Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
L
Lacrosse, Bertrand-Théobald-Joseph, baron de (1796-1865) - om de stat francez, orléanist, ulterior bonapartist, ministru al lucrărilor publice (1848- 1849, 1851), vicepreşedinte al Adunării constituante şi al celei legislative. - I 163
Lafargue, Paul (1842-1911) - socialist francez, propagandist al marxismului, militant al mişcării muncitoreşti franceze şi internaţionale, membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; unul dintre întemeietorii Partidului muncitoresc francez (1879); delegat la congresele internaţionale muncitoreşti socialiste din 1889 şi 1891; discipol şi tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels; soţul fiicei lui Marx, Laura. - II 81, 406  [Dicţionar]
Lafayette (La Fayette), Marie-Joseph-Paul, marchiz de (1757-1834) - om de stat şi general francez, unul dintre reprezentanţii marii burghezii în perioada revoluţiei franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea; comandant al Gărzii naţionale (1789- 1791), a condus în 1791 operaţia de împrăştiere a demonstraţiei republicane de pe Cîmpul lui Marte, dînd ordin să se tragă asupra demonstranţilor; în calitate de comandant al unei armate, el a încercat zadarnic în 1792 să o transforme într-un instrument al contrarevoluţiei; după revoluţia populară din 10 august 1792 a fugit în străinătate; ca lider al moderaţilor, l-a ajutat pe Ludovic-Filip să devină rege al Franţei; a participat la războiul de independenţă din America. - II 310
Laffitte, Jacques (1767-1844) - bancher şi om politic francez, orléanist, reprezentant al burgheziei financiare; prim-ministru (1830-1831). - I 111, 431
La Hitte, Jean-Ernest Ducos, viconte de (1789-1878) - general francez, bonapartist, deputat în Adunarea legislativă; ministru de externe şi ministru de război (1849-4851). - I 186, 245
Lamarck, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, cavaler de (1744-1829) - naturalist francez de seamă, unul dintre întemeietorii evoluţionismului în biologie, precursor al lui Darwin. - II 58, 347
Lamartine, Alphonse-Marie-Louis de (1790-1869) - poet, istoric şi om politic francez, ideolog al romantismului reacţionar; în deceniul al 5-lea unul din conducătorii republicanilor moderaţi; în 1848 ministru de externe şi conducătorul de fapt al guvernului provizoriu; deputat în Adunarea constituantă şi membru al Comisiei executive. - I 116, 120, 127, 130, 263; II 142, 325
Lamoricière, Louis-Christophe-Léon Juchault de (1806-1865) - general şi om politic francez, republican moderat; în 1848 a participat activ la înăbuşirea insurecţiei din iunie de la Paris; ministru de război în guvernul Cavaignac (iunie-decembrie 1848); deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă. - I 228, 280
Lange, Christian Konrad Ludwig (1825-1885) - filolog, autorul unor lucrări de istorie a Romei antice. - II 257
Lange, Friedrich Albert (1828-1875) - filozof burghez german, neokantian, malthusianist, adversar al materialismului şi al socialismului. - II 19
La Rochejaquelein, Henri-Auguste-Georges du Vergier, marchiz de (1805- 1867) - om politic francez, unul.dintre conducătorii legitimiştilor, membru al Camerei pairilor; în timpul celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; în timpul domniei lui Napoleon al III-lea, senator. - I 117, 269
Laplace, Pierre-Simon, marchiz de (1749-1827) - astronom, matematician şi fizician francez; a formulat independent de Kant şi a fundamentat matematic ipoteza potrivit căreia sistemul solar s-a format dintr-o nebuloasă gazoasă. - II 54, 55, 59, 86, 117
Lassalle, Ferdinand (1825-1864) - socialist mic-burghez german, întemeietorul lassalleanismului - o variantă a oportunismului în mişcarea muncitorească germană. Lassalle a fost unul dintre întemeietorii Uniunii generale a muncitorilor germani (1863). Crearea acestei uniuni a avut o însemnătate pozitivă pentru mişcarea muncitorească, dar Lassalle, în calitatea sa de preşedinte, a îndreptat-o pe o cale oportunistă. Lassalleenii socoteau că prin agitaţia legală pentru dreptul de vot universal, prin crearea de asociaţii de producţie subvenţionate de statul iuncherilor, se va ajunge la crearea unui „stat popular liber“. Lassalle a sprijinit politica unificării „de sus“ a Germaniei sub hegemonia Prusiei reacţionare. Politica oportunistă a lassalleenilor a constituit o piedică pentru activitatea Internaţionalei I şi pentru crearea unui adevărat partid muncitoresc în Germania, a întîrziat formarea conştiinţei de clasă a muncitorilor.
Concepţiile teoretice şi politice ale lassalleenilor au fost aspru criticate de către clasicii marxism-leninismului (vezi K. Marx. „Critica Programului de la Gotha“; V. I. Lenin. „Statul şi revoluţia“ şi alte lucrări).
- I 10, 101, 397, 566, 567; II 5, 8, 11-13, 16-20, 24, 28-31, 33, 36, 37, 80, 302, 427- 431, 438, 446, 448, 450
Latham, Robert Gordon (1812-1888) - filolog şi etnolog englez; profesor la Universitatea din Londra. - II 161
Lavoisier, Antoine-Laurent (1743-1794) - chimist francez, a combătut teoria flogisticului; s-a ocupat şi cu probleme de economie politică şi statistică. - I 419; II 57
Leclerc, Alexandre - comerciant din Paris, adept al partidului ordinii; a luat parte la înăbuşirea insurecţiei din iunie 1848 a muncitorilor parizieni. - I 193
Lecomte, Claude-Martin (1817-1871) - general francez, în timpul războiului franco-prusian a comandat o brigadă; la 18 martie 1871, după încercarea nereuşită a guvernului Thiers de a dezarma Garda naţională, a fost împuşcat de soldaţii răsculaţi. - I 459, 460, 464, 480-483
Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste (1807- 1874) - publicist şi om politic francez, unul dintre conducătorii democraţilor mic-burghezi; redactor al ziarului „La Réforme“; în 1848 ministru de interne în guvernul provizoriu şi membru al comisiei executive; deputat în Adunarea naţională constituantă şi în cea legislativă; şeful montagnarzilor; după demonstraţia de la 13 iunie 1849 a emigrat în Anglia; unul dintre conducătorii emigraţiei mic-burgheze la Londra. - I 41, 116, 124, 127, 133, 134, 143, 149, 152-153, 158-161, 164, 175, 187, 193, 217, 229, 233, 236; II 329
Le Flô, Adolphe-Emmanuel-Charles (1804-1887) - general, om politic şi diplomat francez, monarhist; în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; ministru de război în guvernul apărării naţionale şi în guvernul Thiers (1870-1871); deputat în Adunarea naţională din 1871; ambasador la Petersburg (1848-1849 şi 1871-1879). - I 226, 280, 460, 463
Legreulier - în 1870 membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - I 437
Lemoinne, John-Émile (1815-1892) - publicist francez, corespondentul din Anglia al ziarului „Journal des Débats“. - I 196
Leibniz, Gottfried Wilhelm, baron de (1646-1716) - filozof german idealist, matematician de seamă, istoric şi diplomat; întemeietorul Academiei de Ştiinţe din Berlin şi primul ei preşedinte. - II 52
Lemke, Gottlieb (aprox. 1844-1885) - membru al Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra. - II 151
Leonardo da Vinci (1452-1519) - mare pictor, sculptor, arhitect, om de ştiinţă şi gînditor italian, personalitate reprezentativă a Renaşterii. - II 51
Lerminier, Jean-Louis-Eugène (1803-1857) - jurist şi publicist francez; de la sfîrşitul deceniului al 4-lea conservator; profesor de drept comparat la Collège de France (1831-1839), pe baza unui protest al studenţilor el şi-a depus demisia. - I 150
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) - critic literar şi critic de artă, poet şi iluminist; întemeietorul esteticii realiste în literatura naţională clasică germană; reprezentant de seamă al concepţiilor umaniste; duşman al absolutismului. - I 404
Lessner, Friedrich (1825-1910) - militant al mişcării muncitoreşti germane şi internaţionale, de profesiune croitor; membru al Ligii comuniştilor; a participat la revoluţia din 1848- 1849; în 1852, în procesul comuniştilor de la Köln, a fost condamnat la 3 ani închisoare; în 1856 a emigrat la Londra; membru al Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra şi al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (noiembrie 1864-1872); în 1865 şi 1871 a participat la conferinţele de la Londra, în 1867 la Congresul de la Lausanne, în 1868 la cel de la Bruxelles, în 1869 la cel de la Basel şi în 1872 la cel de la Haga ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, membru al Consiliului federal britanic; a luptat activ pentru promovarea în Internaţională a liniei lui Marx; ulterior, unul dintre întemeietorii Partidului laburist independent din Anglia; prieten şi tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels. - I 437, 446, 490; II 322, 330
Leverrier, Urbain-Jean-Joseph (1811-1877) - astronom şi matematician francez; în 1846 a calculat orbita planetei Neptun, necunoscută pînă atunci, şi a determinat poziţia ei pe bolta cerească. - II 344
Letourneau, Charles-Jean-Marie (1831- 1902) - sociolog şi etnograf burghez francez. - II 176, 177, 180
Leverrier, Urbain-Jean-Joseph (1811- 1877) - astronom şi matematician francez; în 1846 a calculat orbita planetei Neptun, necunoscută pînă atunci, şi a determinat poziţia ei pe bolta cerească. - II 344
Levi, Leone (1821-1888) - economist, statistician şi jurist burghez englez. - II 385
Levy, Gustav - socialist din Provincia renană, unul dintre cei mai activi agitatori ai Uniunii generale a muncitorilor germani; în 1856, ca delegat al muncitorilor din Düsseldorf, l-a vizitat pe Marx la Londra. - II 425
Liebig, Justus, baron de (1803-1873) - chimist german, deschizător de drumuri în chimia teoretică, în special în chimia organică şi analitică, precum şi în aplicarea acestora în agricultură. - I 571
Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) - eminent militant al mişcării muncitoreşti germane şi internaţionale; participant la revoluţia din 1848-1849, membru al Ligii comuniştilor, membru al Internaţionalei I; din 1867 deputat în Reichstag, a luptat împotriva lassalleanismului, pentru principiile Internaţionalei în mişcarea, muncitorească germană; unul dintre întemeietorii şi conducătorii social-democraţiei germane; în timpul războiului franco-prusian s-a situat pe poziţiile internaţionalismului proletar, a militat pentru sprijinirea Comunei din Paris; în unele probleme s-a situat pe o poziţie împăciuitoristă faţă de oportunism; delegat la congresele internaţionale muncitoreşti socialiste din 1889, 1891 şi 1893; prieten şi tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels. - II 5, 7, 28, 32, 33, 36, 37, 428, 430, 436, 445, 449
Linguet, Simon-Nicolas-Henri (1736- 1794) - avocat, publicist, istoric şi economist francez; a combătut pe fiziocraţi şi a supus unei critici amănunţite libertăţile burgheze şi relaţiile de proprietate capitaliste. - I 346
Lintern, W. - trade-unionist, în 1870 membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - I 437
Linné, Carl von (1707-1778) - renumit cercetător al naturii suedez, creatorul sistemului de clasificare a plantelor şi animalelor; a elaborat şi a pus la baza acestei clasificări nomenclatura binară (numele familiei şi al speciei), menţinută pînă în zilele noastre. - II 52, 53, 118
List, Friedrich (1789-1846) - economist vulgar burghez german, adept al protecţionismului. - I 318
Liutprand (aprox. 920 - aprox. 972) - istoric şi prelat italian; din 961 episcop de Cremona (Italia de nord), autorul operei „Antapodosis“. - II 279
Lochner, Georg (n. aprox. 1824) - militant al mişcării muncitoreşti germane şi internaţionale, de profesiune tîmplar, membru al Ligii comuniştilor, al Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra şi al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (noiembrie 1864- 1872); în 1865 şi 1871 delegat la Conferinţa de la Londra a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; prieten şi tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels. - I 490; II 322
Locke, John (1632-1704) - filozof englez, senzualist, economist, ideolog al rînduielilor statornicite după revoluţia engleză din secolul al XVII-lea şi mai ales după pactizarea burgheziei cu nobilimea. Deşi a oscilat între materialism şi idealism, materialismul ocupă în opera sa o poziţie dominantă. - I 208; II 84, 115, 466
Longos (secolele al II-lea - al III-lea) - scriitor grec, autorul romanului pastoral „Daphnis şi Chloe“. - II 216
Lopatin, Gherman Aleksandrovici (1845-1918) - revoluţionar rus, discipol al lui Cernîşevski, narodnic; în 1870 membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; a tradus în limba rusă o bună parte din primul volum al „Capitalului“; prieten al lui Marx şi Engels. - I 466
Lubbock, sir John (din 1899) lord Avebury (1834-1913) - biolog englez, darvinist, etnolog şi arheolog, autor al unor lucrări de istorie a societăţii primitive; specialist în probleme financiare, om politic liberal. - II 162-164
Lucraft, Benjamin (1809-1897) - tîmplar, unul dintre liderii reformişti ai trade-unionurilor; membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1864-1871); în 1868 delegat la Congresul de la Bruxelles şi în 1869 la cel de la Basel ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; membru al Comitetului executiv al Ligii pentru reformă; în 1871 a luat atitudine împotriva Comunei din Paris şi a refuzat să semneze Adresa Consiliului General cu privire la „Războiul civil din Franţa“; s-a retras din Consiliul General, care l-a condamnat ca renegat. - I 437, 446
Ludovic Bonaparte vezi Napoleon al III-lea.
Ludovic-Napoleon vezi Napoleon al III-lea.
Ludovic-Filip, duce de Orléans (1773- 1850) - rege al Franţei (1830-1848). - I 112, 114, 116, 137, 140, 143, 166, 169, 172-175, 196, 198, 212, 216, 222, 228, 237-240, 285, 331, 423, 424, 453, 459, 469, 481; II 21, 23, 91, 96, 315
Ludovic-Filip-Albert, duce de Orléans, conte de Paris (1838-1894) - nepotul lui Ludovic-Filip, pretendent orléanist la tronul Franţei. - I 267, 268
Ludovic al XIV-lea (1638-1715) - rege al Franţei (1643-1715). - I 176, 287; II 370
Ludovic al XV-lea (1710-1774) - rege al Franţei (1715-1774). - I 294
Ludovic al XVIII-lea (1755-1824) - rege al Franţei (1814-1815 şi 1815-1824). - I 208
Luther, Martin (1483-1546) - întemeietorul protestantismului (lutheranismului) în Germania; ideolog al burgheziei germane. În timpul războiului ţărănesc, în 1524-1525, Luther s-a ridicat împotriva ţărănimii răsculate şi a sărăcimii oraşelor, situîndu-se de partea principilor. - I 207; II 51, 52, 90, 91, 218, 370, 470
Lyell, sir Charles (1797-1975) - om de ştiinţă englez, geolog. - II 56

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici