Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 19 [pdf]

Martie 1875 — mai 1883


Cuprins

Prefaţă

V-XXVII

FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către A. Bebel

3-10

KARL MARX. Critica Programului de la Gotha

11-34

          Scrisoare către W. Bracke

13-14

          Note marginale la programul partidului muncitoresc german

15-34

               I.

15

               II.

25

               III.

27

               IV.

28

FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu sediul la New York

35-37

FRIEDRICH ENGELS. Cuvîntare rostită la mitingul consacrat aniversării răscoalei din Polonia din 1863

38-39

FRIEDRICH ENGELS. Rachiul prusian în Reichstagul german

41-58

          I.

43

          II.

53

FRIEDRICH ENGELS. Wilhelm Wolff

59-97

          I.

61

          II.

65

          III.

68

          IV.

72

          V.

74

          VI.

77

          VII.

82

          VIII.

85

          IX.

89

          X.

93

          XI.

95

FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către E. Bignami în legătură cu alegerile din Germania din 1877

98-100

FRIEDRICH ENGELS. Din Italia

101-105

FRIEDRICH ENGELS. Karl Marx

106-116

KARL MARX. Scrisoare către redacţia revistei „Otecestvennîie Zapiski“

117-122

FRIEDRICH ENGELS. Mişcarea muncitorească în Germania, Franţa, Statele Unite şi Rusia

123-125

FRIEDRICH ENGELS. Muncitorii din Europa în anul 1877

127-148

          I.

129

          II.

132

          III.

135

          IV.

139

          V.

144

KARL MARX. Domnul Bucher

149-150

KARL MARX. Răspuns la „declaraţia“ lui Bucher

151-152

KARL MARX. Istoria Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor scrisă de d-l George Howell

153-159

FRIEDRICH ENGELS. Legea excepţională împotriva socialiştilor în Germania. — Situaţia din Rusia

160-161

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare circulară către Bebel, Liebknecht, Bracke şi alţii

162-180

          I. Tratativele cu K. Hirsch

162

          II. Prezumtiva orientare a ziarului

168

          III. Manifestul treimii din Zürich

172

FRIEDRICH ENGELS. Socialismul d-lui Bismarck

181-189

          I. Tariful vamal

181

          II. Căile ferate ale statului

186

FRIEDRICH ENGELS. Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă

191-235

          I.

195-207

          II.

208-215

          III.

216-235

KARL MARX. Despre „Mizeria filozofiei“

236-237

KARL MARX. Chestionar pentru muncitori

238-245

          I.

238

          II.

240

          III.

241

          IV.

244

KARL MARX. Introducere la ediţia franceză a broşurii lui F. Engels „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“

246-250

KARL MARX. Introducere la programul partidului muncitoresc francez

251-252

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către participanţii la mitingul din Geneva convocat în amintirea celei de-a 50-a aniversări a Revoluţiei din Polonia din 1830

253-255

KARL MARX. Scrisoare către V. I. Zasulici

256-257

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către preşedintele mitingului slavilor convocat la 21 martie 1881 la Londra în cinstea aniversării Comunei din Paris

258-259

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către redactorul ziarului „Daily News“

260-261

FRIEDRICH ENGELS. Salariu echitabil pentru o zi de muncă echitabilă

262-265

FRIEDRICH ENGELS. Sistemul muncii salariate

266-268

FRIEDRICH ENGELS. Trade-unionurile

269-275

          I.

269

          II.

272

FRIEDRICH ENGELS. Tratatul comercial cu Franţa

276-280

FRIEDRICH ENGELS. Două consilii municipale model

281-284

FRIEDRICH ENGELS  Produsele alimentare americane şi problema agrară

285-287

FRIEDRICH ENGELS. Teoria salariului în interpretarea Ligii împotriva legilor cerealelor

288-292

FRIEDRICH ENGELS. Un partid al muncitorilor

293-296

FRIEDRICH ENGELS. Bismarck şi partidul muncitoresc german

297-300

FRIEDRICH ENGELS. Bumbac şi fier

301-304

FRIEDRICH ENGELS. Clase sociale necesare şi clase sociale de prisos

305-308

FRIEDRICH ENGELS. Jenny Marx, născută von Westphalen

309-311

FRIEDRICH ENGELS. Cuvîntare rostită la mormîntul lui Jenny Marx

312-313

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Prefaţă la a doua ediţie rusă a „Manifestului Partidului Comunist“

314-315

FRIEDRICH ENGELS. Bruno Bauer şi creştinismul primitiv

316-325

FRIEDRICH ENGELS. Despre concentrarea capitalului în Statele Unite

326-328

FRIEDRICH ENGELS. Vicarul din Bray

329-331

FRIEDRICH ENGELS. Prefaţă la prima ediţie germană a „Dezvoltării socialismului de la utopie la ştiinţă“

332-334

FRIEDRICH ENGELS. Despre minciunile pe care le toarnă Pindter

335-337

FRIEDRICH ENGELS. Marca

339-357

FRIEDRICH ENGELS. Jenny Longuet, născută Marx

358-359

FRIEDRICH ENGELS. Ciorna discursului rostit la mormîntul lui Karl Marx

360-361

FRIEDRICH ENGELS. Funeraliile lui Karl Marx

362-366

FRIEDRICH ENGELS. La moartea lui Karl Marx

367-375

          I.

367

          II.

370

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Din scrierile postume

377-567

FRIEDRICH ENGELS. Observaţii la pagina 29 din „Istoria Comunei“. (Armistiţiul d-lui Thiers din 30 octombrie 1870)

379-382

KARL MARX. Însemnări pe marginea „Manualului de economie politică“ al lui Adolph Wagner

383-415

KARL MARX. Ciornele răspunsului la scrisoarea lui V. I. Zasulici

416-437

          Prima ciornă

416-426

          A doua ciornă

427-431

          A treia ciornă

432-437

KARL MARX. Note cu privire la reforma din 1861 şi la dezvoltarea Rusiei după reformă

438-460

          I. Desfăşurarea [pregătirii reformei]

438

          II. [Cele trei perioade ale activităţii comisiilor de redactare]

441

          III. Zemstva

446

          IV. Rusia

454

FRIEDRICH ENGELS. Contribuţii la studiul istoriei vechilor germani

461-513

          Cezar şi Tacit

461

          Primele bătălii cu romanii

474

          Progresele făcute pînă la migraţiunea popoarelor

488

          Notă : Triburile germanice

500

FRIEDRICH ENGELS. Perioada francă

514-567

          Transformarea radicală a relaţiilor agrare în timpul Merovingienilor şi al Carolingienilor

514

          Organizarea administrativă a ţinutului (Gau) şi organizarea armatei

527

          Dialectul francon

538

 

Adnotări

568-612

Date din viața şi activitatea lui Karl Marx şi Friedrich Engels

613-642

Indice de nume

643-672

Indice de numiri geografice

673-694

Indice bibliografic

695-708

Tablou de greutăţi, măsuri şi monede

709-710

 

 

Ilustraţii

Pagină din scrisoarea lui Marx către Bracke cu „Notele marginale la programul partidului muncitoresc german“

14-15

Prima pagină a scrisorii lui Marx către redacţia revistei „Otecestvennîie Zapiski“

119

Prima pagină a scrisorii circulare

163

Coperta primei ediţii franceze a lucrării lui Friedrich Engels „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“

193

Ultima pagină a introducerii lui Karl Marx la ediţia franceză a broşurii lui Friedrich Engels „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“

247

Poezia „Vicarul din Bray“ în traducerea lui Friedrich Engels din articolul său publicat în ziarul „Der Sozialdemokrat“

330-331

Schema aşezărilor germanilor potrivit lucrării lui Friedrich Engels „Triburile germane“

507

Hartă: Schema dialectelor germane potrivit lucrării lui Friedrich Engels „Dialectul francon“

554-555

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 19, Editura politică, Bucureşti, 1964

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1962, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1961. [Nota red.]