Muncă salariată şi capital

 


 

Prezentat: conferinţe ţinute de K. Marx între 14 şi 30 decembrie 1847
Publicat: pentru prima oară în Neue Rheinische Zeitung nr. 264-267 şi 269 (5-8 şi 11 aprilie, 1849); publicat în broşură cu o introducere de F. Engels, Berlin, 1891
Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, Editura Politică, p. 47-81
Transcriere: Liviu Iacob, octombrie 2006

 


Cuprins[1]

    Introducere [de F. Engels la ediţia germană din 1891]

    I

    II

    III

    IV

    V

 
 


 

[1]. Volumul de faţă reproduce lucrarea lui Marx după ediţia din 1891, scoasă sub îngrijirea lui Engels. Toate completările şi schimbările esenţiale făcute în textul iniţial, publicat în „Neue Rheinische Zeitung“ în aprilie 1849, sînt date în note de subsol. - Nota red. Editurii Politice