Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
Volumul 2

Abstracţie. - 418.

Adevăr. - 339.

- absolut, relativ. - 339, 339-340, 358.

Agnosticism. - 83, 86-89, 344.

Agricultură. - 122, 290, 292.

America. - 24, 96, 299, 300, 377, 379- 380, 417, 420, 463, 473.

- proletariatul american. - 380.

Anarhie în producţie. - 102, 123, 125-127, 129, 130, 133, 137-139, 434.

Anarhism. - 135, 438-442.

Anglia. - 11, 12, 83, 85, 86, 89, 91-95, 96, 98-101, 110, 112, 364, 366, 370, 371, 377, 379, 380, 381-390, 400, 401, 416, 417, 418, 463, 466.

- proletariatul englez. - 95, 98, 100, 380, 382, 383-388.

- burghezia engleză. - 85, 91-92, 94-99, 364, 378, 379, 382.

- ţărănimea engleză. - 91, 391.

- aristocraţia funciară engleză. - 91, 94-98, 364.

- monopolul industrial al Angliei. - 377, 378, 380, 382, 383, 386, 387.

- mişcarea muncitorească în Anglia, vezi Mişcarea muncitorească.

Anti-Dühring“ al lui Engels. - 80, 81, 82, 461, 478.

Armată. - 426.

Asociaţia Internaţională a Muncitorilor vezi Internaţionala I.

Austria. - 472.

 

Bakunişti. - 5, 7, 33, 44, 48, 145, 340, 357, 438, 439-442, 444, 445, 446-448, 449.

Bani şi circulaţia banilor. - 130, 246, 287, 293, 301, 302.

Barbarie. - 168-173, 182-184, 189, 191, 195, 196, 202, 207, 214, 222, 229, 231, 236, 243, 245, 273, 274, 284-292, 303.

Bază şi suprastructură. - 99, 100, 119-120, 151, 365, 414, 415, 420, 456, 464, 469, 474, 475.

Bănci vezi Piaţa financiară.

Blanquism, blanquişti. - 315.

Bonapartism. - 144, 299.

Burghezie. - 16, 17, 38, 39, 77, 89-92, 96, 99, 103, 119, 121-124, 131-132, 135, 136, 137, 146-148, 220, 305, 306, 336, 352, 364, 383.

- originea burgheziei. - 146, 147.

- rolul ei în destrămarea feudalismului şi în dezvoltarea forţelor productive ale societăţii. - 16, 38, 39, 90-92, 121-123, 146-147, 352, 353, 356, 364.

- şi nobilimea. - 103, 146, 147, 364, 369.

- şi proletariatul (lupta dintre ele) vezi Proletariat.

Bursă. - 299, 356, 462, 463.

 

Capital. - 121, 127, 130, 138, 149, 440.

- concentrarea capitalului. - 130, 378.

- şi muncă salariată. - 102, 103, 128, 148, 149, 379.

Capitalul al lui Marx. - 8, 30, 81, 122, 128, 144, 150, 154, 285, 380, 433, 435, 448, 461, 467.

Capitalism. - 78, 106, 121, 122, 126, 133/ 134, 218, 355, 364, 365, 378, 379, 473, 474.

- contradicţiile lui. - 62, 109, 124, 127-133, 136, 138, 139, 365, 379, 387, 473.

- pieirea inevitabilă a capitalismului şi apariţia socialismului. - 120, 129, 130-135, 136, 137, 138, 139, 148, 365.

Cartism. - 96, 98, 119, 318, 320, 382, 383, 425.

Cauză şi efect. - 116, 476.

Celţii. - 200, 262-264, 275.

Cerere şi ofertă. - 78, 139.

Civilizaţie. - 166, 168, 170, 172, 173, 182, 195, 202, 206, 207, 213, 221, 237, 285, 292-295, 300-304.

Clase şi lupta de clasă. - 16, 20, 23, 24, 77, 89, 108, 119, 136, 146, 148, 149, 155, 207, 242, 296, 297, 298, 299, 319, 320, 365, 367, 422, 439, 453, 459, 464, 473.

- lupta de clasă ca forţă motrice a societăţii. - 88, 119, 120, 146-148, 155, 367, 424, 457.

- apariţia claselor moderne. - 38, 39, 77, 135, 155, 288, 292-297, 301, 320, 364.

- contradicţii antagoniste de clasă. - 102, 103, 125, 138, 147-148, 208, 251, 296, 306, 320, 352, 353.

- lupta proletariatului împotriva burgheziei vezi Proletariat.

- desfiinţarea claselor în socialism. - 20, 38, 39, 77, 134, 135, 136, 137, 299, 424.

Comerţ. - 420, 462, 463.

Comuna din Paris.

- însemnătatea istorică a Comunei din Paris. - 18, 29, 32, 435, 437, 447.

- Comuna din Paris ca nou tip de stat. - 32.

- greşelile săvîrşite de Comuna din Paris şi cauzele înfrîngerii ei. - 435, 436.

Comunism primitiv. - 182, 191, 194, 213, 214, 233, 270, 271, 286, 299-300.

Comunism ştiintiiic vezi Socialism ştiinţific.

Comunişti. - 305, 306.

Comunitate, obşte. - 146, 394.

- comunitate familială (comunitate casnică). - 82, 182, 199-203, 266, 270, 271, 288, 290.

- obştea sătească (obştea sătească, marca). - 201, 266, 271, 272.

- obştea indiană. - 44, 200.

- marca germană. - 44, 45, 82, 232, 266, 280, 283, 284, 296.

- obştea rusească (obşcina). - 44- 47, 200, 201, 472-475.

Concurenţă. - 90, 124, 127, 138, 336, 378, 407.

- şi monopol. - 131, 419, 420, 421-422.

Condiţii materiale de existenţă. - 137, 146, 367, 368, 456.

„Contribuţii la critica economiei politice“ a lui Marx. - 144, 332.

Credit. - 417.

Creştinism. - 76, 96, 279, 352, 368-370.

„Critica programului de la Gotha“ a lui Marx. - 5-7, 35, 36.

Crize

- în capitalism. - 128, 129-132, 136-138, 148, 301, 302, 383, 384, 386, 462.

 

Darvinism. - 58, 62, 67-69, 116-117, 151, 164, 348, 360.

Democraţie burgheză. - 23, 31, 32.

„Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia“ a lui Marx. - 8, 143, 314, 329.

„Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“ a lui Engels. - 80-83.

Dialectică. - 113, 116, 117, 118, 119, 342, 358, 467.

- dialectica materialistă a lui Marx ca opusul dialecticii idealiste a lui Hegel. - 356-359.

- dialectica şi metafizica. - 113-117, 358, 359, 467.

- legătura dintre lucruri şi fenomene. - 113, 117, 359-363, 464, 467-470, 474. Vezi şi Cauză şi efect.

- ca teorie a dezvoltării. - 57, 58, 336, 337.

- unitatea şi lupta contrariilor. - 103, 104, 114, 115, 124, 205-208, 215, 419, 467.

- în viaţa socială. - 14, 16, 38, 39, 121, 127, 154-155, 301-304.

- dialectica şi ştiinţa naturii. - 59-62, 65, 73, 74, 116, 117, 118, 119, 359-362.

Dictatura proletariatului. - 23, 134, 139, 404, 408, 424, 439, 467.

Diviziunea muncii. - 15, 25, 82, 83, 123, 135, 244, 247, 286, 289, 301, 413.

„Domnul Vogt“ a lui Marx. - 144.

Drept

- rădăcinile economice ale dreptului. - 12, 14, 15, 93, 366, 459, 460, 465, 476.

 

Economie (relaţii economice). - 89, 99, 100, 119, 121, 147, 151, 152, 319, 364-366, 420, 421, 459, 462-467, 474-478.

- vezi şi Bază şi suprastructură.

Economie parcelară. - 392, 403, 405, 407.

Economie politică. - 148, 150, 164, 376.

- clasică. - 78, 434.

- vulgară. - 434.

Economişti

- burghezi. - 16, 19, 20, 62, 63, 119, 148, 152, 154, 419, 420, 423, 424, 434, 470.

Educaţie, învăţămînt. - 24.

Egalitate. - 14, 15, 32, 104.

- noţiunea burgheză despre egalitate. - 103.

Elveţia. - 22, 23, 24, 31, 43, 141, 251, 299, 308, 316, 317, 322, 431, 439, 443, 447.

Ev mediu. - 89, 90, 96, 122, 123, 126, 134, 137, 146, 216-218, 269, 284, 292, 302, 343, 347, 348, 352, 369, 415, 471.

Existentă şi conştiinţă. - 61, 62, 106, 120, 342, 343.

Expropriere

- a micilor producători. - 78, 139.

- a expropriatorilor. - 408.

 

Familie şi căsătorie. - 155, 157, 158, 165-166, 173-176, 190, 198, 207, 212-216, 220, 289, 291, 301-303, 374.

- familia înrudită prin sînge. - 180, 181, 187.

- familia punalua şi căsătoria pe grupe. - 162-164, 174, 179, 181-190, 191-195, 201, 203, 206, 220, 265.

- familia-pereche şi căsătoria-pereche. - 173, 184, 186-193, 195, 196, 199, 202, 206, 208, 209, 214, 218, 263, 269, 290.

- familia patriarhală. - 198-202, 213.

- monogamia. - 195, 199, 201-204. 205-211, 212, 213, 218, 220, 222, 238, 289, 302.

- familia şi căsătoria în capitalism. - 106, 209-215, 217-220.

- căsătoria proletară. - 210, 211.

- familia şi căsătoria în socialism. - 214, 215, 216, 220, 221.

Femeia

- în societatea primitivă. - 158, 159, 191, 192, 213, 289.

- în vechea Grecie. - 198, 202-205.

- la germani. - 208, 209, 268-269, 284.

- în capitalism. - 210-211, 212, 213.

- condiţiile eliberării femeii. - 213, 215, 216, 220, 289.

Feudalism. - 89, 90, 104, 121, 126, 137, 146, 284, 364, 365, 369.

Filistinism. - 99, 208,. 331, 338, 349.

Filozofie. - 56, 338, 339, 341, 342-344, 367, 368, 370, 371, 466, 467, 470.

- vezi şi Materialism dialectic, Materialism, Idealism.

Forţă de muncă. - 16, 120, 130, 149.

- valoarea ei. - 19, 120-121, 149, 385.

Forţe de producţie şi relaţii de producţie. - 15, 38-39, 106, 123, 129-135, 138, 148, 328, 329, 364, 365, 419-421, 422, 426, 473, 474.

Fourierism. - 104, 106, 108, 109, 303.

Francii, Imperiul francilor. - 274, 281-283.

Franţa. - 93-95, 96, 107-109, 147, 200, 299, 334, 351, 364, 370, 379-380, 393-400, 402, 436, 466, 471.

- proletariatul francez. - 306-307, 432, 433.

- burghezia franceză. - 96, 107, 198, 147, 370.

- ţărănimea franceză. - 391, 397, 398.

- monarhia din iulie din Franţa. - 96.

- cel de-al doilea imperiu din Franţa. - 96, 298, 448.

- proclamarea republicii la 4 septembrie 1870 şi formarea guvernului apărării naţionale. - 440.

- mişcarea muncitorească în Franţa. Vezi Mişcare muncitorească, vezi şi Revoluţia de la 1848 din Franţa, Comuna din Paris.

 

Germania. - 21, 23, 29, 44, 78, 80, 90, 97, 100, 272, 300, 305-313, 315, 324, 326-329. 332, 339, 365, 369, 377, 384, 402, 408, 416, 428-431, 456, 460, 463, 466, 471-473, 476.

- prusacismul, rolul său reacţionar. - 308, 408, 409.

- unificarea Germaniei. - 308-309, 324, 371.

- proletariatul german. - 29, 100, 101, 306, 307, 318, 323, 330, 331, 429, 430.

- burghezia germană. - 100, 101, 306-308, 429, 430.

- ţărănimea germană. - 391, 392-393.

- iuncherimea germană. - 408-409, 430.

- mica burghezie germană. - 307, 476.

- mişcarea muncitorească în Germania, vezi Mişcare muncitorească

Germani. - 172, 200, 208, 209, 228, 229, 230, 239, 265-277, 280, 284, 285, 296, 352.

Gîndire. - 70, 71, 84, 117, 118, 339, 342-345, 371, 373, 434, 469, 470.

 

Hegelianism. - 114, 117, 118, 120, 334-347, 349, 353, 354, 359, 360, 361, 363, 458.

 

Idealism. - 74, 75, 118-120, 340-341, 343, 373.

- şi materialism, vezi Materialism

- concepţia idealistă asupra istoriei. - 119, 146, 361, 363, 414, 416, 422, 470.

Idei

- rolul ideilor în dezvoltarea societăţii. - 147, 420, 421.

Ideologie. - 99, 147, 151, 352, 353, 367-370, 457, 465, 466, 467, 468, 469, 475.

- vezi şi Ştiinţă, Religie, Filozofie.

„Ideologia germană“ a lui Marx şi Engels. - 205, 332, 333, 423.

Iluminiştii sec. al XVIII-lea. - 102-106, 108, 109, 113.

Impozite. - 24, 297.

India. - 44, 200, 201, 202, 463.

Indieni. - 155, 162, 163, 164, 170-174, 185, 190-192, 196, 208, 222-233, 235, 239, 240, 245, 246, 270, 273, 286.

Industrie. - 16, 51, 82, 105, 110, 119, 122, 126, 138, 147, 211, 212, 289, 330, 336, 345, 364-366, 371, 376-380, 397, 416, 420.

Internaţionala I

- însemnătatea istorică a Internaţionalei I. - 18, 145, 152, 314, 324, 331, 431, 438, 439, 441, 443, 447 449, 456.

- întemeierea ei. - 144, 145.

- Consiliul General. - 145, 322, 438, 439, 441, 443, 444.

- Marx şi Engels ca întemeietori şi conducători ai Internaţionalei I. - 144, 145, 152.

- Congresul de la Geneva. - 432, 433.

- Congresul de la Basel. - 441.

- Conferinţa de la Londra din 1871. - 438, 442.

- Congresul de la Haga. - 5, 146, 447, 449.

- lupta împotriva bakunismului vezi Bakunişti.

- lupta împotriva proudhonismului vezi Proudhonism.

Internaţionalismul clasei muncitoare. - 18, 29, 30, 141, 144, 145, 314, 317, 331.

Iobăgie. - 134, 282, 284, 285, 302.

Irlanda. - 44, 200, 262, 263, 383.

Istorie. - 11, 61, 116, 118-120, 146-148, 151, 154, 336, 361-366, 414, 415 437, 455, 460, 474-478.

 

Întîmplare vezi Necesitate şi întîmplare.

 

Kantianism. - 87, 344, 349.

 

Lassalleanism. - 5, 11, 17, 19-21, 23- 31, 36-37, 428-430, 442, 451.

Legea generală a acumulării capitaliste. - 128.

Legea transformării energiei. - 57, 65, 347, 360.

„Libertate“ burgheză. - 25.

Liberul-schimb (Libertatea comerţului). - 98, 382, 386.

Legitate în natură şi în istorie. - 115, 125-126, 361-362, 414, 418, 434.

Liga comuniştilor. - 141, 305, 307, 314-331.

„Ludwig Feuerbach“ a lui Engels. - 334, 461, 467, 478.

 

Malthusianism. - 19, 30.

„Manifestul comunist“ vezi „Manifestul Partidului Comunist“.

„Manifestul constitutiv şi statutul Asociaţiei Internationale a Muncitorilor“. - 11, 16, 17, 145, 437.

„Manifestul Partidului Comunist“ al lui Marx şi Engels. - 16-17, 32, 81, 142, 218, 306, 314, 322-324, 455.

Manufactură. - 51, 82, 109, 121, 124, 127, 138, 147, 365, 371, 416.

Mari descoperiri geografice. - 77, 90, 127, 147, 219, 463.

Marfă. - 82, 123, 149, 246, 238, 300.

Maşini. - 61, 77, 82, 122, 127-131, 147, 303, 365, 417, 427.

Materie. - 57, 59, 64, 65, 84, 349.

- şi mişcare. - 57, 64-66, 84, 360.

- şi conştiinţă. - 65, 85-86, 345-346.

Materialism. - 95, 118-120, 340-341, 343, 344-347, 359.

- şi idealism. - 340, 342-343.

- materialismul englez din sec. al XVII-lea. - 83-85, 93, 115, 466.

- materialismul francez din sec. al XVIII-lea. - 54, 93, 113, 334, 346, 349, 467.

- materialismul contemplativ al lui Feuerbach. - 341, 347, 350-357, 373-375.

- materialismul vulgar. - 347-348.

Materialism dialectic. - 119-120, 358, 375.

- teoria sa a cunoaşterii. - 87, 343-344, 349.

Materialism istoric. - 62, 83, 88, 120-122, 146-148, 154-155, 320, 332, 346, 361-364, 414, 424, 457-461, 463- 465, 469, 474-476.

Meserie (meşteşug). - 51, 82, 122, 123, 126-127, 147, 290, 319, 330, 365, 397.

Metafizică. - 50-54, 57-58, 114-117, 346, 360.

Mica burghezie. - 423, 455.

- democraţie mic-burgheză. - 24, 308, 310, 328-329, 454-456.

Mijloc de muncă. - 9, 11, 122-123, 417.

Mijloace de producţie. - 16, 122-123, 124, 129-136, 215, 396-397, 463.

- transformarea mijloacelor de producţie în proprietate obştească. - 13, 16, 133-137, 139, 215, 397.

Mijloace de subzistenţă. - 128, 130, 148-149, 151, 154, 168, 245-246, 385, 475.

Mişcare vezi Materie şi mişcare.

Mişcare cooperatistă. - 21, 43, 112.

Mişcare grevistă. - 439.

Mişcare muncitorească. - 100, 119, 305-306, 320, 437-438.

- caracterul ei internaţional. - 18, 141, 144-146, 314, 323, 331.

- în America. - 433.

- în Anglia. - 101, 382, 388-390, 431, 433.

- în Germania. - 101, 314, 330-331, 372, 431, 438-439

- în Franţa. - 437.

- Marx şi Engels ca conducători ai mişcării muncitoreşti internaţionale. - 152-153, 330-331, 431, 456.

„Mizeria filozofiei“ a lui Marx. - 32, 141.

Mod de producţie. - 16, 78, 121-123, 133, 134, 365, 474-475.

- capitalist. - 16, 78, 110, 120-127, 132, 134, 148, 151-152, 364, 391, 405, 417, 474.

Monarhie. - 50.

- absolută. - 90, 95, 298, 466.

Monopol vezi Concurenţă.

Morală.

- burgheză. - 355.

Muncă. - 9-13, 15, 67, 68, 72, 135, 148, 155.

- rolul muncii în procesul de transformare a maimuţei în om. - 61, 67-76.

- socială. - 10, 123-124, 135-136, 138, 434.

- socialmente necesară. - 149, 434.

- salariată. - 20, 123-125, 134, 138, 207, 215, 302, 399.

Munca copiilor. - 25.

Munca femeilor. - 25, 289.

Muncă salariată - vezi Muncă.

„Muncă salariată şi capital“ a lui Marx. - 311.

 

Natură. - 118, 341, 346, 348, 360-362.

- şi om. - 9, 61, 63, 68-71, 74-76, 133, 137, 139, 168-169, 244-245.

Naţionalizare (etatizare)

- a pămîntului. - 324.

- a mijloacelor de transport. - 133, 324-325.

Necesitate şi întîmplare. - 64, 66, 117, 301, 362, 435, 460, 476.

Negustorime. - 292, 301, 302.

„Neue Rheinische Zeitung“. - 142-143, 152, 307-312, 326.

Nobilime. - 146, 275.

 

„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte“ al lui Marx. - 461, 467, 478, 143, 435.

Oraş şi sat. - 146-147, 247, 290, 292, 302, 413, 416.

„Originea familiei, a proprietăţii private şi ă statului“ a lui Engels. - 37, 154, 156.

Orînduirea gentilică. - 164, 182, 185, 189-191, 195-196, 222-225, 247- 251, 253-271, 274, 280, 284-287, 295. 475.

- ginta matriarhală. - 157-159, 164, 185-188, 194, 196-198, 201, 223, 226, 235, 266-269, 271, 289.

- ginta patriarhală. - 159, 164, 198, 202, 218, 242, 265, 273, 290.

Owenism. - 104, 106, 373-374.

 

Partid

- proletar. - 8, 24, 33, 299, 305- 307, 323, 392, 437-438, 449-451, 456.

Partidul muncitoresc din Franţa. - 394-399, 401.

- programul agrar. - 394-404, 406.

Partidul muncitoresc social-democrat german (al eisenachienilor). - 7, 28, 33.

Pauperizarea proletariatului. - 128.

Piaţă. - 129.

- piaţă mondială. - 18, 127, 336, 377, 416.

Piaţă financiară. - 463.

Plusvaloare. - 19-20, 121, 148-150, 165, 380-381.

Politică şi lupta politică a clasei muncitoare. - 299-300, 325-326, 432, 439, 441.

Practica

- ca criteriu al adevărului. - 344, 373-375.

Problema agrară. - 391-392, 396-400, 403-410.

Procesul comuniştilor de la Colonia. - 314, 330.

Producţie. - 62, 119-121, 122-123, 136, 147, 154, 168, 213, 290, 424, 459, 462-464.

- producţie de mărfuri. - 82, 94, 123-124, 137-138, 166, 214, 246, 291, 300-302.

- producţie capitalistă. - 20, 82, 106, 123, 134, 217-218, 355, 376-377, 387, 394, 406, 419.

- şi repartiţie. - 12-16, 462-463, 475.

Proletariat. - 16-17, 38-39, 106, 139, 213, 299, 365, 429, 456.

- rolul istoric al proletariatului. - 11, 17, 127, 148, 152, 320.

- apariţia proletariatului. - 95-96, 103.

- situaţia proletariatului în capitalism. - 124-125, 148-149, 379. Vezi şi Pauperizarea proletariatului.

- lupta proletariatului împotriva burgheziei. - 17, 29-30, 77-78, 119, 298, 320, 365, 439, 455-456.

Proprietate. - 248, 418.

- în obşte. - 42, 77-78, 393-394.

- feudală. - 248-249, 418.

- burgheză. - 103, 248, 417-418.

- funciară. - 246-247, 294, 301- 302, 409.

- privată. - 78-79; 122, 206, 243- 244, 249, 291, 294.

- organizarea bazată pe proprietate. - 154-155.

Proprietate funciară. - 11, 299, 364, 408.

Proudhonism, proudhonişti. - 413, 432, 440, 449.

Prusia, Prusacism vezi Germania.

 

Război

- poziţia proletariatului faţă de război. - 29.

- război civil. - 436.

- războiul Crimeii (1854-1856). - 474.

- războiul austro-italian din 1859. - 144.

„Războiul civil în Franţa“ al lui Marx. - 145.

Războiul ţărănesc în Germania. - 50, 90, 103, 369.

„Războiul ţărănesc german“ al lui Engels. - 471.

Reformă. - 51, 90, 218, 351, 370.

Religie. - 73, 99, 229, 342, 367-371, 374-375, 466, 467.

Renaştere. - 50-32, 368.

Republică

- burgheză, democratică. - 103.

- democratică. - 23, 213, 299.

Revoluţie. - 41-42, 248.

- burgheză. - 91, 106, 121-122, 365, 371.

- proletară, socialistă vezi şi Revoluţie proletară.

Revoluţie, burgheză, în Anglia în sec. al XVII-lea. - 91, 93, 103, 370.

Revoluţie, burgheză, în Franţa, în sec. al XVIII-lea. - 91, 93, 106, 109, 243, 352, 381, 393.

Revoluţia din 1848-1849. - 324, 325-328.

Revoluţia din 1848 în Germania. - 91, 142, 305, 307-312, 385, 387.

Revoluţia din 1848 din Franţa. - 94, 305, 382, 391, 436.

- insurecţia din iunie a proletariatului. - 311, 436.

- proletariatul în revoluţie. - 94.

Revoluţie industrială. - 95, 110, 138, 147, 168-169.

Revoluţie permanentă. - 310.

Revoluţie proletară. - 29, 38, 39, 46-48, 134, 139, 220, 323, 366, 424, 453.

„Rheinische Zeitung“. - 140, 152, 340.

Rolul personalităţii în istorie. - 363, 437, 460-461, 477.

Rusia. - 38-46, 48, 200, 272, 311, 472-474.

- ţărănimea rusă. - 39-42, 45, 46- 48.

- nobilimea rusă. - 39.

- proletariatul rus. - 39.

- burghezia rusă. - 41.

- ţarismul rus, rolul său reacţionar. - 45, 311.

- reforma agrară (răscumpărarea clăcilor) din 1861. - 39, 41, 47.

- dezvoltarea capitalismului în Rusia. - 40-41, 46-47, 473-474.

- perspectivele de viitor ale revoluţiei din Rusia şi însemnătatea ei internaţională. - 38, 41-42, 48.

 

Saint-Simonism. - 104, 105-109.

Salariu. - 20, 30, 128, 426.

Sălbăticie. - 168-170, 172-173, 185, 214, 342.

Schimb. - 82, 121, 129, 246, 292, 366, 415, 475.

Sclavie. - 77, 134, 196, 242, 251, 283, 302, 420.

Sectarism. - 438, 445, 443.

„Sfînta familie“ a lui Marx şi Engels - 83-85, 141, 341, 357.

Sindicate. - 31 vezi şi Trade-unionuri

Sistemul breslelor. - 122, 126, 364, 415, 426.

„Situaţia clasei muncitoare din Anglia“ a lui Engels. - 128, 376, 379-382.

Social-democraţia din Germania. - 20. 80, 82.

- oportunismul din cadrul social-democraţiei germane. - 18, 20, 21- 23, 37, 449-457.

- programul de la Eisenach. - 7, 28, 33.

- programul de la Gotha. - 5-6, 7, 9-12, 16-27, 29-34.

- programul de la Erfurt. - 36.

- social-democraţia şi legea excepţională împotriva socialiştilor. - 452-453, 459.

Socialism

- ştiinţific vezi Socialism ştiinţific.

- „adevăratul“ socialism. - 322, 341, 456.

- socialism critico-utopic. - 103-108, 120, 317-319, 432.

Socialism ştiinţific. - 38, 102, 139, 147-148, 319, 322-324, 334, 357.

- originea lui istorică. - 321-322, 334.

Societate. - 71, 348, 414.

- formaţiuni social-economice. - 458.

- societate burgheză. - 319, 365, 414.

- vezi şi Societate primitivă, Feudalism, Societate burgheză, Societate modernă, capitalistă, Societate socialistă, Societate comunistă.

Societate antică. - 302.

- în vechea Grecie. - 172-173, 202-205, 235-252, 295, 302-303.

- în vechea Romă. - 199, 208, 252-255, 257-261, 275-281, 302, 369.

Societate burgheză (modernă, capitalistă). - 11, 21-23, 50, 91, 102, 107, 130, 135-138, 148-150, 213, 298, 328, 424.

Societate comunistă. - 12, 15, 23, 62, 139, 148, 299, 325, 424.

Societăţi pe acţiuni. - 132, 139, 299.

Societate primitivă. - 38, 156, 235, 246.

Societate socialistă vezi şi Societate comunistă. - 13-16, 133, 458.

Stat. - 22, 32, 73-74, 134, 232, 241, 247-249, 295-299, 319, 365-367, 464-465, 475-476.

- caracterul de clasă al statului. - 134, 296-298, 365-367, 441.

- originea statului. - 155, 242, 261-262, 295, 366, 464.

- statul antic. - 134, 248-253, 277, 295-296, 299.

- statul feudal. - 134, 298-299.

- statul burghez. - 22, 131-134, 299.

- şi revoluţia proletară (necesitatea sfărîmării maşinii de stat burgheze). - 138-139, 435.

- pieirea treptată a statului. - 32, 135, 299.

- statul proletar, vezi Dictatura proletariatului, vezi şi Monarhie, Republică (burgheză).

Ştiinţele naturii. - 50, 52-58, 87, 116,. 127, 246, 337, 360-361, 394, 473-474.

Supraproducţie. - 138-139, 365.

Ştiinţă. - 83, 88, 152, 336, 475.

Şomajul în capitalism (Armata de rezervă). - 128, 417.

 

Tactica luptei de clasă a proletariatului. - 305-306, 446.

Teorie

- însemnătatea ei. - 106, 305, 371-372.

- unitatea dintre teorie şi practică. - 152, 373-374.

Teoria lui Kant şi Laplace cu privire la apariţia sistemului solar (teoria cosmogonică). - 54-55, 59, 110, 117, 347.

Tineri hegelieni. - 340-342, 356, 357.

Trade-unionuri. - 100, 112, 378, 383, 385, 388, 448, 449.

 

Ţărănime. - 90, 91, 391-394, 403.

- cu gospodărie mică. - 392, 393- 396, 397, 398, 401-407.

- cu gospodărie mijlocie. - 392, 393, 406-409.

- cu gospodărie mare. - 392, 393, 406-409.

- proletariat agricol. - 394, 406-410.

- şi revoluţia burgheză. - 90.

- şi revoluţia proletară. - 425.

 

Unealtă de muncă vezi Mijloc de muncă

 

Valoare. - 433, 434.

- valoare de întrebuinţare. - 9, 11-12.

- valoare de schimb. - 434.

Violenţă

- rolul violenţei în istorie. - 134, 135, 464, 467.

Vot universal - 299, 384, 431.

 

Zi de muncă. - 467.

 

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici