Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
Volumul 1

Abstracţie. - 324, 398.

America. - 7, 40-41, 214, 355, 358, 393, 399-400, 519.

- proletariatul american. - 7.

Anarhie în producţie. - 35, 63, 470.

Anarhism. - 496-497, 582.

Aristocraţie. - 33, 34.

Armată. - 66, 100-101.

Anglia. - 7, 15, 56, 119, 174-175, 190-191, 274-275, 296, 299, 302, 303, 327, 330-338, 354-357, 359-361, 550-551.

- proletariatul englez. - 311, 328-330, 331-332, 334, 359, 414, 437, 446, 512, 526.

- burghezia engleză. - 174, 305, 306- 307, 537-539, 550-551, 586-589.

- aristocraţia engleză. - 33, 230.

- politica colonială a Angliei. - 297-299, 300-302, 303-309, 393.

- monopolul industrial al Angliei. - 7, 56.

- mişcarea muncitorească în Anglia, vezi Mişcarea muncitorească

„Asociaţia Internaţională a Muncitorilor“ vezi Internaţionala întîi.

Austria. - 98, 107, 114, 152-154, 173, 584-585.

 

Banii şi circulaţia banilor. - 325, 360-361, 362, 420.

Bază şi suprastructură. - 230, 313, 319, 568.

Bănci. - 123, 190, 271, 359.

Belgia. - 55, 107, 497, 558.

Blanquism, blanquişti. - 100, 184, 428-430, 558.

Bonapartism. - 141-143, 152-154, 156-157, 250-251, 282-284, 285-288, 423-424, 435, 465-466, 551-552, 592.

Bresle (sistemul breslelor). - 15, 44.

Burghezie. - 9, 14, 15-24, 38, 56, 73, 118-120, 155-157, 187-189, 231, 307-308, 526, 529, 587-588.

- originea burgheziei. - 15, 34.

- rolul ei în desfiinţarea feudalismului şi în dezvoltarea forţelor productive ale societăţii. - 119.

- şi proletariat (lupta dintre ele) vezi Proletariat.

Bursă. - 122.

 

Capital. - 24, 65-69, 73, 80-81, 179, 308, 345, 382, 410, 420, 533.

- ca relaţie de producţie socială. - 65-66.

- acumularea primitivă a capitalului. - 375, 406-407.

- compoziţia organică a capitalului. - 395.

- capital constant şi capital variabil. - 383, 394, 420.

- acumularea capitalului. - 77-78, 394, 420, 557.

- concentrarea capitalului. - 7, 37, 78, 184, 371, 557.

- şi munca salariată. - 24, 38, 59, 71, 79-81, 95, 159, 232, 377-378, 393, 410, 416, 465, 520, 528, 570.

„Capitalul“ lui Marx. - 49, 397-398, 400, 402-405, 416-417, 497-498, 511, 577.

Capitalism. - 15, 288-289, 313-315, 410-411, 415-416, 507, 527, 529.

- apariţia sa. - 15.

- contradicţiile sale. - 54, 310-311, 314-315, 331, 398, 408.

- pieirea inevitabilă a capitalismului şi apariţia socialismului. - 7-8, 23-24, 54, 314-315, 319, 408-409, 416-417.

Cartism. - 41, 559.

Cauză şi efect. - 292.

Cerere şi ofertă. - 60-64, 333, 352-354, 363, 373, 393.

Cheltuieli de producţie. - 62-65, 73, 75-78, 174.

Chirie. - 506, 515, 522, 533, 561-563.

Clase şi lupta de clase. - 9, 22, 85-87, 95-96, 106, 174, 205-206, 243-244, 248, 286-288, 464, 488-489.

- lupta de clasă ca forţă motrice a societăţii. - 9, 14, 31, 55.

- apariţia claselor noi contemporane moderne. - 14.

- contradicţii de clasă antagoniste. - 14, 25, 39-40, 154-157.

- lupta proletariatului împotriva burgheziei vezi Proletariatul

- desfiinţarea claselor în socialism. - 32, 54, 86, 185, 336, 470, 512-513, 514.

Comerţ. - 15, 77, 308.

Comuna din Paris.

- însemnătatea istorică a Comunei. - 6, 99-100, 422, 459-454, 479-488, 497, 557-558, 595.

- măsurile economice şi politice luate de Comună. - 425-427, 467-469, 471-473, 557-558.

- şi ţărănimea. - 473.

- lupta dintre diferitele curente în timpul Comunei. - 100, 428-429, 557-558.

- Comuna ca un nou tip de stat. - 427, 431-432, 467-173.

- greşelile săvîrşite de Comună şi cauzele înfrîngerii ei. - 100, 423-429, 460-463, 558.

Comunism primitiv. - 14.

Comunism ştiinţific vezi Socialism ştiinţific.

Comunişti. - 6, 25-26, 27-29, 41-42.

Comunitate (Obşte)

- obşti săteşti. - 14.

- sistemul indian de comunităţi săteşti. - 300-302, 306.

- marca germană. - 502-503.

- obştea rusească. - 7-8.

Concepţie materialistă asupra istoriei vezi Materialism istoric

Concurenţă. - 18, 20-23, 34-35, 60-61, 75-78, 208, 365-366, 414, 501.

Condiţii materiale de existenţă. - 36-37, 38, 230-231, 313-314.

Constituţie

- burgheză. - 138-141, 150-152, 188-189, 217-220.

„Contribuţii la critica economiei politice“ a lui Marx. - 47, 49, 312, 318-319, 320-321, 345, 397, 403.

„Contribuţii la problema locuinţelor“ a lui Engels. - 496, 498, 592.

Credit. - 113, 122-124, 136, 191, 271, 345, 523.

Creştinism. - 30, 34, 110.

Crize

- crize capitaliste. - 19, 21, 34, 80, S3, 115, 189, 192, 273-276, 331, 390, 405, 470-471.

 

Darvinism. - 9.

Democraţie burgheză. - 218, 431-432, 469.

Dialectică. - 404-405.

- dialectica materialistă a lui Marx ca opusul dialecticii idealiste a lui Hegel. - 322-324, 404-405.

- dialectica în viaţa socială. - 19-20, 22-24, 25-28, 310-311, 312-314, 319, 375-376, 407-408, 513.

Dictatura proletariatului. - 25, 30, 32, 131, 185-186, 432, 519, 556.

Diviziunea muncii. - 15, 19-20, 34-35, 74-79, 234-236, 371-372, 513, 568.

Dobîndă. - 80, 380-383.

- nivelul dobînzii. - 520-522.

Drept.

- rădăcinile sale economice. - 27-28, 566-568.

 

Economia parcelară. - 178-179, 208, 285-286, 539-590.

Economie politică. - 48, 307-308, 317, 318, 323-324, 340-342, 400.

- clasică. - 48-50, 341-343, 393- 395, 410-412, 419-420.

Economişti burghezi. - 37-38, 49, 51, 53, 63, 65, 74-75, 318, 320-326, 341-343, 354-356, 411, 419-420, 520.

Educaţie. - 28-29, 31-32.

Elveţia. - 42, 56, 90-91, 101-102, 106-107, 114-115.

Evul mediu. - 14-15.

Existentă şi conştiinţă. - 29-31, 312- 314, 319-320.

Exploatare

- capitalistă. - 15-16, 19-21, 25, 29-30, 77-79, 119-120, 179, 507, 511, 516.

Expropriere

- a expropriatorilor. - 375-376, 406, 409, 503-505.

- a micii burghezii. - 30-32, 408, 470-471, 519, 535-536.

 

Familie şi căsătorie

- în capitalism. - 16-47, 27-30.

Feudalism. - 14-15, 18-19, 66, 314, 406.

Forţă de muncă. - 48-52, 58-61, 64-66, 70-71, 374-377, 387-388, 411-412, 415-416, 420, 507, 509, 528.

Forţe de producţie şi relaţii de producţie. - 17-18, 27-29, 34-35, 54, 67, 85-86, 185, 306-307, 311, 319-320, 349, 406, 417, 529.

Fourierism. - 11, 41.

Franţa. - 16, 34, 41, 55, 92-94, 98, 106, 132, 145, 174, 205, 240, 273-277, 288-289, 358, 422-425, 433-455, 443, 454-456, 487-489, 538-539.

- proletariatul francez. - 174, 422- 423, 445-446, 457-458.

- burghezia franceză. - 45-46, 112-115, 159, 173, 228-231, 266, 456, 550, 587.

- mica burghezie franceză. - 174, 472.

- ţărănimea franceză. - 34, 176, 285-292, 445, 472-173.

- monarhia din iulie din Franţa. - 112-116, 155, 172-175, 213, 229-230, 285, 453.

- cel de-al doilea imperiu din Franţa. - 99, 424, 444, 458, 474, 476, 538-539.

- proclamarea republicii la 4 septembrie 1870 şi instaurarea guvernului apărării naţionale. - 424, 439, 448- 451, 455-459.

- mişcarea muncitorească în Franţa vezi Mişcarea muncitorească, vezi şi Revoluţia de la 1848 din Franţa, Comuna din Paris

Germania. - 33, 35-37, 42, 43, 56, 84, 90, 98, 109, 317-318, 393, 421, 440, 495, 498-504, 527, 550-552, 575, 584-588, 590-594.

- prusacismul, rolul său reacţionar. - 229, 440, 442-443, 488.

- unificarea Germaniei. - 89-90, 591-593.

- proletariatul german. - 82, 91, 444, 498-499, 585, 594-596.

- burghezia germană. - 37, 43-46, 83, 440, 550-552, 584-588.

- ţărănimea germană. - 499, 503-504, 588-590.

- iuncherimea germană. - 33-34, 550-551, 590-592.

- mica burghezie germană. - 37, 588.

- mişcarea muncitorească în Germania vezi Mişcarea muncitorească.

 

Hegelianism. - 321-323, 506-507.

 

Idei

- rolul ideilor în dezvoltarea societăţii. - 28, 29-31, 97.

Ideologie. - 314. vezi şi Ştiinţă, Religie

„Ideologia germană“ a lui Marx şi Engels. - 315.

Impozite. - 90-91, 100, 112, 145-146, 175-176, 392-393, 413, 516.

India. - 296-309.

Industrie. - 6, 16, 18-19, 23-25, 39, 79-81, 98, 307, 388-389, 408-409, 464-465, 512, 557, 576, 579.

Insurecţie armată. - 87-88, 107-108.

Internaţionala întîi.

- însemnătatea ei istorică. - 10-11, 99, 336-339, 348, 433-434, 446, 488-489, 491-493.

- înfiinţarea ei. - 10-11, 333-334, 492.

- Consiliul General. - 337-339, 493, 497.

- Congresul de la Geneva. - 11-12.

- Congresul de la Basel. - 589-590.

- lupta împotriva proudhonismului - vezi Proudhonism

Internaţionalismul clasei muncitoare. - 25-26, 98-99, 333-335, 336-337, 433-434, 595-596.

Irlanda. - 55, 428, 499, 502-503, 588-589.

Istorie. - 323-324.

Italia. - 55, 106, 115, 137-138, 152-154, 222, 296.

 

Întîmplare - vezi Necesitate şi întîmplare

 

Lassalleanism. - 10.

Legea generală a acumulării capitaliste. - 416-417.

Legea transformării energiei. - 206.

Legitate în natură şi societate. - 206, 308-310, 398, 403-404, 407-408, 417, 511, 520.

Legitimişti. - 33, 117, 130, 133-134, 155-157, 167, 182, 198-199, 215, 223, 229-231, 268, 454.

„Libertate“ burgheză. - 27-28. 218.

Libertate a comerţului. - 16, 27, 30, 38, 174.

Liga comuniştilor. - 5, 13, 82-83, 86-87, 88-89.

Lumpenproletariat. - 24, 114, 127, 213, 250, 588.

„Luptele de clasă în Franţa“ a lui Marx. - 92-95, 97, 584.

 

Malthusianism. - 341, 567.

„Manifestul Comunist“ - vezi „Manifestul Partidului Comunist

„Manifestul constitutiv şi Statutul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor“. - 10, 433, 492.

„Manifestul Partidului Comunist“ al lui Marx şi Engels. - 5-11, 13, 82, 92, 95, 101, 315, 408-409, 497, 558, 560.

Manufactură. - 15.

Marfă. - 47-49, 53, 59-60, 61-64, 66-67, 324-325, 366-374, 379-380.

Maşini. - 20-22, 34, 72-73, 74-80, 310-311, 371, 393-395, 415-416, 503, 513, 579.

Materialism

- vulgar. - 321.

Materialism dialectic. - 323-324.

Materialism istoric. - 7-9, 92-93, 205, 206, 313-314, 399-400, 565-566.

Mica-burghezie. - 21-22, 34, 133, 184-185, 232-234, 246-249.

- democraţie mic-burgheză. - 62, 84-87, 90-91, 161-162, 232-234, 246- 247.

Mijloc de muncă - vezi Unelte de muncă

Mijloace de producţie. - 17-18, 34, 50, 65-66, 74-75, 79, 118-119, 372-373, 381-382, 406-408.

- transformarea mijloacelor de producţie în proprietate obştească. - 31- 32, 94, 139, 470-471.

Mijloace de subzistenţă - vezi Mijloace de trai

Mijloace de trai. - 19, 20, 26, 50, 54, 58, 66-69, 80-81, 286, 385-387, 589-590.

Mişcare cooperatistă. - 332-333.

Mişcare muncitorească. - 6-8, 9-11, 395-396, 557, 594.

- caracterul ei internaţional. - 10-12, 98-99, 354-355, 336, 496, 594-595.

- în Anglia. - 595.

- în Franţa. - 445-446, 497, 503- 504, 558.

- în Germania. - 504, 594-596.

„Mizeria filozofiei“ a lui Marx. - 315, 341-345, 498.

Mod de producţie. - 17, 76, 313, 406-407, 408.

- capitalist. - 18, 98, 314, 398, 407-408, 507, 511, 528, 529-530, 536, 548, 573-578.

Monarhie. - 16, 128-129, 189, 430, 469-470.

- absolută. - 16, 285, 465, 551, 552, 592.

- constituţională. - 45, 117.

Morală

- burgheză. - 15-17.

Muncă. - 26-27, 48-49, 58-59, 64-65, 388-374, 378-382, 383-386, 389-390, 314, 520, 521-522.

- muncă socială. - 367-370, 371, 407- 408.

- muncă necesară şi supramuncă. - 377-379, 380-382, 387-388, 412.

- muncă socialmente necesară. - 49, 52, 53, 370, 374-375.

- muncă salariată. - 24, 26, 28, 59, 68-69, 118-119, 333, 376-377, 378-379, 381-382, 390-391.

Munca copiilor. - 20-21, 31-32.

Munca femeilor. - 20-21.

Munca salariată - vezi Muncă

„Munca salariată şi capital“ a lui Marx. - 47-48, 314-315.

 

Natură şi om. - 65-66, 72-73, 75-76, 308-309.

Naţionalizare

- a pămîntului. - 31-32, 88-90, 573-574, 589-590.

- a băncilor. - 31-32.

- a mijloacelor de transport. - 31-32, 90-91.

Necesitate şi întîmplare. - 49.

„Neue Rheinische Zeitung“. - 47, 92, 129-131, 142, 315.

 

„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte“ a lui Marx. - 94, 203-206, 421, 584.

Oraş şi sat. - 18, 31, 230, 470, 519, 535, 570-572.

Orient. - 298-300, 304.

„Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului“ a lui Engels. - 14.

Orléanişti. - 133, 144, 150, 155-157, 158, 159, 167, 172, 198, 223, 265, 268-270, 455.

Owenism. - 11, 40, 333, 356.

 

Partid

- proletar. - 6, 21, 22, 82, 83, 84-87, 94, 318, 334, 338, 559.

Partidele democrat-burgheze

- poziţia proletariatului faţă de acestea. - 41-42, 87-91.

Partidul muncitoresc social-democrat din Germania (eisenachian). - 436, 444, 559.

Partidul social-democrat din Germania. - 100, 106, 432, 498, 499.

- social democraţie şi legea excepţională împotriva socialiştilor. - 100, 107, 421, 594.

Partidul republican burghez (partidul lui „Naţional“). - 116, 117, 121, 133-135, 144, 145, 148, 168, 215-217.

Pauperizarea proletariatului. - 24, 34, 327-331, 408, 410, 411, 415.

Plusvaloare. - 377-379, 381-384, 411-414, 418-420, 502, 507, 509, 520-523.

- rata plusvalorii. - 379, 520.

Politică şi lupta politică a clasei muncitoare. - 21, 102, 334, 337-339, 393, 558.

Polonia. - 42, 55, 98, 115, 334.

Preţ. - 48, 49, 57, 60-64, 66, 73, 75-78, 325, 351-354, 360, 364-366, 384, 390.

Problema agrară. - 89, 575, 588, 589.

Problema locuinţelor. - 499, 508, 535, 559.

- în capitalism. - 495, 496, 506-509, 526, 543, 550.

- rezolvarea proudhonistă a problemei locuinţelor. - 508, 515-919, 569, 572-575.

- rezolvarea burgheză a problemei locuinţelor. - 504, 526-529, 530-550, 553-555.

- revoluţia proletară şi rezolvarea problemei locuinţelor. - 506, 519, 536, 555.

Problema naţională. - 16, 30, 132.

Procesul comuniştilor de la Colonia. - 9, 10.

Producţie. - 65, 75-78, 79.

- capitalistă. - 50, 75, 308, 343, 379, 381, 389, 394, 398, 419, 512.

- şi repartiţie. - 95.

Profit. - 61, 71-75, 374, 379, 381-385, 388, 393, 410-414, 503, 520-522.

- rata profitului. - 352-354, 365, 382-385, 390, 393, 520.

- profit mijlociu. - 380.

Proletariat. - 8, 14, 19-25, 28-30, 44, 53, 67, 69, 85, 94, 118, 184-186, 395, 408, 496, 512, 578, 587.

- rolul său istoric. - 9, 23, 289, 408, 472.

- apariţia sa. - 512.

- situaţia sa în capitalism. - 20, 50, 69, 74, 329-331, 506, 529. vezi şi Pauperizarea proletariatului

- lupta proletariatului împotriva burgheziei. - 15, 19, 21-23, 25, 32, 38-40, 41-12, 55, 118, 151, 159, 164, 204, 396, 489, 592.

- şi mica burghezie. - 119, 131, 387.

- şi ţărănimea. - 89, 106, 120, 131, 289, 588-590.

Proprietate. - 28, 229, 341.

- în obşte. - 14, 88.

- feudală. - 25.

- burgheză. - 7, 19, 25, 26, 28, 45, 341, 407, 470.

- funciară. - 7, 230, 289, 291, 589.

- privată. - 27, 89, 406-408.

- obştească. - 26, 89, 407-408, 589.

- relaţii de proprietate. - 18, 25, 28, 31, 34, 89, 314, 319, 341, 400.

- desfiinţarea proprietăţii private în socialism. - 25-28, 85.

Proprietate funciară. - 230, 471.

Proudhonism, proudhonişti. - 10, 99, 191, 214, 342-347, 428, 509-515, 519-525, 557, 564-567, 595.

Prusia, prusacism - vezi Germania

 

Război

- poziţia proletariatului faţă de război. - 434-437, 444, 446, 594.

- război civil. - 130, 213, 453, 455-457, 459, 462, 473, 488.

- război de apărare. - 440.

- război de cotropire, cucerire. - 441.

- războaie napoleoneene. - 442.

- războiul austro-prusian (1866). - 99, 124, 443, 587, 591.

- războiul franco-prusian (1870). - 99, 421, 424, 434, 467, 488, 594.

„Războiul civil din Franţa“ a lui Marx. - 6, 421, 429, 430, 436, 558.

„Războiul ţărănesc german“ a lui Engels. - 583.

Relaţii economice. - 8, 92, 313, 566. vezi Baza şi Suprastructura

Religie. - 153, 427.

Rentă funciară. - 381-383, 413, 516, 561, 572.

Republică burgheză. - 55, 128, 131, 138, 139-141, 148, 171, 181, 230, 236, 243, 266, 273, 282-284, 285, 465.

Revoluţie. - 96-99, 119, 180, 314, 465, 583.

- burgheză. - 42, 44, 131, 210.

- proletară, socialistă vezi Revoluţia proletară.

Revoluţie, burgheză în Anglia în secolul al XVII-lea. - 42, 208.

Revoluţie, burgheză in Franţa în secolul al XVIII-lea. - 25, 42, 208, 226, 284, 465.

Revoluţie, burgheză în Franţa, revoluţia din iulie 1830. - 33, 103, 111, 117, 465.

Revoluţia de la 1848. - 93, 94, 97, 99, 310, 331.

Revoluţia de la 1848 din Germania. - 42-46, 54, 82-84, 103.

Revoluţia de la 1848 din Franţa. - 11, 55, 97, 103, 115-117, 207, 216, 227, 283, 423, 465.

- etapele revoluţiei. - 212, 213, 280, 281.

- insurecţia din iunie a proletariatului. - 9, 120, 128-135, 213-215, 237, 280, 423, 465.

- proletariatul în revoluţie. - 97, 98, 116-122, 128-130, 148, 283.

- burghezia în revoluţie. - 97, 127-129, 130-135, 139-141, 146-149, 154-157, 197-199, 215-217, 241-246, 267-269, 423, 424.

- mica burghezie în revoluţie. - 122, 135-137, 158-160, 212, 236-238, 247.

- ţărănimea în revoluţie. - 118, 127, 141, 156-159, 179-181, 291, 472.

- partidul Muntelui (Montagne). - 133, 143, 227.

- partidul social-democrat (noul Munte). - 149, 150-152, 157-159, 192-195, 231-238, 281.

- partidul ordinii. - 155-157, 164-167, 185-188, 193-202, 235-241, 256, 257, 259-274, 474.

- guvernul provizoriu al republicii din februarie. - 116, 120-129, 216.

- comisia de la Luxemburg. - 118, 120, 125.

- Adunarea constituantă - 127-129, 133-141, 145-155, 157-162, 238-241, 472.

- Adunarea legislativă - 141, 160-163, 164-171, 224-226, 238, 244-246, 252, 255-260, 275-281.

- dreptul la muncă - 94, 139.

Revoluţie industrială. - 15, 98, 310, 496, 504, 513.

Revoluţie neîntreruptă. - 85, 91, 185.

Revoluţie proletară. - 23, 38, 55, 99, 132, 192, 283, 308, 458, 472, 507, 513, 519, 564, 571, 580.

„Rheinische Zeitung“. - 312, 313.

Rusia. - 7, 98, 159, 358 436, 443, 500.

- ţarismul rus, rolul său reacţionar. - 7, 436, 443.

 

Salariu. - 20, 48, 56-60, 70-75, 349-357, 376, 378, 382, 386, 389, 391, 410-412, 420, 502, 529, 533.

- lupta muncitorilor pentru majorarea salariilor. - 348, 356, 385-391, 395.

- salariu real şi salariu nominal. - 71, 73, 349.

- minimul şi maximul salariului. - 24, 65, 80, 392.

- şi profit. - 71, 353, 384, 393, 396.

Schimb. - 325.

Sclavie. - 204, 379, 413.

Secte. - 578.

Sindicate - vezi şi Trade-unionuri

„Situaţia clasei muncitoare din Anglia“ a lui Engels. - 315, 512, 537, 540, 553, 576.

Socialism

- socialism ştiinţfic vezi Socialism ştiinţific

- feudal. - 32, 95.

- mic-burghez. - 34, 95, 184, 344, 498, 559.

- „adevărat“. - 35-37.

- conservator sau burghez. - 38, 94-95, 184, 498, 528-532.

- critico-utopic. - 11, 38-41, 535, 595.

Socialism ştiinţific. - 9, 26-28, 94-95, 316, 343, 497, 557, 577, 595.

- originea istorică. - 9, 313-315.

Societate. - 66.

- formaţiuni social-economice. - 66, 208, 313-315, 400.

- civilă. - 241, 313.

vezi şi Societate primitivă, Societate sclavagistă, Feudalism, Societate burgheză, Societate socialistă, Societate comunistă

Societate antică. - 66, 314.

Societate burgheză. - 15, 27, 34, 53, 66, 114, 118, 129, 138, 151, 192, 208, 291, 314, 319, 336, 398, 407, 464, 471, 490, 528-530, 564, 579.

Societate comunistă. - 27, 32, 54, 514-515.

Societăţi pe acţiuni. - 190.

Societate primitivă. - 14.

Societate sclavagistă. - 14, 59.

Societate socialistă. - 54, 437, 576, 580. vezi şi Societate comunistă

Stat. - 429-432, 464, 465, 521, 550, 551, 568.

- caracterul său de clasă. - 32, 431, 432, 464-466, 550.

- originea sa. - 430.

- statul burghez. - 16, 112, 117, 131, 172-173, 240, 465-467, 550-552.

- şi revoluţia proletară; necesitatea sfărîmării maşinii de stat burgheze. - 6, 291, 430-433, 469, 582.

- pieirea sa. - 582.

- statul proletar vezi Dictatura proletariatului

vezi şi Monarhie, Republică

Supraproducţie. - 19, 34, 274, 390.

Şomaj în capitalism (armată de rezervă). - 415, 529.

Ştiinţă. - 316, 372.

 

Tactica luptei de clasă proletare. - 41-42.

Teorie

- însemnătatea teoriei. - 25, 319, 594, 595.

- unitatea dintre teorie şi practică. - 319.

Trade-unionuri. - 10, 396, 397.

Ţărănime. - 20, 22, 56, 285-287, 409, 465, 571.

- ţărani cu gospodării mici. - 533, 588, 589.

- proletariat agricol. - 89, 589.

- şi proletariat vezi Proletariat

- şi revoluţia proletară. - 180, 291, 506, 507.

 

Unelte de producţie. - 17, 18, 31, 76, 178, 336, 369, 375, 380, 407, 415.

Valoare. - 48, 53, 364, 365-374, 380, 383-385, 390, 420.

- forma valorii. - 397, 398.

- valoare de întrebuinţare. - 325, 562.

- valoare de schimb. - 57, 62, 66, 72, 365, 366-374, 562.

Violenţă

- rolul violenţei în istorie. - 32.

Vot universal. - 101, 102, 117, 118, 127, 140, 193-195, 415, 469, 585.

 

Zile de muncă. - 378, 387-390, 391, 394, 414.

- lupta muncitorilor pentru reducerea zilei de muncă. - 332, 333, 389, 394, 414, 415.

 

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici