Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
T
Tacit, Publius Cornelius Tacitus (aprox. 54-120) - mare istoric şi om politic roman. - I 485; II 155, 163, 173, 208, 230, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
Taillefer - a fost amestecat în afacerea scandaloasă legată de editarea ziarului bonapartist „L'Étendard“. - I 450
Tallandier (Talandier), Pierre-Théodore-Alfred (1822-1890) - ziarist, democrat mic-burghez francez; a luat parte la revoluţia din 1848 din Franţa; după lovitura de stat din 1851 a emigrat la Londra; prieten al lui Herzen; în 1864 membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; deputat în parlamentul francez (1876-1880 şi 1881-1885). - II 425
Tamerlan (Timur-Lenk) (1336-1405) - han al mongolilor, din 1370 cîrmuitor în Samarkand; a cucerit Asia centrală şi Persia. - I 463
Tamisier, François-Laurent-Alphonse (1809-1880) - general şi om politic francez, republican; în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; comandant suprem al Gărzii naţionale din Paris (septembrie-noiembrie 1870), deputat în Adunarea naţională din 1871. - I 460
Tarquinius Superbus (534 - aprox. 509 î.e.n.) - al şaptelea şi ultimul dintre regii semilegendari ai Romei; potrivit legendei a fost izgonit din Roma în urma unei răscoale populare care a desfiinţat monarhia şi a instaurat republica. - II 259, 261
Taylor, Alfred - muncitor englez, membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1871-1872). - I 490
Teocrit - poet grec din secolul al II-lea î.e.n. - II 216
Theoderic (Teodoric) - numele a trei regi goţi; a doi regi ai vizigoţilor - Theodoric I (aprox. 418-451) şi Theoderic al II-lea (aprox. 453-466) - şi al unui rege al ostrogoţilor - Theoderic cel Mare (474-526). - II 259
Teste, Jean Baptiste (1780-1852) - avocat şi om de stat francez, orléanist, ministru al comerţului, justiţiei şi lucrărilor publice în perioada monarhiei din iulie; a fost deferit justiţiei pentru corupţie şi abuz. - I 175
Thierry, Jacques-Nicolas-Augustin (1795-1856) - istoric francez, liberal burghez din epoca Restauraţiei; în lucrările sale a apreciat pînă la un anumit grad importanţa factorilor materiali şi a luptei de clasă în istoria dezvoltării societăţii feudale şi burgheze. - II 364, 477
Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877) - istoric şi om de stat francez, orléanist, ministru de interne (1832 şi 1834), prim-ministru (1836 şi 1840), în 1871 şeful puterii executive (preşedinte al Consiliului de Miniştri), preşedinte al republicii (1871-1873), călăul Comunei din Paris. - I 99, 167, 193, 196, 226, 231, 233, 236, 261, 268, 269, 271, 273, 277, 279, 280, 345, 425, 427, 434, 448, 449, 461-464, 465, 472, 474, 475, 478-488; II 364, 436, 444
Thomas, Clément (1809-1871) - om politic francez, general, republican burghez moderat; în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă; a luat parte la înfrîngerea insurecţiei din iunie 1848 de la Paris; comandantul suprem al Gărzii naţionale din Paris (noiembrie 1870 - februarie 1871), a sabotat apărarea oraşului; la 18 martie 1871 a fost împuşcat de soldaţii răsculaţi. - I 459, 460, 464, 481-483
Thomson, William (din 1892 lord Kelvin) (1824-1907) - fizician englez, a ocupat catedra de fizică teoretică la Universitatea din Glasgow (1846-1899); a lucrat în domeniul termodinamicii, electrotehnicii şi al fizicii matematice; în 1852 a emis ipoteza idealistă a „morţii termice a universului“. - II 71
Thorigny, Pierre-Franois-Elisabeth (1798-1869) - jurist francez, în 1834 a condus ancheta în procesul răsculaţilor din aprilie de la Lyon; bonapartist, ministru de interne (1851). - I 277
Thornton, William Thomas (1813-1880) - economist englez, adept al lui John Stuart Mill. - I 392
Thorvaldsen, Bertel (1768-1844) - sculptor dannez. - II 69
Tiberiu (42 î.e.n.-37 e.n.) - împărat roman (14-37). - II 259
Titus, Livius (aprox. 59 î.e.n. - 17 e.n.) - istoriograf roman, autorul cărţii „Ab urbe condita“. - II 256, 258
Tkaciov, Piotr Nikitici (1844-1885) - revoluţionar rus, publicist, participant la mişcarea revoluţionară îndreptată împotriva absolutismului ţarist; unul dintre ideologii narodnicilor. - II 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48
Tocqueville, Alexis Clérel de (1805-1859) - istoric şi om politic burghez francez, legitimist şi adept al monarhiei constituţionale; în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă, ministru de externe (iunie-octombrie 1849). - I 269
Tolain, Henri-Louis (1828-1897) - gravor francez, proudhonist de dreapta, unul dintre conducătorii secţiei de la Paris a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; în 1865 delegat la Conferinţa de la Londra, în 1866 delegat la Congresul de la Geneva, în 1867 la cel de la Lausanne, în 1868 la cel de la Bruxelles şi în 1869 delegat la Congresul de la Basel ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; deputat în Adunarea naţională din 1871; în timpul Comunei din Paris a trecut de partea versaillezilor; în 1871 a fost exclus din Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. - I 464
Tölcke, Karl Wilhelm (1817-1893) - social-democrat german, unul dintre conducătorii Uniunii generale a muncitorilor germani a lui Lassalle. - II 28, 33
Tooke, Thomas (1774-1858) - economist burghez englez; a criticat teoria banilor a lui Ricardo; „ultimul economist englez of any value“ (Marx). - I 356, 374
Torricelli, Evangelista (1608-1647) - remarcabil fizician şi matematician italian. - II 53, 476
Trier, Gerson (n. 1851) - social-democrat danez, unul dintre liderii minorităţii revoluţionare din Partidul social-democrat din Danemarca, de profesiune institutor; a luptat împotriva politicii reformiste a aripii oportuniste a partidului; a tradus în limba daneză lucrări ale lui Engels. - II 157
Toussaint Louverture (L'Ouverture, dit Toussaint) Francois-Dominique (1743-1803) - conducătorul mişcării revoluţionare a negrilor din Haiti, îndreptată împotriva stăpînirii spaniolilor şi englezilor în perioada revoluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. - I 145
Townshend, William - muncitor englez, membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1869-1872), a activat în cadrul mişcării socialiste din deceniul al 9-lea. - I 437, 447, 490
Trélat, Ulysse (1795-1879) - medic şi om politic francez, republican burghez; unul dintre redactorii ziarului „Le National“; în 1848 vicepreşedinte al Adunării constituante; ministru al lucrărilor publîce (mai-iunie 1848). - I 129
Tremenheere, Hugh Seymour (1804-1893) - publicist şi funcţionar englez; în repetate rînduri membru al comisiilor guvernamentale pentru cercetarea condiţiilor de muncă ale muncitorilor. - I 330
Trochu, Louis-Jules (1815-1896) - general şi om politic francez, orléanist; în deceniile al 4-lea şi al 5-lea a luat parte la cucerirea Algeriei, mai tîrziu la războiul Crimeii şi în 1859 la războiul din Italia; şef al guvernului apărării naţionale şi comandant suprem al Armatei din Paris (septembrie 1870 - ianuarie 1871); a sabotat apărarea oraşului; deputat în Adunarea naţională din 1871. - I 448, 449, 454, 458, 459, 460, 487
Tucidide (aprox. 460-400 î.e.n.) - istoric grec, autorul lucrării „Războiul peloponeziac“. - II 241
Tylor, Edward Burnett (1832-1917) - etnograf englez, întemeietorul şcolii evoluţioniste în etnografie. - II 557

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici