Karl Marx

Luptele de clasă în Franţa
1848-1850


 

Scris: 1850
Publicat: pentru prima oară în Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue,  nr. 1, 2, 3, 5-6, Hamburg, 1850
Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, Editura Politică, p. 92-202
Transcriere: Liviu Iacob, iunie 2007

 


Cuprins[N42]

  Introducere de F. Engels la ediţia din 1895

  Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850

    I. Înfrîngerea din iunie 1848

    II. 13 iunie 1849

    III. Consecinţele lui 13 iunie 1849

    IV. Abrogarea votului universal în 1850

 
 


 

[N42]. Lucrarea lui Karl Marx „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850“ a apărut, în revista scoasă de el „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“, sub forma unei serii de articole purtînd titlul comun „Din 1848 pînă în 1849“. În această lucrare Marx explică o întreagă perioadă a istoriei Franţei din punctul de vedere al materialismului istoric şi formulează principalele teze ale tacticii revoluţionare a proletariatului. Planul iniţial al lucrării cuprindea patru articole: „Înfrîngerea din iunie 1848“, „13 iunie 1849“, „Repercusiunile lui 13 iunie pe continent“ şi „Situaţia actuală. Anglia“. Cu toate acestea, în numerele 1-3 ale revistei nu au apărut decît trei articole: „Înfrîngerea din iunie 1848“, „13 iunie 1849“ şi „Consecinţele lui 13 iunie“. Despre influenţa exercitată de evenimentele din iunie 1849 de la Paris asupra celorlalte ţări vest-europene tratează alte materiale şi în special „Cronicile internaţionale“, scrise, împreună, de Marx şi Engels pentru numerele 2, 4 şi 5/6 ale revistei.

În 1895 Engels a publicat o nouă ediţie a lucrării lui Marx sub titlul cunoscut: „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850“ şi a intitulat cele trei articole apărute în „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“ după cum urmează: „Din februarie pînă în iunie 1848“, „Din iunie 1848 pînă la 13 iunie 1849“ şi „De la 13 iunie 1849 pînă la 10 martie 1850“. Ca al patrulea capitol el a adăugat sub titlul „Abrogarea votului universal în 1850“ paragrafele cu privire la Franţa din „A treia cronică internaţională. Din mai pînă în octombrie 1850“ (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 457-504). La 13 februarie 1895 el îi scria lui Richard Fischer că acest capitol, al IV-lea, „va servi ca încheiere esenţială a întregii lucrări; fără această încheiere, broşura nu ar avea decît un caracter fragmentar“.

În ediţia de faţă sînt puse în primul rînd titlurile date de Marx, iar în al doilea titlurile date de Engels în 1895. Pentru noua ediţie din 1895 Engels a scris o prefaţă. Volumul de faţă are la bază ediţia din 1895 scoasă sub îngrijirea lui Engels şi confruntată cu textul apărut în 1850 în „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“. - Nota red. Editurii Politice (nota 42, vol. 1)

 


 

„Revoluţiile sînt locomotivele istoriei.“ (capitolul III)