Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
S
Sadler - membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1871-1872). - I 490
Saint-Arnaud, Armand-Jacques-Achille Leroy de (1801-1854) - general francez, din 1852 mareşal al Franţei, bonapartist; unul dintre organizatorii loviturii de stat de la 2 decembrie 1851; ministru de război (1851-1854), în 1854 comandant suprem al armatei franceze în Crimeea. - I 226
Sainte-Beuve, Pierre-Henri (1819-1855) - fabricant şi proprietar funciar francez, adept al liberului schimb, reprezentant al partidului ordinii; în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă. - I 272
Saint-Jean d'Angély - vezi Regnault de Saint-Jean d'Angély, Auguste-Michel-Etienne, conte de.
Saint-Just, Louis-Antoine-Léon de (1767-1794) - militant de seamă al revoluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, unul dintre conducătorii iacobinilor. - I 208
Saint-Priest, Emmanuel-Louis-Marie de Guignard, viconte de (1789-1881) - general şi diplomat francez, legitimist, deputat în Adunarea legislativă (1848-1851). - I 268
Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy, conte de (1760-1825) - mare socialist utopist francez. - I 39, 340, 410, 595; II 55, 104, 105, 107-108, 117, 439
Saisset, Jean-Marie-Joseph-Théodore (1810-1879) - amiral şi om politic francez, monarhist; în timpul războiului franco-prusian a condus apărarea forturilor din partea de răsărit a Parisului; comandant al Gărzii naţionale de la Paris (20-25 martie 1871); a încercat, fără succes, să unească forţele reacţionare din Paris în vederea înfrîngerii revoluţiei proletare din 18 martie; deputat în Adunarea naţională din 1871. - I 462
Sallandrouze de Lamornais, Charles-Jean (1808-1857) - industriaş francez, deputat în Adunarea constituantă (1848-4849); a sprijinit lovitura de stat de la 2 decembrie 1851 a lui Ludovic Bonaparte. - I 280
Salt, Sir Titus (1803-1876) - fabricant englez. - I 539
Saltîkov, Aleksei Dimitrievici (1806-1859) - explorator rus, scriitor şi pictor; în 1841-1843 şi 1845-1846 a călătorit prin India. - I 306
Salvandy, Narcisse-Achille, conte de (1795-1856) - scriitor şi om de stat francez, orléanist, ministru al instrucţiunii publice (1837-1839 şi 1845- 1848). - I 268
Salvianus din Marsilia (aprox. 390-484) - scriitor creştin, episcop al Marsiliei, autorul lucrării „De gubernatione dei“. - II 280, 282
Sankey, Ira David (1840-1908) - predicator evanghelist american. - II 96
Saussure, Henri de (1829-1905) - zoolog elveţian. - II 177
Sax, Emil (1845-1927) - economist burghez austriac. - I 416, 527-543, 547-550
Say, Jean-Baptiste (1767-1832) - economist burghez francez, a sistematizat şi vulgarizat opera lui Adam Smith; întemeietorul teoriei vulgar-economice a factorilor de producţie, în care prezenta pămîntul, capitalul şi munca ca surse de sine stătătoare pentru rentă, profit şi salariu. - I 208
Schapper, Karl (1812-1870) - unul dintre conducătorii Ligii celor drepţi şi ai Asociaţiei culturale a muncitorilor germani din Londra; membru al Organului central al Ligii comuniştilor, a luat parte la revoluţia din 1848-1849; în februarie-mai 1849 preşedintele Uniunii muncitorilor din Köln; în 1850, după sciziunea din Liga comuniştilor, a condus împreună cu Willich fracţiunea sectară ostilă lui Marx; în 1856 s-a apropiat din nou de Marx; în 1865 membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a muncitorilor. - II 315, 316, 321, 325, 327, 329, 330, 425
Schaper, von - unul dintre reprezentanţii birocraţiei reacţionare prusiene, prefect la Trier (1837-1842), rezident al Provinciei renane (1842-1845). - I 313
Scheele, Karl Wilhelm (1742-1786) - chimist suedez, a descris proprietăţile oxigenului. - I 418, 419
Scheffer - a făcut parte din Garda naţională franceză, comunard. - I 464
Scherzer, Andreas (1807-1879) - croitor, membru al comunităţii de la Paris a Ligii comuniştilor; după scindarea Ligii a aderat la fracţiunea sectară Willich-Schapper; unul dintre inculpaţii în procesul aşa-numitului complot franco-german din februarie 1852 de la Paris; mai tîrziu a emigrat în Anglia; unul dintre conducătorii Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra; editorul ziarului „Die Neue Zeit“ şi colaborator la ziarul „Das Volk“. - II 425
Schiller, Friedrich (1759-1805) - mare scriitor german. - II 349
Schlöffel, Gustav Adolf (aprox. 1828-1849) - student şi ziarist revoluţionar; a luat parte la revoluţia din 1848-1849 din Germania şi Ungaria; a căzut în luptă. - II 308
Schinderhannes - vezi Bückler, Johann.
Schmidt, Conrad (1863-1932) - social-democrat german, a corespondat cu Engels; ulterior revizionist şi neokantian. - II 457, 459, 462, 464
Schmutz - membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1870-1871). - I 438, 446
Schoemann, Georg Friedrich (1793-1879) - istoric şi filolog german, autor al unor lucrări de istorie a Greciei antice. - II 204, 240
Scholl - muncitor din Lyon; adept al lui Bakunin. - II 444
Schorlemmer, Carl (1834-1892) - chimist german, adept al materialismului dialectic, profesor la Manchester; membru al Partidului social-democrat din Germania; prieten al lui Marx şi Engels. - I 418
Schramm, Jean-Paul-Adam, conte de (1789-1884) - general şi om politic francez, bonapartist, ministru de război (1850-1851). - I 253
Schramm, Karl August - social-democrat german, reformist, unul dintre redactorii publicaţiei „Jahrbuch fur Sozialwissenschaft und Socialpolitik“; a criticat marxismul; în deceniul al 9-lea s-a retras din partid. - 450, 456
Schramm, Rudolf (1813-1882) - asesor la Krefeld, publicist, democrat mic-burghez; în 1848 deputat în Adunarea naţională (aripa de stînga), preşedintele clubului democrat din Berlin; ulterior adept al lui Bismarck. - II 428
Schulze-Delitzsch, Franz Harmann (1808-1883) - economist mic-burghez şi om politic german; a militat pentru unificarea Germaniei sub hegemonia Prusiei; unul dintre întemeietorii Uniunii naţionale; din deceniul al 7-lea unul dintre conducătorii partidului progresist; a încercat să abată muncitorii de la lupta revoluţionară prin organizarea de societăţi cooperatiste. - I 397, 543, 571; II 309, 430
Schurz, Karl (1829-1906) - publicist, democrat mic-burghez; în 1849 a luat parte la insurecţia din Baden-Palatinat; a emigrat în Elveţia şi de acolo în S.U.A.; a luat parte la războiul civil de partea statelor din Nord; a avut un rol de frunte în partidul republican; ulterior - om de stat, ministru de interne (1877-1881). - II 328
Schweitzer, Johann Baptist von (1834-1875) - avocat din Frankfurt pe Main; redactor-şef al publicaţiei „Social-Demokrat“ (1864-1867); preşedinte al Uniunii generale a muncitorilor germani (1867-1871), lassallean; a susţinut politica lui Bismarck de unificare „de sus“ a Germaniei, sub hegemonia Prusiei; a încercat să împiedice pe muncitorii germani să adere la Asociaţia Internaţională a Muncitorilor; a luptat împotriva Partidului muncitoresc social-democrat; în 1872, după descoperirea legăturilor sale cu guvernul prusian, a fost exclus din Uniunea generală a muncitorilor germani. - I 342-349; II 428, 430-431, 438, 442, 450
Scott, sir Walter (1771-1832) - romancier englez, născut în Scoţia, creatorul romanului istoric vest-european. - II 265
Sébastiani, Horace-Français-Bastien, conte (1772-1851) - om de stat şi diplomat francez, mareşal al Franţei, ministru de externe (1830-1832), ambasador la Londra (1835-1840). - I 131
Secchi, Angelo (1818-1878) - astronom italian, director al Observatorului astronomic din Roman, cunoscut pentru cercetările sale astronomice; iezuit. - II 59, 63, 64
Ségur d'Aguesseau, Raymond-Joseph-Paul, conte de (1803-1889) - avocat şi om politic francez, a aderat pe rînd la toate partidele care se aflau la putere; reprezentant al partidului ordinii în Adunarea Legislativă. - I 187
Senior, Nassau William (1790-1864) - economist vulgar englez, unul dintre „purtătorii de cuvînt oficiali ai economiei burgheze“ (Marx); apologet al capitalismului, s-a ridicat împotriva reducerii zilei de muncă. - I 332, 355, 356
Serraillier, Auguste (n. 1840) - lucrător la calapoade; membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1869-1872), secretar-corespondent pentru Belgia (1870) şi pentru Franţa (1871-1872); în septembrie 1870, după căderea celui de-al doilea imperiu, a fost trimis la Paris ca împuternicit al Consiliului General; membru al Comunei din Paris; în 1871 delegat la Conferinţa de la Londra şi în 1872 la Congresul de la Haga ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; în 1873 membru al Consiliului federal britanic; tovarăş de luptă al lui Marx. - I 437, 446, 490
Servet(o), Miguel (1511-1553) - medic spaniol din epoca Renaşterii, a făcut descoperiri importante in domeniul circulaţiei sîngelui. - II 52
Servius Tullius (578-534 î.e.n.) - al şaselea dintre regii Romei. - II 260
Shakespeare, William (1564-1616) - mare scriitor englez. - I 251
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, conte de (1671-1713) - filozof moralist englez, reprezentant de seamă al deismului; om politic, whig. - II 93
Shepherd, Joseph - membru al Consiliului General al Asociaţiei internaţionale a Muncitorilor (1869-1870). - I 437, 447
Sickingen, Franz von (1481-1523) - cavaler german, a aderat la Reformă; conducătorul răscoalei cavalerilor din 1522-1523. - II 90
Sieber, Nikolai Ivanovici (1844-1888) - economist rus, unul dintre primii popularizatori ai lucrărilor lui Marx în Rusia, fără să înţeleagă totuşi el însuşi dialectica materialistă şi esenţa revoluţionară a marxismului. - I 402
Simon, Jules (1814-1896) - om de stat francez, filozof idealist, republican burghez moderat; deputat în Adunarea constituantă (1848-1849), ministru al instrucţiunii în guvernul apărării naţionale şi în guvernul Thiers (1870-1873), deputat în Adunarea naţională din 1871, unul dintre iniţiatorii luptei împotriva Comunei; prim-ministru (1876-1877). - I 457
Sismondi, Jean-Charles-Léonard Simonde de (1773-1842) - economist şi istoric elveţian; a criticat capitalismul „de pe poziţii mic-burgheze“ (Lenin) şi a idealizat mica producţie; reprezentant de seamă al romantismului economic. - 35, 204, 395, 407
Skaldin (pseudonimul lui Elenev, Fiodor Pavlovici) (1828-1902) - scriitor şi publicist rus, reprezentant al liberalismului burghez din deceniul al 7-lea; autorul lucrării „V Zaholusti i v stoliţe“. - II 46
Smith, Adam (1723-1790) - economist englez, unul dintre reprezentanţii marcanţi ai economiei clasice burgheze. - I 326, 366, 373, 395; II 416, 470
Smith, Edward (aprox. 1818-1874) - medic englez, consilier şi împuternicit al Consiliului secret pentru cercetarea situaţiei alimentare în districtele muncitoreşti. - I 328
Soetbeer, Georg Adolph (1814-1892) - economist şi statistician burghez. - II 463
Solon (aprox. 638-558 î.e.n.) - celebru legiuitor atenian; în 594 î.e.n. sub presiunea maselor populare, a impus o serie de legi îndreptate împotriva aristocraţiei gentilice. - II 237, 244, 248, 249, 260, 302, 475
Sonnenschein, Swan - editor englez; a tipărit în 1892 prima ediţie engleză a lucrării lui Engels „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“. - II 376
Sorge, Friedrch Adolf (1828-1906) - militant de seamă al mişcării muncitoreşti americane şi internaţionale; în 1849 a luat parte la insurecţia din Baden-Palatinat; membru al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, organizatorul secţiilor americane; în 1872 delegat la Congresul de la Haga; membru al Consiliului General din New York şi secretar general al acestuia (1872-1874); prieten şi tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels. - II 449
Soulouque, Faustin (aprox. 1782-1867) - preşedinte al republicii Haiti (1847-1849); în 1849 s-a proclamat împărat, luîndu-şi numele de Faustin I (1849-1859). - I 144, 181, 185, 294
Spinoza, Baruch (Benedictus) de (1632-1677) - filozof materialist olandez. - I 404; II 54, 113
Starcke, Carl Nicolai (1858-1926) - filozof şi sociolog danez. - II 333, 334, 345, 348, 349, 353, 354
Starkenburg, Heinz - social-democrat german, colaborator la revista „Die Neue Zeit“; a corespondat cu Engels. - II 475, 476, 477, 478
Steffen, Wilhelm - fost ofiţer prusian, martor al apărării în procesul comuniştilor de la Köln din 1852; în 1853 a emigrat în Anglia, apoi în S.U.A.; în deceniul al 6-lea a întreţinut legături de prietenie cu Marx şi Engels. - II 425
Stein, Julius (1813-1883) - profesor titular la Breslau, publicist democrat, în 1848 deputat în Adunarea naţională prusiană (aripa de stînga); în deceniul al 6-lea unul dintre redactorii lui „Neue Oder-Zeitung“; din 1862 redactorul lui „Breslauer Zeitung“. - II 309
Stein, Lorenz von (1815-1890) - istoric şi economist german; hegelian, profesor de filozofie şi de drept public la Universitatea din Kiel. - I 318
Stepney, Cowell William Frederick (1820-1872) - membru al Ligii pentru reformă, membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1866-1872) şi casier al Consiliului (1868-1870), în 1868 delegat la Congresul de la Bruxelles, în 1869 la Congresul de la Basel şi în 1871 la Conferinţa de la Londra ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; în 1872 membru al Consiliului federal britanic. - I 437, 446, 490
Stieber, Wilhelm (1818-1882) - consilier de poliţie prusian, şef al poliţiei politice din Prusia (1850-1860); martor principal şi unul dintre organizatorii procesului comuniştilor de la Köln din 1852; în timpul războiului franco-prusian, şeful poliţiei militare, precum şi al spionajului şi contraspionajului german din Franţa. - I 552; II 314, 323
Stirner, Max (pseudonimul lui Johann Caspar Schmidt) (1806-1856) - filozof şi scriitor german, tînăr hegelian, unul dintre ideologii individualismului burghez şi ai anarhismului. - II 340, 341, 357
Stoll - în 1870 membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - I 437, 446
Strauss, David Friedrich (1808-1874) - filozof şi publicist german, tînăr hegelian, autorul cărţii „Das Leben Jesu“; după 1866 naţional-liberal. - II 340, 341, 357
Strousberg, Bethel Henry (1823-1884) - om de afaceri german; a fost în fruntea unui consorţiu de căi ferate; în 1873 a dat faliment; lui i-a fost concesionată în 1868 de către guvernul român, la insistenţele lui Carol I de Hohenzollern, construirea unei reţele de căi ferate în România; această concesiune, care a costat statul român cu 27.450.000 de lei aur mai mult decît oferta altui concern, a provocat, mai ales după falimentul lui Strousberg, un mare scandal politic; în 1878 Germania a condiţionat recunoaşterea independenţei României de răscumpărarea obligaţiunilor concernului condus de Strousberg, ceea ce clasele dominante au acceptat stîrnind indignarea maselor. - I 551; II 454
Strutt, Edward, mai tîrziu baron Belper (1801-1880) - om politic liberal englez, cancelarul ducatului Lancaster (1852-1854), membru al parlamentului. - I 539
Struve, Piotr Berngardovici (1870-1944) - economist şi publicist rus burghez, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea reprezentant proeminent al „marxismului legal“, la începutul secolului al XX-lea a rupt definitiv cu marxismul şi cu social-democraţia şi a trecut în tabăra liberalilor; după Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie duşman înverşunat al Puterii sovietice, ulterior albgardist; a emigrat din U.R.S.S. - II 473
Stuart - dinastie de regi; a domnit în Scoţia (1371-1714) şi în Anglia (1603-1649 şi 1660-1674). - II 93
Stumm-Halberg, Karl Ferdinand, baron de (1836-1901) - mare industriaş german, conservator; duşman înverşunat al mişcării muncitoreşti. - II 408
Sue, Eugène (1804-1857) - scriitor francez, autor de romane sentimentale mic-burgheze pe teme sociale; în 1848-1849 deputat în Adunarea legislativă. - I 182, 193, 195, 246
Sugenheim, Samuel (1811-1877) - istoric burghez german. - II 194
Sulla, Lucius Cornelius (138-78 î.e.n.) - comandant de oşti şi om de stat roman; consul (88 î.e.n.), dictator (82-79 î.e.n.). - I 455, 484
Susane, Louis (1810-1876) - general francez, a condus timp de mai mulţi ani direcţia artileriei din Ministerul de Război; a scris cîteva lucrări cu privire la istoria armatei franceze. - 450

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici