 239-241, 249, 269, 277

Barth, Paul (1858-1922) - sociolog şi istoric burghez german, adversar al marxismului. - II 457-459, 467, 469, 470

Barton, John (sfîrşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea) - economist englez, reprezentant al economiei politice burgheze clasice. - 395.
Bastiat, Frédéric (1801-1850) - economist francez, a propovăduit armonia între clase în societatea capitalistă; „exponentul cel mai plat al apologeticii economiei politice vulgare şi care, de aceea, o putea reprezenta cel mai bine“ (Marx). - I 112, 345, 346
Bastide, Jules (1800-1879) - om politic şi publicist francez, republican burghez, redactor al ziarului „Le National“ (1836-4846), în 1848 deputat în Adunarea constituantă şi ministru de externe. - I 138

Bauer, Bruno (1809-1882) - filozof idealist german, publicist, a studiat istoria religiilor; unul dintre cei mai de seamă tineri hegelieni; radical burghez, după 1866 naţional-liberal; autorul unui şir de lucrări despre istoria creştinismului primitiv. - II 141, 340, 341, 357

Bauer, Heinrich - militant de seamă al mişcării muncitoreşti germane, unul dintre conducătorii Ligii celor drepţi şi ai Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra; membru al Organului central al Ligii comuniştilor; de profesiune cizmar; în 1851 a emigrat în Australia. - II 315, 316, 325, 328, 330

Bayle, Pierre (1647-1706) - filozof francez, precursor al iluminismului burghez; folosind ca armă de luptă scepticismul, a combătut dogmatismul religios; a supuis criticii filozofia speculativă. - II 370

Baze, Jean-Didier (1800-1881) - avocat şi om politic francez, în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; orléanist. - I 268, 280
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799), dramaturg francez. - I 149
Bebel, August (1840-1913) - militant de seamă al mişcării muncitoreşti germane şi internaţionale, de profesiune strungar în lemn; membru al Internaţionalei I; din 1867 deputat în Reichstag; unul dintre întemeietorii şi conducătorii social-democraţiei germane; a luptat împotriva lassalleanismului; în timpul războiului franco-prusian s-a situat pe poziţiile internaţionalismului proletar, a militat pentru sprijinirea Comunei din Paris; delegat la congresele internaţionale muncitoreşti socialiste din 1889, 1891 şi 1893; prieten şi colaborator al lui Marx şi Engels; militant al Internaţionalei a II-a; în ultimul deceniu al secolului trecut şi la începutul secolului al XX-lea a luptat împotriva reformismului şi revizionismului lui Bernstein, deşi această luptă n-a avut un caracter consecvent, fiind frînată de unele abateri de natură centristă. - I 101; II 5, 7, 28-34, 36, 445- 448, 449  [Dicţionar]
Beck, Alexander - croitor din Magdeburg, membru al Ligii celor drepţi, a fost arestat la sfîrşitul anului 1846 pentru activitatea dusă în cadrul Ligii; în 1852 a compărut ca martor în procesul comuniştilor de la Köln. - II 317
Becker, August (1814-1871) - publicist german, membru al Ligii celor drepţi din Elveţia; adept al lui Weitling; a luat parte la revoluţia din 1848-1849 din Germania; la începutul deceniului al 6-lea a emigrat în S.U.A., unde a colaborat la presa democrată. - II 317
Becker, Bernhard (1826-1882) - publicist german, lassallean; mai tîrziu a aderat la eisenachieni; preşedinte al Uniunii generale a muncitorilor germani (1864-1865); în 1872 delegat la Congresul de la Haga al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - II 8, 430
Becker, Hermann Heinrich (1820-1885) - jurist şi publicist german; redactor al publicaţiei „Westdeutsche Zeitung“ (mai 1849-iulie 1850); din 1850 membru al Ligii comuniştilor. Unul dintre inculpaţi în procesul comuniştilor de la Köln (1852), condamnat la cinci ani închisoare; în deceniul al 7-lea progresist, mai tîrziu naţional-liberal. - II 330
Becker, Wilhelm Adolf (1796-1846) - istoric german, profesor la Universitatea din Leipzig, autorul unor lucrări de istorie antică. - II 202, 236
Beda, Venerabilis (aprox. 673-735) - istoric, erudit şi teolog anglo-saxon, autorul mai multor lucrări istorice, filozofice şi teologice cu caracter enciclopedic. - II 265
Beghèlli, Giuseppe (1847-1877) - ziarist italian, democrat burghez; a luat parte la campaniile lui Garibaldi; redactor la mai multe ziare republicane. - II 444
Bedeau, Marie-Alphonse (1804-1863) - general şi om politic francez, republican burghez moderat; în 1848 comandant al unui detaşament militar în timpul insurecţiei din iunie de la Paris; în perioada celei de-a doua Republici vicepreşedinte al Adunării constituante şi al celei legislative. - I 228, 261
Benoist (Benoît) d'Azy, Denis, conte (1796-1880) - om politic francez, financiar şi industriaş; vicepreşedinte al Adunării legislative (1849-1851), legitimist. - I 263, 266
Berends, Julius (n. 1817) - patronul unei tipografii din Berlin, democrat mic-burghez, în 1848 deputat în Adunarea naţională prusiană (aripa de stînga). - II 309
Bergeret, Jules-Victor (1839-1905) - membru al Comitetului Central al Gărzii naţionale şi al Comunei din Paris, general al Gărzii naţionale; după înfrîngerea Comunei a emigrat în Anglia, ulterior în S.U.A. - I 461
Bernard - colonel francez, preşedintele comisiilor militare de pedepsire a participanţilor la insurecţia din iunie 1848 de la Paris; după lovitura de stat din 2 decembrie 1851, unul dintre organizatorii urmăririlor judiciare împotriva republicanilor anti-bonapartişti. - I 222

Bernstein, Eduard (1850-1932) - social-democrat german, publicist, redactorul publicaţiei ,,Der Sozialdemokrat“ (1881-1890); delegat la congresele internaţionale muncitoreşti socialiste din 1889 şi 1893; după moartea lui Engels s-a manifestat făţiş ca revizionist al marxismului, golindu-l de conţinutul său revoluţionar; a fost unul dintre liderii aripii oportuniste a social-democraţiei germane şi a Internaţionalei a II-a. - II 449-460, 468

Berry, Marie-Caroline-Ferdinande-Louise de Naples, ducesă de (1798-1870) - mama contelui de Chambord, descendent direct al dinastiei Bourbonilor şi pretendent al legitimiştilor la tronul Franţei; în 1832 a încercat să pună la cale o răscoală în Vendée împotriva lui Ludovic-Filip. - I 451
Berryer, Pierre-Antoine (1790-1868) - avocat şi om politic francez; în perioada celei de-a doua Republici - deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; legitimist. - I 171, 172, 231, 261, 267, 268, 270, 274

Berthelot, Pierre-Eugène-Marcelin (1827-1907) - chimist francez; om politic burghez; cercetător în domeniul chimiei organice, termodinamicii şi agrochimiei; s-a ocupat şi de istoria chimiei. - II 351

Bervi, Vasilii Vasilievici (pseudonim N. Flerovski) (1829-1918) - economist şi sociolog rus, iluminist şi democrat; reprezentant al socialismului narodnic utopic, autorul lucrării „Situaţia clasei muncitoare din Rusia“. - II 43

Beslay, Charles (1795-1878) - întreprinzător francez, literat şi om politic, membru al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, proudhonist; membru al Comunei din Paris şi al comisiei financiare a Comunei; delegat al Comunei pe lîngă Banca Franţei; s-a pronunţat împotriva naţionalizării băncii şi împotriva amestecului în treburile ei interne; după înfrîngerea Comunei a emigrat în Elveţia. - I 454.
Billault, Auguste-Adolphe-Marie (1805-1863) - om politic şi jurist francez, orléanist; în 1848 deputat în Adunarea constituantă, după lovitura de stat bonapartist; ministru de interne (1854-1858 şi 1859-1860). - I 263.
Bismarck, Otto, prinţ de (1815-1898) - om de stat şi diplomat al Prusiei şi Germaniei, reprezentant al intereselor iuncherimii prusiene; ambasador la Petersburg (1859-1862) şi la Paris (1862); prim-ministru al Prusiei (1862-1871); cancelar al Imperiului german (1871-1890); a realizat unificarea Germaniei pe cale contrarevoluţionară; duşman inveterat al mişcării muncitoreşti, autorul legii excepţionale împotriva socialiştilor (1878). - I 96, 99, 101, 108, 421, 422, 424, 450, 451, 453, 455, 457, 489, 552; II 17, 18, 34, 36, 37, 132, 204, 299, 331, 384, 429, 430, 442, 444, 471
Blackett John Fauweek Burgoyne (1821-1856) - membru al parlamentului englez. - I 296

Blanc, Gaspard - francez, adept al lui Bakunin; picher; a luat parte la insurecţia de la Lyon din 1870; după înfrîngerea Comunei din Paris a devenit bonapartist. - II 444

Blanc, Jean-Joseph-Louis (1811-1882) - socialist mic-burghez, ziarist şi istoric francez; în 1848, membru al guvernului provizoriu şi preşedinte al comisiei de la Luxemburg; s-a situat pe o poziţie de conciliere şi de pactizare cu burghezia; în august 1848 a emigrat în Anglia şi a fost unul dintre conducătorii emigranţilor mic-burghezi de la Londra; deputat în Adunarea naţională din 1871, s-a pronunţat împotriva Comunei din Paris. - I 41, 42, 115, 118, 121, 127, 135, 206; II 327, 329, 351
Blanchet (de fapt Stanislas Pourille) (n. 1833) - fost călugăr capuţin, negustor şi agent de poliţie; în timpul asediului Parisului a servit în Garda naţională; a fost ales membru al Comunei din Paris; în mai 1871 a fost demascat ca agent de poliţie şi arestat; după înfrîngerea Comunei a emigrat în Elveţia. - I 476.
Blanqui, Louis-Auguste (1805-1881) - revoluţionar francez, comunist utopist, organizatorul mai multor societăţi secrete şi a numeroase conjuraţii; a luat parte activă la revoluţiile din 1830 şi 1848; conducătorul Societăţii secrete a anotimpurilor, organizatorul răscoalei din 12 mai 1839; unul din conducătorii răscoalei din 31 octombrie 1870 de la Paris; în timpul Comunei s-a aflat în închisoare; militant de seamă al mişcării muncitoreşti revoluţionare din Franţa; a petrecut în total 36 de ani în închisoare şi în coloniile de deportaţi. - I 99, 127, 149, 185-187, 213, 310, 427-429, 460, 488, 558; II 315  [Dicţionar]
Bleichröder, Gerson von (1822-11893) - financiar german, directorul unei mari bănci din Berlin, bancherul particular al lui Bismarck, consilierul său neoficial în probleme financiare şi intermediar în diferite maşinaţii speculative. - II 299
Blind, Karl (1826-1907) - scriitor şi ziarist german, democrat mic-burghez, a participat la mişcarea revoluţionară din 1848-1849 din Baden; în deceniul al 6-lea a fost unul dintre conducătorii emigranţilor mic-burghezi germani de la Londra; ulterior naţional-liberal. - II 428
Bloch, Joseph (n. 1871) - social-democrat german, scriitor; revizionist; redactor al publicaţiei revizioniste „Sozialistische Monatshefte“. - II 459, 461 
Block, Maurice (1816-1901) - statistician şi economist francez. - I 402
Boguslawski, Albert von (1834-1905) - general prusian reacţionar, autor de lucrări militare. - I 107, 109

Böhme, Jacob (1575-1624) - filozof panteist german, de profesiune cizmar, precursor al dialecticii idealiste. - II 83

Boisguillebert, Pierre Le Pesant, sieur de (1646-1714) - economist francez, precursor al fiziocraţilor; unul dintre fondatorii economiei politice clasice burgheze din Franţa; a militat pentru înlăturarea mizeriei maselor. - I 176

Bolingbroke, Henry St. John, Viscount (1678-1751) - filozof deist şi om politic englez, unul dintre liderii partidului tory. - II 93

Bolte, Friedrich - militant al mişcării muncitoreşti americane, muncitor la o fabrică de ţigări, de origine german; In 1872 secretar al Consiliului federal al secţiilor nord-americane ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; redactor la „Arbeiter-Zeitung“, membru al Consiliului General ales la Congresul de la Haga (1872-1874); în 1874 a fost exclus din Consiliul General. - II 437
Bonaparte - vezi Napoleon al III-lea.
Bonaparte, Jérôme-Napoléon-Joseph-Charles-Paul, prinţul Napoleon (1822-1891) - fiul lui Jérôme Bonaparte, vărul lui Napoleon al III-lea; în timpul celei de-a doua Republici deputat în Adunarea naţională constituantă şi în cea legislativă; în 1854 comandant de divizie în Crimeea; comandantul unui corp de armată în perioada războiului austro-italo-francez din 1859; cunoscut sub porecla Plon-Plon şi prinţul „roşu“. - II 144
Boon, Martin James - mecanic, adept al concepţiilor social-reformatoare ale cartistului James Bronterre O'Brien; membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1869-1872), secretar al Ligii pămîntului şi a muncii; în 1872 membru al Consiliului federal britanic. - I 437, 446, 490
Bora, Giovanni - membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; în 1870 secretar-corespondent pentru Italia. - I 437, 446

Born Stephan (pe numele adevărat Simon Buttermilch) (1824-1898) - zeţar german, membru al Ligii comuniştilor; în timpul revoluţiei din 1848-1849 din Germania s-a manifestat ca unul dintre primii reprezentanţi ai reformismului în mişcarea muncitorească din Germania. După revoluţie s-a îndepărtat de mişcarea muncitorească. - II 326, 327

Bornstedt, Adalbert von (1808-1851) - publicist german, democrat mic-burghez; în 1847-1848 redactor-editor al lui „Deutsch-Brüsseler-Zeitung“. Membru al Ligii comuniştilor, a fost exclus din Ligă în martie 1848; după revoluţia din februarie 1848 este unul dintre conducătorii Asociaţiei democratice germane din Paris; în 1848 participă la organizarea legiunii de voluntari a emigranţilor germani din Paris, care a luat parte la insurecţia din Baden din aprilie 1848; în deceniul al 5-lea a devenit agent secret al guvernului prusian. - II 325

Börnstein, Arnold Bernhard Karl (1808- 1849) - democrat mic-burghez german, unul dintre conducătorii legiunii de voluntari a emigranţilor germani din Paris; în aprilie 1848 a luat parte la insurecţia din Baden. - II 325

Bougeart, Alfred (1815-1882) - publicist francez de stînga; a scris o serie de lucrări despre istoria revoluţiei franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. - II 310

Bourbon - dinastie regală, a domnit în Franţa (1589-1792, 1814-1815 şi 1815-1830). - I 155, 170, 223, 229, 268, 269, 285; II 364

Bousquet, Abel - anarhist francez, a fost exclus din Asociaţia Internaţională a Muncitorilor ca agent al poliţiei. - II 444

Bracke, Wilhelm (1842-1880) - social-democrat german, a editat literatură socialistă la Braunschweig; unul dintre liderii Partidului muncitoresc social-democrat al eisenachienilor; prieten apropiat al lui Marx şi Engels; a luptat împotriva lassalleanismului; a luat atitudine, deşi nu destul de consecvent, împotriva elementelor oportuniste din Partidul muncitoresc social-democrat. - II 5, 7, 30, 34, 450

Bradnick, Frederick - membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1870-1872), în 1871 delegat la Conferinţa de la Londra; în 1872, după Congresul de la Haga, s-a alăturat aripii reformiste a Consiliului federal britanic şi a luat atitudine împotriva hotărîrilor congresului; a fost exclus ulterior din Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. - I 437, 446, 490
Brandenburg, Friedrich Wilhelm, conte de (1792-1850) - general şi om de stat prusian, şef al guvernului contrarevoluţionar din Prusia (noiembrie 1848 - noiembrie 1850). - I 43
Bréa, Jean-Baptisie-Fidèle (1790-1848) - general francez, a participat la înăbuşirea insurecţiei de la Paris din iunie 1848; a fost împuşcat de insurgenţi. - I 157

Brentano, Lujo (Ludwig Joseph) (1844- 1931) - economist burghez german, exponent al economiei politice vulgare, unul dintre principalii reprezentanţi ai socialismului de catedră. - II 100, 385

Bright, John (1811-1889) - fabricant englez, adept al liberului schimb, unul dintre fondatorii Ligii împotriva legilor cerealelor; de la începutul deceniului al 6-lea lider al aripii de stînga a partidului liberal; ministru în mai multe guverne liberale. - I 174, 586; II 98, 38
Brissot (de Warville), Jacques-Pierre (1754-1793) - om politic din timpul revoluţiei franceze; la începutul revoluţiei membru al clubului iacobinilor, mai tîrziu conducător şi teoretician al girondinilor. - I 342

Broadhurst, Henry (1840-1911) - om politic englez, unul dintre liderii reformişti ai trade-unionurilor, de profesiune muncitor constructor, sectar al Comitetului parlamentar al Congresului trade-unionurilor (1875-1890); membru al parlamentului (din partea partidului liberal); în 1886 ministru-adjunct la Ministerul de Interne. - II 389

Broglie, Achille-Charles-Léonce-Victor, duce de (1785-1870) - om de stat francez, prim-ministru (1835-1836), deputat în Adunarea legislativă (1849-1851), orléanist. - I 245, 269
Brunel, Paul-Antoine Maglorie (n. 1830) - ofiţer francez, blanquist; membru al Comitetului Central al Gărzii naţionale şi al Comunei din Paris; în mai 1871 a fost grav rănit de versaillezi; după înfrîngerea Comunei a emigrat în Anglia. - I 492

Bruno, Giordano (1548-1600) - mare gînditor italian, materialist şi ateist; a dezvoltat teoria heliocentrică a lui Copernic; a fost ars pe rug de inchiziţie ca eretic. - II 52

Brutus, Lucius Junius (m. aprox. 509 î.e.n.) - potrivit tradiţiei istorice, întemeietorul Republicii romane; din ordinul lui au fost executaţi fiii săi, care luaseră parte la o conspiraţie împotriva republicii. - I 208

Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin (1796- 1865) - istoric şi om politic francez, republican burghez, unul dintre ideologii socialismului creştin. - II 21, 30

Büchner, Georg (1813-1837) - dramaturg şi scriitor german, democrat revoluţionar, unul dintre organizatorii Societăţii revoluţionare secrete pentru drepturile omului înfiinţaţă la Hessa; în 1834 a scris o proclamaţie prin care chema ţărănimea din Hessa la răscoală, sub lozinca „pace colibelor, război palatelor“. - II 315

Büchner, Ludwig (1824-1899) - medic, naturalist şi filozof burghez, reprezentant al materialismului vulgar. - I 322; II 346

Buckland, William (1784-1856) - geolog şi cleric englez, în lucrările sale a încercat să împace datele geologice cu legendele biblice. - II 85

Bückler, Johann (Schinderhannes) (1777-1803) - bandit din Hessa renană. În literatura germană, tipul Schinderhannes apare înconjurat de aureola romantică a luptătorului împotriva nedreptăţii, a apărătorului săracilor. - II 47
Bugeaud de la Piconnerie, Thomas-Robert (1784-1849) - general francez, din 1843 mareşal al Franţei; orlanist, membru al Camerei deputaţilor în perioada monarhiei din iulie; in 1848-1849 comandant suprem al Armatei din Alpi, deputat în Adunarea legislativă. - I 144

Bugge, Elseus Sophus (1833-1907) - filolog norvegian, profesor la Universitatea din Oslo, autorul unor studii ştiinţifice asupra literaturii şi mitologiei scandinave. - II 268

Buridan, Jean (aprox. 1300-aprox. 1358) - filozof scolastic francez din secolul al XlV-lea. - I 279

Bürgers, Heinrich (1820-1878) - publicist radical german; în 1842-1843 colaborator la „Rheinische Zeitung“; în 1848 membru al comunităţii din Köln a Ligii comuniştilor; în 1848-1849 membru al redacţiei lui „Neue Rheinische Zeitung“, din 1850 membru în Organul central al Ligii comuniştilor; în 1852, fiind socotit unul dintre principalii acuzaţi în procesul comuniştilor de la Köln, a fost condamnat la şase ani închisoare; ulterior naţional-liberal, în deceniul al 7-lea progresist. - II 307, 330

Burns, John (1858-1943) - militant al mişcării muncitoreşti engleze; în deceniul al 9-lea unul dintre conducătorii mişcării noilor trade-unionuri, unul dintre organizatorii grevei docherilor londonezi (1889); în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea a aderat la trade-unionismul liberal şi a luat atitudine împotriva mişcării socialiste; din 1892 membru al parlamentului; în guvernele liberale a fost ministru al autoadministraţiei locale (1905-1914) şi ministru al comerţului (1914). - II 389

Buttery, G. H. - membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1871-1872). - I 490 

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici