Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
     I. Burghezi şi proletari 

14

     III. Literatura socialistă şi comunistă

32

            1. Socialismul reacţionar

32

                   a) Socialismul feudal

32

                   b) Socialismul mic-burghez

34

                   c) Socialismul german sau „adevăratul“ socialism

35

            2. Socialismul conservator sau burghez

38

            3. Socialismul şi comunismul critico-utopic

39      I

55

      II 60
      III 65
      IV 69
      V 74      I

207

      II 215
      III 226
      IV 239
      V 249
      VI 265
      VII 282

      [Cuvînt introductiv]

348

      1. [Producţie şi salarii]

348

      4. [Ofertă şi cerere]

362

      5. [Salarii şi preţuri]

364

      6. [Valoare şi muncă]

366

      7. Forţa de muncă

374

      8. Producerea plusvalorii

377

      9. Valoarea muncii

379
      Secţiunea a II-a. Cum rezolvă burghezia problema locuinţelor

526

            I 526
            II 538
            III 553
      Secţiunea a III-a. Încă o dată despre Proudhon şi problema locuinţelor

556

            I 556
            II 561
            III 569
            IV 573

      Prefaţă

332

      I

334

      II 342
      III 350
      IV 357Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică.

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1966

 
 
 
 
           MIA > Secţiunea română > Marx-Engels > Opere alese