Karl Marx. Războiul civil din Franţa
 
Adresa Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

 


 

Scris: aprilie-mai 1871
Publicat: pentru prima oară la Londra în jurul datei de 13 iunie 1871 în limba engleză, sub formă de broşură
Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, Editura Politică, p. 421-494
Transcriere: Liviu Iacob, mai 2007

 


Cuprins[N259]

  Introducere de Friedrich Engels la ediţia din 1891

  Prima Adresă a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian [23 iulie 1870]

  A doua Adresă a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian [9 septembrie 1870]

  Războiul civil din Franţa. Adresa Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor [30 mai 1871]

       I

       II

       III

       IV

       Anexe

 
 


 

[N259]. „Războiul civil din Franţa“ - este una dintre cele mai importante lucrări ale comunismului ştiinţific, în care - pe baza experienţei Comunei din Paris - au fost dezvoltate principiile fundamentale ale învăţăturii marxiste despre lupta de clasă, stat, revoluţie şi dictatura proletariatului. Această lucrare a apărut ca o Adresă a Consiliului General al Internaţionalei către toţi membrii Asociaţiei din Europa şi Statele Unite.

Baricadă în Paris, 1871

Încă din primele zile care au urmat după proclamarea Comunei din Paris, Marx culege şi studiază cu atenţie toate ştirile referitoare la activitatea ei: materiale din ziare franceze, engleze şi germane, informaţii cuprinse în scrisori sosite din Paris ş.a.m.d. La 18 aprilie 1871, în cadrul ședinței Consiliului General, Marx a propus să se trimită o Adresă către toţi membrii Internaţionalei în legătură cu „tendinţa generală a luptei“ din Franţa. Consiliul General l-a însărcinat pe Marx cu pregătirea acestei Adrese. Marx a început după 18 aprilie şi a continuat toată luna mai să lucreze la această Adresă; el a scris prima şi a doua ciornă ale „Războiului civil din Franţa“, care reprezintă variante pregătitoare ale acestei lucrări (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 521-641), după care a trecut la întocmirea textului definitiv al Adresei. La 30 mai 1871, două zile după ce ultima baricadă din Paris a căzut, Consiliul General a aprobat în unanimitate textul finit al „Războiului civil din Franţa“ citit de Marx.

„Războiul civil din Franţa“ a fost publicat pentru prima oară la Londra în jurul datei de 13 iunie 1871 în limba engleză, sub forma unei broşuri de 35 de pagini, într-un tiraj de 1.000 de exemplare. Întrucît prima ediţie s-a epuizat repede, după scurt timp s-a scos o a doua ediţie în limba engleză, într-un tiraj de 2.000 de exemplare, care au fost difuzate printre muncitori la un preţ redus. În această ediţie, Marx a corectat unele greşeli de tipar strecurate în prima ediţie; de asemenea „Anexele“ au fost completate cu încă un document. În lista membrilor Consiliului General care au semnat Adresa au fost făcute modificări, au fost şterse numele trade-unioniştilor Lucraft şi Odger, care, în coloanele presei burgheze, au dezaprobat Adresa şi au ieşit din Consiliul General, şi au fost adăugate numele unor noi membri ai Consiliului General. În august 1871 a apărut a treia ediţie în limba engleză a „Războiului civil“, cu care prilej Marx a eliminat unele inexactităţi apărute în ediţiile anterioare.

În 1871-1872, „Războiul civil din Franţa“ a fost tradus în limbile franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă şi olandeză şi publicat în periodice şi sub formă de broşură în diferite ţări din Europa şi în Statele Unite.

Traducerea în limba germană a fost făcută de Engels şi publicată în ziarul „Volksstaat“ în iunie-iulie 1871 (nr. 52-61 din 28 iunie, 1, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 26 şi 29 iulie) şi parţial în revista „Vorbote“, numărul august-octombrie 1871; de asemenea a apărut sub formă de broşură la Leipzig. În traducerea sa, Engels a introdus în text unele modificări neînsemnate. În 1876, cu prilejul aniversării a cinci ani de la Comuna din Paris, a apărut o nouă ediţie în limba germană a „Războiului civil“; în textul acesteia au fost introduse unele precizări.

În 1891, la pregătirea ediţiei jubiliare în limba germană a „Războiului civil din Franţa“, scoasă cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Comunei din Paris, Engels a făcut o nouă redactare a traducerii şi a scris o prefaţă la această ediţie, în care a subliniat însemnătatea istorică pe care o prezintă experienţa Comunei şi generalizarea teoretică făcută de Marx în „Războiul civil din Franţa“; de asemenea, a făcut unele completări referitoare la activitatea blanquiştilor şi proudhoniştilor care au participat la Comună. În această ediţie, Engels a inclus prima şi a doua Adresă ale Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian, scrise de Marx, care în ultimele ediţii apărute în diferite limbi au fost de regulă publicate împreună cu „Războiul civil din Franţa“.

În limba franceză, „Războiul civil din Franţa“ a apărut pentru prima oară în ziarul „Internationale“ din Bruxelles în perioada iulie-septembrie 1871. În 1872 a apărut la Bruxelles o ediţie separată în limba franceză într-o traducere redactată de Marx, care a introdus un mare număr de modificări în corectura ce i-a fost trimisă, refăcînd complet numeroase pasaje din text.

În 1871 a apărut la Zürich prima ediţie în limba rusă a „Războiului civil din Franţa“, care a stat la baza unei serii de ediţii tipărite şi litografiate apărute ulterior. În 1905, „Războiul civil din Franţa“, a apărut în limba rusă, redactarea traducerii după ediţia în limba germană din 1891 fiind făcută de V. I. Lenin (Editura „Burevestnik“, Odesa). În redactarea traducerii „Războiului civil din Franţa“, V. I. Lenin a introdus în text o terminologie economică şi politică exactă, a eliminat numeroase falsificări şi inexactităţi apărute în ediţia anterioară din 1905, a reintrodus numeroase pasaje care în ediţia anterioară fuseseră scoase de către cenzura ţaristă. Modificări deosebit de importante a făcut V. I. Lenin în redactarea traducerii capitolului III al „Războiului civil din Franţa“. Ulterior, el a tradus din nou în limba rusă multe pasaje din „Războiul civil din Franţa“ (după ediţiile germane din 1876 şi 1891), pe care le-a citat în lucrarea sa „Statul şi revoluţia“ şi într-o serie de alte opere.

În limba română „Războiul civil din Franţa“, a apărut în „România muncitoare“ nr. 1 din 5-12 martie 1906 sub forma a patru fragmente reprezentînd citate din „Adresa Consiliului General cu privire la războiul civil din Franţa din 1871“. De asemenea în nr. 1 din 2-9 martie 1908 al „României muncitoare“ au apărut trei fragmente din aceasta lucrare şi anume alineatele 15-16, 21-23 şi 29 din cap. III al „Adresei Consiliului cu privire la războiul civil din Franţa din 1871“. În anul 1925, ziarul „Socialismul“ nr. 11 din 22 martie a publicat trei fragmente din partea a III-a a „Adresei Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul civil din Franţa din 1871“. Către toţi membrii Asociaţiei din Europa şi Statele Unite. Fragmentul întîi cuprinde traducerea alineatelor 18-19, fragmentul al doilea, traducerea alineatului 31, iar fragmentul al treilea cea a aliniatului 25-26. - Nota red. Editurii Politice (nota 259, vol. 1)