Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 17 [pdf]

Iulie 1870 - februarie 1872


Cuprins

Prefaţă

V-XXX

KARL MARX. Prima Adresă a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian

3-8

FRIEDRICH ENGELS. Însemnări despre război

9-276

          Însemnări despre război. — I

11-15

          Însemnări despre război. — II

16-19

          Însemnări despre război. — III

20-22

          Însemnări despre război. — IV

23-28

          Victoriile prusiene

29-33

          Însemnări despre război. — V

34-37

          Însemnări despre război. — VI

38-41

          Însemnări despre război. — VII

42-45

          Însemnări despre război. — VIII

46-50

          Însemnări despre război. — IX

51-54

          Însemnări despre război. — X

55-58

          Criza războiului

59-63

          Însemnări despre război. — XI

64-70

          Însemnări despre război. — XII

71-74

          Însemnări despre război. — XIII

75-77

          Însemnări despre război. — XIV

78-81

          Însemnări despre război. — XV

82-85

          Înfrîngerile suferite de francezi

86-90

          Însemnări despre război. — XVI

91-95

          Însemnări despre război. — XVII

95-99

          Înflorirea şi decăderea armatelor

100-105

          Însemnări despre război. — XVIII

105-110

          Cum trebuie dusă lupta împotriva prusienilor

111-114

          Însemnări despre război. — XIX

115-118

          Comunicatul cu privire la tratative

119-122

          Însemnări despre război. — XX

123-126

          Însemnări despre război. — XXI

127-130

          Principiile sistemului militar prusian

131-134

          Însemnări despre război. — XXII

135-138

          Însemnări despre război. — XXIII

139-142

          Soarta oraşului Metz

143-145

          Însemnări despre război. — XXIV

147-151

          Saragosa — Paris

152-155

          Însemnări despre război. — XXV

155-159

          Căderea Metzului

150-163

          Însemnări despre război. — XXVI

154-157

          Dezvinovăţirea împăratului

168-174

          Războiul din Franţa

175-179

          Însemnări despre război. — XXVII

180-183

          Capitale fortificate

184-188

          Însemnări despre război. — XXVIII

189-192

          Situaţia militară din Franţa

193-197

          Însemnări despre război. — XXIX

198-202

          Însemnări despre război. — XXX

203-206

          Perspectivele războiului

207-212

          Franctirorii prusieni

213-217

          Însemnări despre război. — XXXI

218-223

          Însemnări despre război. — XXXII

224-227

          Situaţia trupelor germane în Franţa

228-231

          Însemnări despre război. — XXXIII

232-236

          Însemnări despre război. — XXXIV

237-241

          Însemnări despre război. — XXXV

242-246

          Însemnări despre război. — XXXVI

247-252

          Însemnări despre război. — XXXVII

253-256

          Însemnări despre război. — XXXVIII

257-260

          Însemnări despre război. — XXXIX

261-264

          Însemnări despre război. — XL

265-268

          Situaţia militară din Franţa

269-272

          Catastrofa lui Bourbaki

273-276

KARL MARX. Către Comitetul Partidului muncitoresc social-democrat

277

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Despre Karl Blind

278-280

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare adresată Comitetului Partidului muncitoresc social-democrat

281-283

KARL MARX. A doua Adresă a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian

284-292

KARL MARX. În legătură cu arestarea membrilor Comitetului Partidului muncitoresc social-democrat

293

FRIEDRICH ENGELS. Către cel de-al VI-lea Congres al secţiilor din Belgia ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

294 296

KARL MARX. Libertatea presei şi a cuvîntului în Germania

297-299

FRIEDRICH ENGELS. Proiect de rezoluţie a Consiliului General cu privire la poziţia clasei muncitoare engleze în actuala etapă a războiului franco-prusian

300

FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul federal spaniol al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

301-304

FRIEDRICH ENGELS. Situaţia din Rusia

305-308

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către redactorul ziarului „Times“

309

KARL MARX. Declaraţia Consiliului General trimisă redacţiei ziarului „Times“ şi redacţiilor altor ziare

310-311

KARL MARX. Către redacţia ziarului „Volksstaat“

312-314

KARL MARX. Către redacţia ziarului „De Werker“

315

KARL MARX. Către redactorul ziarului „Times“

315-317

FRIEDRICH ENGELS. Despre greva muncitorilor din industria tutunului din Anvers

318

FRIEDRICH ENGELS. Rezoluţie a Consiliului General cu privire la excluderea lui Tolain

319

FRIEDRICH ENGELS. Încă o dată „domnul Vogt“

320-327

KARL MARX. Războiul civil din Franţa. Adresa Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

328-385

          I

335-345

          II

345-352

          III

352-358

          IV

368-381

          Anexe

382-385

               I

382-383

               II

383-385

KARL MARX. Scrisoare către redactorul lui „Pall Mall Gazette“

385

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Declaraţia Consiliului General în legătură cu circulara lui Jules Favre

387-389

KARL MARX. O declaraţie a Consiliului General către redacţia ziarului „Times“

390-391

KARL MARX. O scrisoare a Consiliului General către redacţia ziarului „Standard“

392

FRIEDRICH ENGELS. O declaraţie a Consiliului General în legătură cu scrisoarea lui Holyoake

393-394

FRIEDRICH ENGELS. O scrisoare a Consiliului General către redacţiile ziarelor „Spectator“ şi „Examiner“

395

KARL MARX. Către redactorul ziarului „Daily News“

396-397

FRIEDRICH ENGELS. O declaraţie a Consiliului General în legătură cu scrisorile lui Holyoake şi Lucraft

398-399

KARL MARX. Scrisoare adresată lui Max Friedländer, redactorul ziarului „Neue Freie Presse“

400

KARL MARX. Scrisoare adresată lui Frederic Greenwood, redactorul lui „Pall Mall Gazette“

401

FRIEDRICH ENGELS. „Adresa cu privire la războiul civil din Franţa“ şi presa engleză

402-404

KARL MARX. Domnul Washburne, ambasadorul american la Paris

405-409

KARL MARX. Către redactorul ziarului „Morning Advertiser“

410

KARL MARX. Către redactorul ziarului „The Standard“

411

FRIEDRICH ENGELS. Atacul lui Mazzini împotriva Internaţionalei

412-414

KARL MARX. Scrisoare de însoţire adresată redacţiei ziarului „Times“

415

FRIEDRICH ENGELS. Către redactorul ziarului „Times“

416-417

KARL MARX. Către redactorul ziarului „L'International“

418

KARL MARX. Către redactorul revistei „Public Opinion“

419

KARL MARX. Către redactorul revistei „Public Opinion“

420-421

KARL MARX. Către redactorul ziarului „Le Gaulois“

422

KARL MARX. Scrisoare adresată lui Charles Dana, redactorul ziarului „The Sun“

423-426

KARL MARX. Către redactorul ziarului „La Vérite“

427-428

KARL MARX. Către redactorul ziarului „Evening Standard“

429

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Propuneri făcute Consiliului General în vederea pregătirii Conferinţei de la Londra

430

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Proiecte preliminare de rezoluţii pentru Conferinţa de la Londra

431-432

CONFERINŢA DE LA LONDRA A ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCITORILOR. 17—23 septembrie 1871

433-456

KARL MARX. Cu privire la activitatea desfăşurată de Alianţa democraţiei socialiste. [Rezumat al cuvîntării rostite la 18 septembrie 1871, la şedinţa unei comisii a conferinţei]

435-436

FRIEDRICH ENGELS. Despre activitatea politică a clasei muncitoare. [Planul cuvîntării rostite la şedinţa din 21 septembrie 1871 a conferinţei]

437-438

FRIEDRICH ENGELS. Despre activitatea politică a clasei muncitoare. [Însemnările autorului pentru cuvîntarea rostită la şedinţa din 21 septembrie 1871 a conferinţei]

441-442

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Rezoluţii adoptate de Conferinţa delegaţilor Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor care a avut loc la Londra între 17 şi 23 septembrie 1871

443-452

KARL MARX. Rezoluţia Conferintei de la Londra cu privire la sciziunea din Elveţia romandă

453-456

KARL MARX. Către editoarele săptămînalului „Woodhul & Claflin's Weekly“

457

KARL MARX. Cuvîntare rostită la Londra, la 25 septembrie 1871, cu prilejul celei de-a 7-a aniversări a Internaţionalei. [Însemnările unui corespondent]

458-459

FRIEDRICH ENGELS. Rezoluţia Consiliului General cu privire la excluderea lui Durand

460

KARL MARX. Declaraţia Consiliului General cu privire la abuzul cu numele Internaţionalei comis de Neceaev

461

KARL MARX. Rezoluţia Consiliului General cu privire la statutul secţiei franceze din 1871 adoptată în şedinţa din 17 octombrie 1871

462-465

KARL MARX. Statutul general şi Regulamentul de organizare al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

466-481

FRIEDRICH ENGELS. Declaraţia Consiliului General în legătură cu scrisoarea lui Cochrane

482-484

FRIEDRICH ENGELS. Despre febra înfiinţării de societăţi anonime fictive în Anglia

485-487

KARL MARX. Proiect de rezoluţie a Consiliului General cu privire la secţia franceză din 1871

488-493

KARL MARX. Declaraţia Consiliului General adresată redacţiei lui „Frankfurter Zeitung und Handelsblatt“

494

FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul federal spaniol de la Madrid

495

FRIEDRICH ENGELS. Declaraţia Consiliului General trimisă redacţiei ziarului „Proletario Italiano“

496-497

FRIEDRICH ENGELS. Împuternicire dată lui Giuseppe Boriani

498

FRIEDRICH ENGELS. Cu privire la situaţia secţiilor Internaţionalei în ţările Europei

499

FRIEDRICH ENGELS. Declaraţia Consiliului General adresată redacţiilor unor ziare italiene în legătură cu articolele lui Mazzini împotriva Internaţionalei

500-502

KARL MARX. Către redactorul ziarului „The Eastern Post“

503

FRIEDRICH ENGELS. Congresul de la Sonvilier şi Internaţionala

504-510

KARL MARX. Către redactorul ziarului „The Eastern Post“

511

KARL MARX. Către redactorul ziarului „The Eastern Post“

512-513

FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către redacţia ziarului „Gazzettino Rosa“

514-516

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Declaraţia Consiliului General în legătură cu samavolnicia autorităţilor elveţiene

517-518

KARL MARX. Din scrierile postume

519-641

KARL MARX. Ciorne ale „Războiului civil din Franţa“

521-641

Prima ciornă a „Războiului civil din Franţa“

523-602

          Guvernul apărării

523-557

          Comuna

558-564

               1. Măsuri în folosul clasei muncitoare

558-559

               2. Măsuri în interesul clasei muncitoare, dar în special al claselor de mijloc

559-560

               3. Măsuri cu caracter general

560-562

               4. Măsuri privind securitatea publică

562-564

               5. Măsuri financiare

564

          Comuna

565-589

               Apariţia Comunei şi Comitetul central

565-568

               Caracterul Comunei

568-579

               Ţărănimea

579-582

               Uniunea republicană (Liga republicană)

582-583

               Revoluţia comunală ca reprezentant al tuturor claselor societăţii care nu trăiesc din munca altora

583-584

               Republica este posibilă numai ca republică socială recunoscută

584-586

               Comuna (Măsuri sociale)

586-589

               Tendinţele de descentralizare ale adunării „Des ruraux“ şi Comuna

590-594

          Fragmente

595-602

A doua ciornă a „Războiului civil din Franţa“

603-641

               1. Guvernul apărării. Trochu, Favre, Picard, Ferry ca deputaţi ai Parisului

603-607

               2. Thiers, Dufaure, Pouyer-Quertier

607-610

               3. Adunarea „Des ruraux“

610-613

               5. Începutul războiului civil. Revoluţia din 18 martie. Clément Thomas. Lecomte. Ciocnirea din Piaţa Vendome

613-621

               6. Comuna

621-628

               7. Încheiere

628-630

          Fragmente

631-641

 

 

Anexe

 

1. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre guvernul apărării naţionale

645-646

2. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels despre revoluţia din 18 martie de la Paris

646-648

3. Rezumat al unor cuvîntări ale lui Friedrich Engels şi Karl Marx despre mişcarea republicană din Anglia

648-649

4. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels despre Comuna din Paris

649-650

5. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre Comuna clin Paris

650-652

6. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels despre Comuna din Paris

652-653

7. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre Comuna din Paris

653-654

8. Rezumat al unei cuvîntări rostite de Karl Marx împotriva calomniilor răspîndite de presa burgheză la adresa Internaţionalei şi a Comunei din Paris

655-656

9. Text prescurtat al unui interviu acordat de Karl Marx unui corespondent al ziarului „The World“

656-661

10. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels despre legăturile lui Mazzini cu Internaţionala

662-663

11. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels în legătură cu convocarea Conferinţei de la Londra din 1871

664

12. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx împotriva lui Odger

605-666

13. Rezumat al cuvîntării rostite de Karl Marx la deschiderea Conferinţei de la Londra

666-667

14. Rezumat al unor cuvîntări ale lui Karl Marx despre trade-unionuri

667-668

15. Text prescurtat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre activitatea politică a clasei muncitoare

669-670

16. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre activitatea politică a clasei muncitoare

671-672

17. Text prescurtat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre situaţia Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor în Germania şi Anglia

672-674

18. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre societăţile secrete

674-675

19. O scrisoare adresată de Jenny Marx editoarei revistei „Woodhull & Claflin's Weekly“

675-687

20. Rezoluţie a Consiliului General cu privire la Comitetul central al secţiilor din S.U.A. ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

687-688

 

 

Adnotări

689-778

Date din viaţa şi activitatea lui Karl Marx şi Friedrich Engels

779-810

Indice de nume

811-847

Indice de numiri geografice

848-862

Indice bibliografic

863-872

 

 

Ilustraţii

 

Prima pagină a foii volante „Prima adresă a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian“ din 23 iulie 1870

2-3

Hartă : Bătălia de la Gravelotte-St. Privat din 18 august 1870 şi asediul oraşului Metz. Bătălia de da Mars-la-Tour din 16 august 1870

65

Hartă : Bătălia de la Sedan 1—2 septembrie 1870

87

Începutul articolului „Situaţia militară din Franţa“ cu autograful lui Engels (extras din „Pall Mall Gazette“)

194-195

Hartă : Asediul Parisului (19 septembrie 1870 — 28 ianuarie 1871)

234-235

Harta : Războiul franco-prusian 1870—1871

272-273

Coperta ediţiei a treia în limba engleză a lucrării „Războiul civil din Franţa“

330

Hartă : Comuna din Paris (18 martie — 28 mai 1871)

378-379

Planul cuvîntării lui Engels cu privire la activitatea politică a clasei muncitoare

439

Alineat din manuscrisul primei ciorne a „Războiului civil din Franţa“

577

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 17, Editura politică, Bucureşti, 1963

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1961, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1960. [Nota red.]