Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 18 [pdf]

Martie 1872 — mai 1875


Cuprins

Prefaţă

V-XXX

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Pretinsele sciziuni din Internaţională

3-50

          I.

7

          II.

10

          III.

20

          IV.

28

          V.

41

          VI.

43

          VII.

47

KARL MARX. Rezoluţiile cu privire la sciziunea din Federaţia din Statele Unite, adoptate de Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor în şedinţele din 5 şi 12 martie 1872

51-53

          I. Cele două consilii federale

51

          II. Congresul general al Federației din Statele Unite

51

          III. Secţiile

52

KARL MARX. Către redactorul ziarului „La Liberté“

54

KARL MARX. Rezoluţii adoptate la mitingul ţinut cu prilejul aniversării Comunei din Paris

55

FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul federal spaniol

56-57

KARL MARX. Cu privire la naţionalizarea pămîntului

58-61

FRIEDRICH ENGELS. Către cetăţenii delegaţi la Congresul naţional spaniol de la Saragosa

62-63

FRIEDRICH ENGELS. Către Congresul de la Saragosa

64

KARL MARX. Declaraţia Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor în legătură cu cuvîntarea rostită de Cochrane în Camera comunelor

65-71

FRIEDRICH ENGELS. Către Asociaţia muncitorilor din Ferrara

72-73

FRIEDRICH ENGELS. Scrisori din Londra. — I. Greva muncitorilor agricoli englezi

74-76

FRIEDRICH ENGELS. Despre persecutarea lui Theodor Cuno, membru al Internaţionalei

77-78

FRIEDRICH ENGELS. Despre relaţiile dintre secţiile irlandeze şi Consiliul federal britanic

79-81

KARL MARX. Declaraţia Consiliului General cu privire la Consiliul federalist universal

82-85

KARL MARX. Încă o dată Stefanoni şi Internaţionala

86-89

KARL MARX. Răspuns la primul articol al lui Brentano

90-94

FRIEDRICH ENGELS. Rezoluţia Consiliului General cu privire la convocarea şi la ordinea de zi a Congresului de la Haga

95-96

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Prefaţă la ediţia germană din 1872 a „Manifestului Partidului Comunist“

97-98

FRIEDRICH ENGELS. Internaţionala în America

99-105

FRIEDRICH ENGELS. Către Comitetul din Parma pentru eliberarea claselor muncitoare

106

KARL MARX. Către minerii grevişti din Ruhr

107-109

KARL MARX. Răspuns la cel de-al doilea articol al lui Brentano

110-118

FRIEDRICH ENGELS. Consiliul General către toţi membrii Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

119-124

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către secţiile din Spania ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

125-127

FRIEDRICH ENGELS. Consiliul General către Noua federaţie din Madrid

128

FRIEDRICH ENGELS. Adresa trimisă de Consiliul General secţiilor italiene ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu prilejul Conferinţei de la Rimini

129

KARL MARX. Raportul Consiliului General prezentat la cel de-al cincilea Congres anual al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ţinut la Haga

133-141

FRIEDRICH ENGELS. Raport cu privire la Alianţa democraţiei socialiste, prezentat la Congresul de la Haga în numele Consiliului General

142-152

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Rezoluţiile Congresului general de la Haga. 2—7 septembrie 1872

153-162

          I. Rezoluţia cu privire la Statut

153

          II. Rezoluţii cu privire la Regulament

154

               1. Împuternicirile Consiliului General

154

               2. Cotizaţiile ce urmează a fi plătite Consiliului General

155

          III. Rezoluţii cu privire la legăturile internaţionale dintre uniunile de rezistență

156

          IV. Rezoluţii cu privire la primirea şi excluderea de secţii

156

          V. Verificarea gestiunii Consiliului General

158

          VI. Împuternicirile date de Consiliul General şi consiliile federale

159

          VII. Rezoluţii cu privire la Alianţă

159

          VIII. Sediul şi componenţa viitorului Consiliu General

161

          IX. Locul viitorului congres

162

          X. Comisia pentru redactarea proceselor-verbale ale congresului

162

KARL MARX. Cu privire la Congresul de la Haga

163-165

KARL MARX. Către redactorul ziarului „Le Corsaire“

166

KARL MARX. Către redactorul ziarului „Daily News“

167

FRIEDRICH ENGELS. Congresul de la Haga

168-173

FRIEDRICH ENGELS. Mandatele imperative la Congresul de la Haga

174-179

FRIEDRICH ENGELS. Scrisori din Londra. — II. Încă o dată despre Congresul de la Haga

180-181

FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul federal britanic al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

182

KARL MARX. Către redacţia ziarului „Der Volksstaat“

183-184

FRIEDRICH ENGELS. Raport prezentat Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la situaţia Asociaţiei în Spania, Portugalia şi Italia

185-189

FRIEDRICH ENGELS. Către Asociaţia muncitorilor şi agricultorilor din Lombardia inferioară (secţie a Internaţionalei), Lodi

190

FRIEDRICH ENGELS. Scrisori din Londra. — III. Mitingul din Hyde Park

191-193

FRIEDRICH ENGELS. Scrisori din Londra. — IV. Mitingul din Hyde Park. — Situaţia din Spania

194-196

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către redactorul ziarului „The International Herlad“

197-199

FRIEDRICH ENGELS. Foreign Section din Manchester către toate secţiile şi toţi membrii Federaţiei britanice

200-204

KARL MARX. Adresa Consiliului federal britanic către secţiile, filialele şi asociaţiile afiliate, precum şi către membrii Federaţiei britanice a Internaţionalei

205-210

FRIEDRICH ENGELS. Contribuţii la problema locuinţelor

211-291

          Secţiunea I: Cum rezolvă Proudhon problema locuinţelor

215

          Secţiunea a II-a: Cum rezolvă burghezia problema locuinţelor

236

               I.

236

               II.

249

               III.

265

          Secţiunea a III-a: Încă o dată despre Proudhon şi problema locuinţelor

268

               I.

268

               II.

273

               III.

282

               IV.

286

KARL MARX. Către redactorul ziarului „Times“

292-293

FRIEDRICH ENGELS. „Criza“ din Prusia

294-299

KARL MARX. Răspuns la noua circulară a pretinsei majorităţi din Consiliul federal britanic

300-302

KARL MARX. Indiferentismul politic

303-308

FRIEDRICH ENGELS. Despre autoritate

309-312

FRIEDRICH ENGELS. Comunicări despre activitatea Internaţionalei pe continent

313-316

          I.

313

          II.

314

          III.

315

          IV.

316

FRIEDRICH ENGELS. Note pentru Consiliul General

317-319

FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

320-321

FRIEDRICH ENGELS. Pe marginea unor articole din „Neuer Social-Demokrat“

322-324

FRIEDRICH ENGELS. Internaţionala şi „Neuer“

325-328

FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

329

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Alianţa democraţiei socialiste şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor

331-465

          I. Introducere

335

          II. Alianţa secretă

339

          III. Alianţa în Elveţia

351

          IV. Alianţa în Spania

367

          V. Alianța în Italia

378

          VI. Alianţa în Franța

387

          VII. Alianţa după Congresul de la Haga

391

          VIII. Alianţa în Rusia

398

               1. Procesul Neceaev

398

               2. Catehismul revoluţionar

426

               3. Apelul lui Bakunin către ofiţerii din armata rusă

431

          IX. Încheiere

437

          X. Anexă

440

               1. Hegira lui Bakunin

440

               2. Manifestul panslavist al lui Bakunin

442

               3. Bakunin şi ţarul

444

          XI. Documente

452

               1. Statutele secrete ale Alianţei

452

               2. Programul şi statutul Alianţei publice

462

               3. Scrisoarea lui Bakunin către Francisco Mora la Madrid

464

FRIEDRICH ENGELS. În Internaţională

466-469

FRIEDRICH ENGELS. Bakuniştii la lucru

470-488

          I.

470

          II.

473

          III.

479

          IV.

485

FRIEDRICH ENGELS. Alegerile din Anglia

489-495

FRIEDRICH ENGELS. Legea cu privire la armata imperiului

496-505

          I.

496

          II.

498

FRIEDRICH ENGELS. Gălăgiosul taciturn de la statul-major, Moltke, şi recentul său corespondent din Leipzig

506-508

FRIEDRICH ENGELS. Adaos la prefaţa din 1870 a „Războiului ţărănesc german“

509-515

FRIEDRICH ENGELS. Literatura din emigraţie

517-566

          I. Manifestul polonez

519

          II. Programul comunarzilor blanquişti emigranţi

526

          III.

534

          IV.

544

          V. Cu privire la problema socială in Rusia

554

KARL MARX. Postfaţă la ediţia a doua a lucrării „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia“

567-570

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Pentru Polonia

571-574

FRIEDRICH ENGELS. Isteria războinică oficioasă

575-583

FRIEDRICH ENGELS. Cuvînt înainte la broşura „Cu privire la problema socială în Rusia“

584-586

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Din lucrările postume

587-645

FRIEDRICH ENGELS. Însemnări despre Germania

589-597

KARL MARX. Conspectul cărţii lui Bakunin „Statul şi anarhia“

599-645

 

 

Anexe

 

1. Teroarea polițienească in Irlanda

649-650

2. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels cu privire la situaţia Internaţionalei în Italia şi Spania

651

3. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels în legătură cu situaţia Internaţionalei in Spania

652-653

4. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels cu privire la Congresul de la Saragosa

653-656

5. Rezumat al unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu convocarea congresului şi împuternicirile Consiliului General

656-657

6. Rezumat al unei intervenţii a lui Marx în legătură cu mandatul lui Barry

657-658

7. Rezumat al unei intervenţii a lui Marx în legătură cu mandatul lui Jukovski

658

8. Rezumatul unei intervenţii a lui Marx în legătură cu mandatul lui West

659-660

9. Rezumatul cuvîntării lui Karl Marx cu privire la împuternicirile Consiliului General

660-661

10. Rezumatul cuvîntării lui Friedrich Engels cu privire la sediul Consiliului General

662-663

11. Mandatul dat lui Karl Marx de către Consiliul General din New York

663

12. Mandatul dat lui Friedrich Engels de către Consiliul General din New York

664

13. Instrucţiuni pentru reprezentantul Consiliului General pentru Italia, Friedrich Engels, la Londra

664-665

14. Către toţi membrii Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

665-666

15. Către toţi membrii Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

667

16. Declaraţia Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la secţiile din Italia ale Internaţionalei

668

17. Către cetăţenii delegaţi la cel de-al VI-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

668-669

 

 

Adnotări

670-739

Date din viaţa şi activitatea lui Karl Marx şi Friedrich Engels

740-769

Indice de nume

770-814

Indice de numiri geografice

815-824

Indice bibliografic

825-838

 

 

Ilustraţii

 

Coperta lucrării „Pretinsele sciziuni din Internaţională“

5

Coperta lucrării „Contribuţii la problema locuinţelor“ (secţiunea I) cu o dedicație a autorului către Laura Lafargue

213

Coperta broşurii lui K. Marx şi F. Engels „Alianţa democraţiei socialiste şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor“

333

Pagină din conspectul lui K. Marx al lucrării lui Bakunin „Statul şi anarhia“

633

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 18, Editura politică, Bucureşti, 1964

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1962, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1961. [Nota red.]