Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 16

Septembrie 1864 — iulie 1870


Cuprins

Prefaţă

V-XXXII

KARL MARX. Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

5-14

KARL MARX. Statutul provizoriu al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

15-18

KARL MARX. [Proiecte de rezoluţii cu privire la condiţiile de primire a organizaţiilor muncitoreşti în Asociaţia Internaţională a Muncitorilor]

19

          I

          II

KARL MARX. Către Abraham Lincoln, preşedintele Statelor Unite ale Americii

20-22

KARL MARX. [Scrisoare către redactorul ziarului „Beobachter“]

23

KARL MARX. [Scrisoare către redactorul ziarului „Beobachter“ din Stuttgart]

24-27

KARL MARX. Despre Proudhon. [Scrisoare către J. B. Schweitzer]

28-35

FRIEDRICH ENGELS. Domnul Tidmann. [Vechi cîntec popular danez]

36-37

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către redacţia ziarului „Social-Democrat“. Declaraţie

38

FRIEDRICH ENGELS. Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german

39-83

          I

44-58

          II

59-69

          III

70-83

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Declaraţie. Către redacţia ziarului „Social-Demokrat“

84

FRIEDRICH ENGELS. [Notă în legătură cu broşura „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german“]

85

KARL MARX. [Proiectul iniţial al rezoluţiei cu privire la conflictul din cadrul secţiei din Paris]

86

KARL MARX. [Rezoluţii ale Consiliului Central cu privire la conflictul din cadrul secţiei din Paris]

87-88

KARL MARX. [Recenzie a broşurii „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german“ de Friedrich Engels]

89-90

KARL MARX. Declaraţie [cu privire la motivele care au dus la hotărîrea de a nu mai colabora la ziarul „Social-Demokrat“]

91-94

KARL MARX. [Declaraţie adresată redacţiei ziarului „Berliner Reform“]

95

KARL MARX. „Preşedintele omenirii“

96-100

KARL MARX. Rectificare

101-102

KARL MARX. Adresa Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor către preşedintele Johnson

103-105

KARL MARX. Salariu, preţ şi profit

107-162

          Cuvînt introductiv

109

          1. Producţie şi salarii

109-112

          2. Producţie, salariu, profit

112-120

          3. Salariile şi circulaţia banilor

121-124

          4. Ofertă şi cerere

125-126

          5. Salarii şi preţuri

126-129

          6. Valoare şi muncă

129-137

          7. Forţa de muncă

137-140

          8. Producerea plusvalorii

140-142

          9. Valoarea muncii

142-144

          10. Profitul se realizează prin vînzarea mărfii la valoarea ei

144-145

          11. Diferitele părţi în care se împarte plusvaloarea

145-148

          12. Raportul general dintre profit, salariu şi preţuri

148-150

          13. Principalele cazuri de luptă pentru majorarea salariului sau împotriva reducerii lui

150-156

          14. Lupta dintre capital şi muncă şi rezultatele ei

156-162

FRIEDRICH ENGELS. De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei ?

163-174

          I. Către redactorul ziarului „Commonwealth“

163-166

          II. Către redactorul ziarului „Commonwealth“

166-170

          III. Doctrina naţionalităţilor aplicată la Polonia

170-174

KARL MARX. Avertisment

175-176

FRIEDRICH ENGELS. Însemnări despre războiul din Germania

177-201

          I.

179-184

          II.

184-189

          III.

189-193

          IV.

193-197

          V.

197-201

KARL MARX. Instrucţiuni pentru delegaţii Consiliului Central provizoriu în legătură cu diferite probleme

202-212

          1. Organizarea Asociaţiei Internaţionale

202-203

          2. Realizarea cu ajutorul Asociaţiei a unităţii internaţionale de acţiune în lupta dintre muncă şi capital

203-204

          3. Limitarea zilei de muncă

204-205

          4. Munca copiilor şi adolescenţilor (de ambele sexe)

205-207

          5. Munca cooperativizată

207-208

          6. Sindicatele (trade-unionurile). Trecutul, prezentul şi viitorul lor

208-210

          7. Impozitele directe şi indirecte

210

          8. Creditul internaţional

211

          9. Problema poloneză

          10. Armata

211-212

          11. Problema religioasă

212

KARL MARX. [Cuvîntare rostită la mitingul polonezilor de la Londra, la 22 ianuarie 1867]

213-218

KARL MARX. [Dezminţire]

219

KARL MARX. [Proiect de rezoluţie cu privire la atitudinea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor faţă de congresul Ligii păcii şi libertăţii]

220

FRIEDRICH ENGELS [Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Die Zukunft“]

221-223

FRIEDRICH ENGELS. [Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Rheinische Zeitung“]

224-228

FRIEDRICH ENGELS. [Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Elberfelder Zeitung“]

229-230

FRIEDRICH ENGELS. [Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Düsseldorfer Zeitung“]

231-233

KARL MARX. Fenienii întemniţaţi la Manchester şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor

234-235

KARL MARX. Plagiatorii

236-241

FRIEDRICH ENGELS. [Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Beobachter“]

242-244

FRIEDRICH ENGELS [Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Staats-Anzeiger für Wurttemberg“]

245-247

FRIEDRICH ENGELS. [Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Neue Badische Landeszeitung“]

248-250

FRIEDRICH ENGELS. [Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Demokratisches Wochenblatt“]

251-258

          I

251-255

          II

255-258

FRIEDRICH ENGELS. [Conspect asupra] „Capitalului“ lui Karl Marx. Volumul I

259-309

  Capitolul întîi. Marfa şi banii

261-271

          I. Marfa ca atare

261-263

          II. Procesul de schimb al mărfurilor

263-264

          III. Banii sau circulaţia mărfurilor

264-271

               A. Măsură a valorilor (Aur = bani presupuşi)

264-265

               B. Mijloc de circulaţie

265-269

                    a) Metamorfoza mărfurilor

265-267

                    b) Circulaţia banilor

267-268

                    c) Moneda — semnul valorii

268-269

               C. Bani

269-271

                    a) Tezaurizarea

269-270

                    b) Mijloc de plată

270-271

                    c) Bani universali

271

  Capitolul al doilea. Transformarea banilor în capital

272-279

          I. Formula generală a capitalului

272-274

          II. Contradicţiile formulei generale

274-277

          III. Cumpărarea şi vînzarea forţei de muncă

277-279

  Capitolul al treilea. Producţia plusvalorii absolute

280-290

          I. Procesul de muncă şi procesul de valorificare

280-282

          II. Capital constant şi capital variabil

282-284

          III. Rata plusvalorii

284-285

          IV. Ziua de muncă

285-288

          V. Rata şi masa plusvalorii

288-290

  Capitolul al patrulea. Producţia plusvalorii relative

291-309

          I. Noţiunea de plusvaloare relativă

291-292

          II. Cooperarea

292-296

          III. Diviziunea muncii şi manufactura

296-300

          IV. Maşinile şi marea industrie

300-309

               a) Maşinile ca atare.

300-302

               b) Însuşirea forţei de muncă cu ajutorul maşinilor

302-305

               c) Fabrica în ansamblu în structura ei clasică

305-306

               c' sau d) Lupta muncitorilor împotriva sistemului de fabrică şi împotriva maşinii

306-307

               c“ sau d) Maşina şi plusvaloarea

307-309

FRIEDRICH ENGELS. [Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „The Fortnightly Review“]

310-333

KARL MARX. [Rezoluţia privind schimbarea locului unde să se ţină Congresul Internaţionalei în 1868]

334

KARL MARX. [Rezoluţia Consiliului General cu privire la cuvîntarea lui Félix Pyat]

335

KARL MARX. Plagiatul meu după F. Bastiat

336-337

KARL MARX. [Declaraţia Consiliului General cu privire la poziţia guvernului britanic faţă de Rusia ţaristă]

338

KARL MARX. [Proiect de rezoluţie cu privire la urmările folosirii maşinilor de către capitalişti, propus de Consiliul General Congresului de la Bruxelles]

339

KARL MARX. Către preşedintele şi Consiliul de conducere al Uniunii generale a muncitorilor germani

340

KARL MARX. [Proiect de rezoluţie privind limitarea zilei de muncă, propus de Consiliul General congresului de la Bruxelles]

341

KARL MARX. Al patrulea raport anual al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

342-347

FRIEDRICH ENGELS. Către conducerea „Cercului Schiller“

348-349

FRIEDRICH ENGELS. Cu privire la dizolvarea Uniunii lassalleene a muncitorilor

350-353

FRIEDRICH ENGELS. Cu privire la dizolvarea Uniunii lassalleene a muncitorilor [Adaos]

354

KARL MARX. [Despre legăturile Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu organizaţiile muncitoreşti engleze]

355-357

KARL MARX. Cum a înlesnit scrisoarea adresată de d-l Gladstone Băncii Angliei în 1866 acordarea unui împrumut de şase milioane Rusiei

358-360

KARL MARX. [Declaraţie trimisă Asociaţiei culturale a muncitorilor germani din Londra]

361-362

KARL MARX. Asociaţia Internaţională a Muncitorilor şi Alianţa democraţiei socialiste

363-365

FRIEDRICH ENGELS. Raport cu privire la asociaţiile minerilor din minele de cărbuni din Saxonia

366-372

KARL MARX. Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a muncitorilor către Biroul Central al Alianţei democraţiei socialiste

612-613

KARL MARX. Masacrele din Belgia

375-380

KARL MARX. Apel adresat Uniunii naţionale a muncitorilor din Statele Unite

381-383

KARL MARX. Prefaţă [la ediţia a doua (1869) a lucrării „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte“]

384-386

FRIEDRICH ENGELS. Karl Marx

387-392

KARL MARX. Raportul Consiliului General cu privire la dreptul de succesiune

393-395

KARL MARX. Raportul prezentat de Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor la cel de-al IV-lea Congres General de la Basel

396-410

KARL MARX. [Proiect de rezoluţie a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la atitudinea guvernului englez în problema amnistierii irlandezilor]

411-412

KARL MARX. Adresa Consiliului General către Consiliul federal al Elveţiei romande

413-421

KARL MARX. Necrolog

422-423

FRIEDRICH ENGELS. Prefaţă [la ediţia a doua a „Războiului ţărănesc german“]

424-432

KARL MARX. Guvernul englez şi fenienii întemniţaţi

433-438

          I.

433-437

          II.

437-438

KARL MARX. Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a muncitorilor către membrii Comitetului secţiei ruse cu sediul la Geneva

439-440

KARL MARX. Comunicare confidenţială

441-454

KARL MARX. Proiectul de rezoluţie al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la ziarul „Bee-Hive“

455

KARL MARX. [Declaraţia Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la persecuţiile împotriva membrilor secţiilor franceze]

456-459

KARL MARX. [Proiect de rezoluţie al Consiliului General cu privire la „Secţia federală franceză de la Londra“]

460

KARL MARX. [Rezoluţia Consiliului General cu privire la convocarea Congresului la Mainz]

461

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către Comitetul partidului muncitoresc social-democrat german

462-464

KARL MARX. [Rezoluţia Consiliului General cu privire la Comitetul federal al Elveţiei romande]

465

KARL MARX. Lock-outul muncitorilor din construcţii de la Geneva

466-468

KARL MARX. Comunicare confidenţială tuturor secţiilor

469

KARL MARX. [Ordinea de zi a Congresului de la Mainz al Internaţionalei]

470

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Din lucrările postume

471-542

KARL MARX. [Schiţa unei cuvîntări care nu a fost rostită în problema irlandeză]

473-478

          I. Introducere. Execuţia

473

          II. Probleme

          III. Problema agrară

474-477

          IV. Poporul englez

477-478

          V. Mijloace de remediere

478

KARL MARX. [Schiţa referatului în problema irlandeză, prezentat la Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra la 16 decembrie 1867]

479-493

          I.

479

          II.

479-480

          III.

480-487

          IV.

487-493

          V.

493

FRIEDRICH ENGELS. [Istoria Irlandei]

494-538

          Condiţii naturale

497-519

          Vechea Irlandă

520-538

FRIEDRICH ENGELS. [Din fragmentele pentru „Istoria Irlandei“]

539-540

FRIEDRICH ENGELS. Însemnări pentru prefaţa la o culegere de cîntece irlandeze

541-542

 

 

Anexe

 

A. Însemnări şi documente

545-627

    1. [Apelul Consiliului Central către Asociaţiile muncitoreşti]

547-548

    2. Raportul Comitetului permanent cu privire la congres şi conferinţă, corectat şi adoptat de Consiliul Central la
plenara din 25 iulie 1865

548-550

    3. [Dintr-o scrisoare adresată de Jenny Marx lui J. Ph. Bekker la 29 ianuarie 1866)

551-552

    4. [Scrisoare adresată ziarului „L'Echo de Verviers“)

552-561

          I.

553

          II.

553-554

          III.

554

          IV.

554-555

          V.

555-558

          VI.

558

          VII.

558-559

          VIII.

559

          IX.

560

          X.

560-561

    5. [Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu atitudinea Iui Mazzini faţă de Asociaţia Internaţională a Muncitorilor]

561-562

    6. [Statutul şi Regulamentul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor]

562-566

    7. [Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx la 28 februarie 1867 cu prilejul aniversării Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra]

567

    8. Apelul Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor adresat secţiilor, asociaţiilor afiliate şi tuturor muncitorilor

568-571

    9. [Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu datele statistice apărute în noua Carte albastră]

571-573

    10. [Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu atitudinea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor faţă de Congresul Ligii păcii şi libertăţii]

573-574

    11. Raportul Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor prezentat la Congresul de la Lausanne
din 1867

574-594

          I. Sarcinile trasate de Congresul de la Geneva (Septembrie 1866)

574-577

          II. Rolul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor în lupta dintre capital şi muncă

577-579

          III. Secţia engleză

579-583

              A. Propaganda

579-580

              B. Cotizaţiile

580-583

          IV. Secţiile de pe continent şi din America

583-593

          V. Observaţii generale

593-594

    12. [Dintr-o scrisoare adresată de Jenny Marx lui J. Ph. Bekker aproximativ la 5 octombrie 1867]

594-595

    13. [Rezumatul unui referat în problema irlandeză prezentat de Karl Marx la 16 decembrie 1867 la Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra]

596-598

    14. [Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu consecinţele folosirii maşinilor în sistemul capitalist]

598-601

    15. [Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu reducerea zilei de muncă]

601-602

    16. Apel către muncitorii germani de la Londra

602-603

    17. [Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu influenţa pe care o are concurenţa din industria bumbacului asupra situaţiei muncitorilor din Franţa]

604

    18. [Rezoluţia Consiliului General cu privire la programul Congresului de la Basel]

604-605

    19. [Rezumatul cuvîntărilor rostite de Karl Marx în legătură cu proprietatea funciară]

605-607

          I.

605-606

          II.

606-607

    20. (Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu dreptul de succesiune]

607-610

    21. (Rezumatul a două cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu învăţămîntul general în societatea modernă]

610-613

          I.

610-612

          II.

612-613

    22. Adresa Ligii pămîntului şi a Muncii către muncitorii şi muncitoarele din Marea Britanie şi din Irlanda

613-619

    23. (Rezumatul cuvîntărilor rostite de Karl Marx în legătură cu politica guvernului britanic faţă de deţinuţii irlandezi]

619-625

          I.

619-624

          II.

624-625

    24. (Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu ziarul „Bee-Hive“].

625-626

    25. [Rezumatul unei scrisori a lui Karl Marx către comitetul Partidului muncitoresc social-democrat]

626

    26. (Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu sciziunea din cadrul Federaţiei din Elveţia romandă]

627

B. Articole în legătură cu problema irlandeză scrise de Jenny Marx

629-656

          I.

631-633

          II.

633-636

          III.

636-641

          IV.

641-644

          V.

645-649

          VI.

649-652

          VII.

652-654

          VI.

654-656

 

 

Adnotări

657-754

Date din viaţa şi activitatea lui Karl Marx şi Friedrich Engels

755-796

Indice de nume

797-839

Indice de numiri geografice

840-851

Indice bibliografic

852-867

 

 

Ilustraţii

 

Coperta primei ediţii a Manifestului constitutiv şi a Statutului provizoriu ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

3

Coperta primei ediţii a broşurii lui Friedrich Engels „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german“

41

Carnet de membru al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ; aparţinea lui F. Engels

84-85

Hartă : Războiul austro-prusian 1866

190-191

Scrisoarea lui Karl Marx către membrii Comitetului secţiei ruse din Geneva a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (publicată în „Narodnoe Delo“ din 15 aprilie 1870)

440-441

Pagină din registrul de procese-verbale „Cu privire la persecuţiile împotriva secţiilor franceze“, scrisă de Karl Marx

457

Prima pagină a manuscrisului lui Friedrich Engels „Istoria Irlandei“

499

Hartă : Irlanda

536-537

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 16, Editura politică, Bucureşti, 1963

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în Editura „Dietz“, Berlin, 1961, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1959. [Nota red.]