Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
D
Dalton, John (1766-1844) - chimist şi fizician englez, a pus bazele teoriei atomiste în chimie. - II 57
Daniels, Roland (1819-1855) - medic german, membru al comunităţii din Köln a Ligii comuniştilor, din 1850 membru al Organului central din Köln al Ligii comuniştilor; unul din inculpaţi în procesul comuniştilor de la Köln (1852), achitat de Curtea cu juri; prieten al lui Marx şi Engels. - II 330
Danielson, Nikolai Franţevici (pseudonim Nikolai-on) (1844-1918) - scriitor şi economist rus; unul dintre ideologii narodnicismului în ultimele două decenii ale secolului al XlX-lea; timp de mai mulţi ani a fost în corespondenţă cu Marx şi Engels; a tradus în limba rusă volumele I, II şi III ale „Capitalului“ (volumul 1 l-a tradus în colaborare cu G. A. Lopatin). - II 472-475
Dante, Alighieri (1265-1321) - mare scriitor italian; unul dintre cei mai mari poeţi ai lumii. - I 316; II 140
Danton, Georges-Jacques (1759-1794) - remarcabil om politic în perioada revoluţiei franceze, lider al aripii de dreapta a iacobinilor. - I 207
Darboy, Georges (1813-1871) - teolog francez, din 1863 arhiepiscopul Parisului; în mai 1871 a fost împuşcat de Comună ca ostatic. - I 427, 487
Darwin, Charles Robert (1809-1882) - mare naturalist englez, întemeietorul biologiei ştiinţifice şi al concepţiei despre evoluţia istorică a speciilor de plante şi animale pe calea selecţiei naturale, cunoscută sub numele de darvinism. - I 9; II 58, 61, 67, 69, 74, 81, 116, 127, 151, 164, 348, 360
Delahaye, Pierre-Louis (n. 1820) - mecanic francez; din 1864 membru al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; a luat parte la Comuna din Paris; după înfrîngerea Comunei a emigrat în Anglia; membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1871-1872); în 1871 delegat la Conferinţa de la Londra. - I 490
Democrit din Abdera (aprox. 460 - aprox. 370 î.e.n.) - filozof grec, reprezentant de seamă al materialismului şi al ateismului în antichitate, „cea dinţii minte enciclopedică la greci“ (Marx şi Engels); unul dintre întemeietorii teoriei atomiste; exponent ideologic al democraţiei sclavagiste. - II 83
Demostene (384-322 î.e.n.) - cel mai mare orator al Greciei antice, om politic atenian, şeful partidului anti-macedonian, adept al democraţiei sclavagiste. - I 171; II 235
Deprez, Marcel (1843-1918) - fizician şi electrotehnician francez, cunoscut pentru lucrările sale în domeniul transportului energiei electrice la mare distanţă. - II 152
Descartes (Cartesius), René (1596-1650) - remarcabil filozof francez, matematician şi naturalist, reprezentant al raţionalismului, dualist. - II 52, 57, 113, 344, 346, 457
Desmaret - căpitan de jandarmi francez, ucigaşul lui Gustave Flourens. - I 462
Desmoulins, Lucie-Simplice-Camille-Benoist (1760-1794) - avocat din Paris; a luat parte la revoluţia franceză de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea; iacobin de dreapta şi prieten al lui Danton. - I 207
Diderot, Denis (1713-1784) - filozof materialist, scriitor şi estetician francez, unul dintre cei mai de seamă iluminişti. A fost unul dintre precursorii ideologici ai revoluţiei burgheze franceze, s-a situat pe poziţiile unui materialism militant, ateist; enciclopedist de seamă. - II 114, 349
Dietz, Johann Heinrich Wilhelm (1843-1922) - social-democrat german, editor; fondatorul editurii J.H.W. Dietz din Stuttgart, care a devenit editura partidului social-democrat; din 1881 deputat în Reichstag. - II 35, 37, 156
Dietzgen, Joseph (1828-1888) - social-democrat german, de profesiune muncitor tăbăcar; filozof autodidact „care a descoperit în mod independent materialismul dialectic“ (Lenin). - II 359
Dikearhos (secolul al IV-lea î.e.n.) - învăţat grec, discipol al lui Aristotel, a scris lucrări istorice, politice, filozofice, geografice. - II 236
Diocleţian, Caius Aurelius Valerius (aprox. 245-313) - împărat roman (284-305). - I 109
Diodor din Sicilia (aprox. 80-29 î.e.n.) - istoric grec, autorul unei opere de istorie universală intitulată „Biblioteca istorică“, o primă încercare de a prezenta întreaga istorie a antichităţii. - II 268, 275
Disraeli (D'Israeli) Benjamin (din 1876) conle de Beaconsfield (1804-1881) - om de stat şi scriitor englez, unul dintre liderii torylor; în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, unul dintre liderii partidului conservator, prim-ministru (1868 şi 1874-1880). - II 98
Dodwell, Henry (m. 1784) - filozof materialist englez. - II 85
Dolleschall, Laurenz (n. 1790) - funcţionar de poliţie la Köln (1819-1847); cenzor al lui „Rheinische Zeitung“. - II 140
Dollfus, Jean (1800-1887) - mare fabricant alsacian, filantrop burghez, primar al oraşului Mulhouse. - I 518, 570
Dombrowski, Jaroslaw (1836-1871) - democrat revoluţionar polonez; în deceniul al 7-lea al secolului al XIX-lea a luat parte la mişcarea de eliberare naţională din Polonia; general al Comunei din Paris; din mai 1871 comandant suprem al tuturor forţelor armate ale Comunei; a căzut pe baricade. - I 474
Douay, Félix (1816-1879) - general francez, în timpul războiului franco-prusian a comandat corpul 7 armată; a fost făcut prizonier la Sedan; ulterior a comandat corpul 4 armată de la Versailles; unul dintre călăii Comunei din Paris. - I 48
Draper, John William (1811-1882) - cercetător al naturii şi istoric american. - II 65
Ducele de Guise vezi Henric al II-lea de Lorena.
Duchâtel, Charles-Marie-Tanneguy, conte (1803-1867) - om de stat francez, orléanist, ministru al comerţului (1834-1836) şi ministru de interne (1839 şi 1840-1848), malthusianist. - I 268
Duclerc, Charles-Théodore-Eugène (1812-1888) - ziarist şi om politic francez, membru al redacţiei ziarului ,,Le National“ (1840-1846); în 1848-1849 deputat în Adunarea constituantă; ministru de finanţe (mai-iunie 1848); ulterior unul din directorii băncii „Crédit mobilier“; în 1875 vicepreşedinte al Adunării naţionale franceze; în 1882-1883 prim-ministru. - I 151
Ducpétiaux, Édouard (1804-1868) - publicist şi statistician belgian, filantrop burghez; inspector general al închisorilor şi al instituţiilor de binefacere din Belgia. - I 527
Dufaure, Jules-Armand-Stanislas (1798-1881) - om de stat şi avocat francez, orléanist; în 1848 republican burghez; în 1848-1851 deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; unul dintre călăii Comunei din Paris; ministru al lucrărilor publice (1839-1840), ministru de interne (1848-1849), ministru de justiţie (1871-1873, 1875-1876, 1877- 1879) şi prim-ministru (1876, 1877- 1879). - I 140, 142, 175, 456, 462, 479, 461
Dühring, Eugen Karl (1833-1921) - filozof eclectic şi economist vulgar german, reprezentant al socialismului mic-burghez reacţionar; a profesat o filozofie care îmbina în mod eclectic idealismul, materialismul metafizic şi pozitivismul; s-a ocupat şi de ştiinţele naturii şi de literatură; între anii 1863 şi 1877 privat-docent la Universitatea din Berlin. - II 80, 81, 122, 478
Duns Scot, John (aprox. 1265-1308) - filozof medieval scolastic, reprezentant al nominalismului; Marx a relevat semnificaţia materialistă a nominalismului lui Duns Scot; autorul lucrării în mai multe volume „Opus Oxoniense“. - II 83
Dunoyer, Barthélemy-Charles-Pierre-Joseph (1786-1862) - economist francez şi om politic burghez. - I 344
Dupin, André-Marie-Jean-Jacques (1783-1865) - jurist şi om politic francez, orléanist; preşedintele Camerei deputaţilor (1832-1839), preşedintele Adunării legislative (1849-1851), apoi bonapartist. - I 195, 252, 255, 256
Dupont de l'Eure, Jacques-Charles (1767-1855) - om politic francez, liberal, participant la revoluţia burgheză franceză de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi la revoluţia din 1830; în deceniul al 5-lea - reprezentant al opoziţiei dinastice; a fost apropiat de republicanii burghezi moderaţi; în 1848 preşedinte al guvernului provizoriu. - I 116
Dupont, Eugène (aprox. 1831-1881) - muncitor francez, constructor de instrumente muzicale; în 1848 a luat parte la insurecţia din iunie de la Paris; din 1862 a trăit la Londra; membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (noiembrie 1864-1872), secretar-corespondent pentru Franţa (1865-1871), în 1865 a participat la Conferinţa de Ia Londra şi în 1866 la Congresul de la Geneva; în 1867 vicepreşedinte al Congresului de la Lausanne, în 1868 delegat la Congresul de la Bruxelles, în 1871 la Conferinţa de la Londra şi în 1872 la Congresul de la Haga; a promovat linia lui Marx în Internaţională; în 1870 a plecat la Manchester, unde a înfiinţat o secţie a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; membru al Consiliului federal britanic al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1872- 1873); în 1874 s-a stabilit în S.U.A. - I 437, 447, 490
Duprat, Pascal (1815-1885) - om politic francez, ziarist, republican burghez; în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; s-a rdicat împotriva lui Ludovic Bonaparte. - I 257, 258
Dureau de la Malle, Adolphe-Jules-César-Auguste (1777-1857) - poet şi istoric francez. - II 260
Dürer, Albrecht (1471-1528) - mare pictor german, gravor, sculptor şi arhitect, eminent reprezentant al culturii din epoca Renaşterii în Germania. - II 51
Duval, Émile-Victor (1841-1871) - muncitor turnător, militant al mişcării muncitoreşti franceze; membru al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, membru al Comitetului Central al Gărzii naţionale şi al Comunei din Paris; general al Gărzii naţionale a Comunei; la 4 aprilie 1871 a fost făcut prizonier de versaillezi şi împuşcat. - I 462

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici