Salariu, preţ şi profit

[Cuvînt introductiv]

Cetăţeni!

Permiteţi-mi, înainte de a intra în subiectul nostru, să fac cîteva observaţii preliminare.

În momentul de faţă, pe continent bîntuie o adevărată epidemie de greve; majorarea salariilor a devenit o revendicare generală. Această problemă va fi dezbătută la congresul nostru[1]. În calitate de conducători ai Asociaţiei Internaţionale, trebuie să aveţi un punct de vedere bine stabilit în această problemă foarte importantă. De aceea consider de datoria mea să tratez această problemă în mod amănunţit, chiar cu riscul de a pune răbdarea voastră la grea încercare.

Trebuie să mai fac o observaţie preliminară cu privire la cetăţeanul Weston. Acesta, crezînd că acţionează în interesul clasei muncitoare, nu numai că a expus în faţa voastră concepţii care, după cum ştie, sînt extrem de nepopulare în rîndul clasei muncitoare, dar a şi apărat aceste concepţii în mod public. O astfel de manifestare de curaj moral este demnă de un profund respect. Deşi voi expune problemele fără menajamente, nădăjduiesc că la sfîrşitul expunerii cetăţeanul Weston îşi va da seama că sînt de acord cu ceea ce mi se pare a fi ideea fundamentală a tezelor sale, pe care însă în forma lor actuală le consider false din punct de vedere teoretic şi primejdioase din punct de vedere practic.

Acum voi trece la subiectul propriu-zis.

 

 


 

[1]. Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 16, Bucureşti, Editura politică. 1963, p. 549-550. - Nota trad. Editurii Politice

 

 


|

1. [Producţie şi salarii]  >>