Salariu, preţ şi profit

 


 

Prezentat: conferinţe ţinute de K. Marx la 20 şi 27 iunie 1865 în faţa Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor
Publicat: 1898
Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, Editura Politică, p. 348-396
Transcriere: Liviu Iacob, noiembrie 2006

 


Cuprins[1]

  [Cuvînt introductiv]

  1. [Producţie şi salarii]

  2. [Producţie, salariu, profit]

  3. [Salariile şi circulaţia banilor]

  4. [Ofertă şi cerere]

  5. [Salarii şi preţuri]

  6. [Valoare şi muncă]

  7. Forţa de muncă

  8. Producerea plusvalorii

  9. Valoarea muncii

  10. Profitul se realizează prin vînzarea mărfii la valoarea ei

  11. Diferitele părţi în care se împarte plusvaloarea

  12. Raportul general dintre profit, salariu şi preţuri

  13. Principalele cazuri de luptă pentru majorarea salariului sau împotriva reducerii lui

  14. Lupta dintre capital şi muncă şi rezultatele ei

 
 


 

[1]. Această lucrare reprezintă textul unei prelegeri ţinute de K. Marx în limba engleză la şedinţele Consiliului General din 20 şi 27 iunie 1865. Marx a ţinut această prelegere ca răspuns la cuvîntările rostite de John Weston, membru al Consiliului, la 2 şi 23 mai, care încerca să dovedească inutilitatea pentru muncitori a majorării generale a nivelului salariului şi trăgea de aici concluzia că asociaţiile profesionale sînt „dăunătoare“. Manuscrisul lui Marx pentru această prelegere s-a păstrat. Textul prelegerii a fost publicat pentru prima oară la Londra în 1898 de fiica lui Marx, Eleanor, sub titlul: „Value, price and profit“ („Valoare, preţ şi profit“), cu o prefaţă scrisă de E. Aveling. În manuscris, cuvîntul introductiv şi primele şase paragrafe nu aveau titluri; ele au fost adăugate de Aveling. Toate aceste titluri au fost păstrate în ediţia de faţă. - Nota red. Editurii Politice