Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
R
Rafael (de fapt Raffaello Santi) (1483-1520) - pictor italian, reprezentant de frunte al apogeului Renaşterii. - II 69
Raffles, Sir Thomas Stamford (1781-1826) - funcţionar colonial englez, 1811-1816 guvernator al Javei, autorul cărţii „The history of Java“ („Istoria Javei“). - I 297
Ramm, Hermann - social-democrat; în 1875 membru în redacţia ziarului „Der Volksstaat“. - II 34
Ramsay, Sir George (1800-1871) - economist englez, unul dintre ultimii reprezentanţi ai economiei politice clasice burgheze. - I 334
Raspail, François-Vincent (1794-1878) - naturalist şi publicist francez, republican socialist, a simpatizat cu proletariatul revoluţionar, participant la revoluţiile din 1830 şi 1848; editorul ziarului „L'Ami du Peuple"; în 1848 deputat în Adunarea constituantă, în 1849 condamnat la 5 ani închisoare; după comutarea pedepsei a trăit în exil în Belgia. - I 116, 127, 137, 142, 149, 330
Rateau, Jean-Pierre Lamotte (1800-1887) - avocat francez, în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă, bonapartist. - I 143, 224
Rau, Karl Heinrich (1792-1870) - economist burghez german; în unele probleme împărtăşea concepţiile lui Smith şi Ricardo. - I 318
Raumer, Friedrich von (1781-1873) - istoric german, profesor la universităţile din Breslau şi din Berlin; în 1848 membru al Adunării naţionale de Ia Frankfurt (centrul de dreapta). - I 346
Ravé, Henri - ziarist francez, a tradus în limba franceză lucrări ale lui Engels. - II 157
Regnault (Regnaud) de Saint-Jean-d'Angély, Auguste-Michel-Étienne, conte (1794-1870) - general francez, bonapartist, în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; ministru de război (ianuarie 1851), a participat la războiul Crimeii. - I 260
Reiff, Wielhelm Joseph (n. aprox. 1822) - membru al Ligii comuniştilor şi al Uniunii muncitorilor din Köln; în 1850 a fost exclus din Liga comuniştilor; condamnat la cinci ani închisoare în procesul comuniştilor de la Koln. - II 330
Reitlinger - prietenul şi secretarul particular al lui Jules Favre. - I 493
Rémusat, Charles-François-Marie, conte de (1797-1875) - om des stat şi scriitor francez, orléanist, ministru de interne (1840), în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă, ministru de externe (1871-1873). - I 261
Reschauer, Heinrich (n. 1838) - scriitor şi ziarist burghez austriac, liberal - I 570
Renan, Joseph-Ernest (1823-1892) - filozof idealist şi istoric francez; a scris lucrări de istorie a creştinismului. - II 327, 357
Ricardo, David (1772-1823) - economist englez, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai economiei politice clasice burgheze. - I 49, 51, 343, 366, 395, 419, 420; II 30, 434
Richard, Albert (1846-1925) - a participat la insurecţia de la Lyon; adept al bakuniştilor; s-a ridicat împotriva lui Marx şi a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - II 444
Richard I (Inimă-de-Leu) (1157-1199) - rege al Angliei (1189-1199). - II 470
Richard al III-lea (1452-1485) - rege al Angliei (1483-1485). - I 266
Richter, Ludwig - vezi Höchberg, Karl.
Riehl, Wilhelm Heinrich (1823-1897) - istoric literar şi publicist reacţionar, profesor la München. - I 318
Roach, John - militant al mişcării muncitoreşti engleze, membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1871-1872); în 1872 delegat la Congresul de la Haga şi secretar-corespondent al Consiului federal britanic; a aderat la aripa sa reformistă; a luat atitudine împotriva hotărîrilor Congresului de la Haga; în urma hotărîrii Consiliului General din 30 mai 1873 a fost exclus din Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. - I 490
Roberts, Henry (m. 1876) - arhitect englez, filantrop burghez; a studiat condiţiile de locuit în diferite ţări. - I 527
Robespierre, Maximilien-Marie-Isidore de (1758-1794) - figură marcantă a revoluţiei franceze, conducătorul iacobinilor, şeful guvernului revoluţionar (1793-1794). - I 138, 207, 208, 355; II 352
Robin, Paul (n. 1837) - institutor francez, bakunist, unul dintre liderii Alianţei democraţiei socialiste, membru al Consiliului General (1870-1871); delegat la Congresul de la Basel (1869) şi la Conferinţa de la Londra ale Internaţionalei I. - II 442
Robinet, Jean-François-Eugène (1825-1899) - medic şi istoric francez, pozitivist republican; a luat parte la revoluţia din 1848; primarul unui arondisment din Paris în timpul asediului acestuia din 1870-1871; membru al Ligii uniunii republicane a drepturilor Parisului; a intervenit pentru împăcarea Versailles-ului cu Comuna. - I 489
Rochat, Charles - militant al mişcării muncitoreşti franceze, membru al Consiliului federal din Paris al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; participant la Comuna din Paris; membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, secretar-corespondent pentru Olanda (1871-1872); în 1871 delegat la Conferinţa de la Londra a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - I 490
Rodbertus (Jagetzow), Johann Karl (1805-1875) - mare proprietar funciar prusian, economist, ideolog al iuncherimii îmburghezite; în timpul revoluţiei din 1848-1849 om politic liberal moderat şi conducătorul centrului de stînga din Adunarea naţională prusiană; ulterior teoretician al „socialismului de stat“, propovăduit de iuncherii prusieni. - I 418, 420
Roscoe, Sir Henry Enfield (1833-1915) - chimist englez, autor al mai multor manuale de chimie. - I 418
Rose, George (1744-1818) - om de stat englez, tory, ministru al trezoreriei (1782-1783 şi 1784-1801); a ocupat mai multe funcţii publice. - I 392
Röser, Peter Gerhard (1814-1865) - militant al mişcării muncitoreşti germane, de profesiune muncitor la Fabrica de ţigări din Köln; în 1850 membru al Ligii comuniştilor, preşedinte al Organului central al Ligii; unul dintre principalii inculpaţi în procesul comuniştilor de la Köln; a fost condamnat la şase ani închisoare; ulterior a devenit adept al lui Lassalle. - II 330
Rössler, Konstantin (1820-1896) - publicist german, profesor de ştiinţe politice, adept al lui Bismarck. - I 108
Rotschild - familie de bancheri. - II 379
Rotschild, James, baron de (1792-1868) - şeful băncii cu acelaşi nume din Paris; în timpul monarhiei din iulie a exercitat o mare influenţă politică. - I 113, 114
Rouher, Eugène (1814-1884) - om de stat francez, bonapartist, în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; ministru de justiţie (1849-1852, cu întreruperi); în timpul celui de-al doilea imperiu a ocupat mai multe funcţii publice. - I 255, 264
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) - mare iluminist francez, democrat, filozof deist, ideolog al micii burghezii revoluţionare. - I 346; II 10, 103, 105, 114, 349, 470
Royer-Collard, Pierre-Paul (1763-1845) - filozof şi om politic francez, adept al monarhiei constituţionale. - I 208
Ruge, Arnold (1802-1880) - publicist german, tînăr hegelian, radical burghez; în 1848 deputat în Adunarea naţională de la Frankfurt (aripa de stînga); în deceniul al 6-lea unul dintre liderii emigraţiei germane mic-burgheze din Anglia; după 1866 naţional-liberal. - II 141, 329
Ruhl, J. - muncitor german, membru al Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra, membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1870- 1872). - I 437, 446, 490

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici