Adnotări [volumul I]

[Karl Marx şi Friedrich Engels. Manifestul Partidului Comunist]

[Karl Marx. Burghezia şi contrarevoluţia]

[Karl Marx. Muncă salariată şi capital]

[Karl Marx şi Friedrich Engels. Adresa Organului central către Liga Comuniştilor, martie 1850]

[Karl Marx. Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850]

[Karl Marx. Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte]

[Karl Marx. Stăpînirea britanică în India]

[Karl Marx. Rezultatele viitoare ale stăpînirii britanice în India

[Karl Marx. Cuvîntare rostită la aniversarea gazetei „The People's Paper“ la 14 aprilie 1856 la Londra]

[Karl Marx. Contribuţii la critica economiei politice (Prefaţă)]

[Friedrich Engels. Karl Marx, „Contribuţii la critica economiei politice“]

[Karl Marx. Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor]

[Karl Marx. Statutul general al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor]

[Karl Marx. Despre Proudhon (Scrisoare către J. B. Schweitzer)]

[Karl Marx. Salariu, preţ şi profit]

[Karl Marx. Prefaţă la ediţia întii a volumului I al „Capitalului“]

[Karl Marx. Postfaţă la ediţia a doua a volumului I al „Capitalului“ (Fragment)]

[Karl Marx. Tendinţa istorică a acumulării capitaliste. Capitolul 24 al volumul I al „Capitalului“ (Fragment)]

[Friedrich Engels. Recenzie la volumul întîi al „Capitalului“ pentru „Demokratisches Wochenblatt“]

[Friedrich Engels. Prefaţă la volumul al II-lea al „Capitalului“ (Fragment)]

[Karl Marx. Războiul civil din Franţa]

[Friedrich Engels. Contribuţii la problema locuinţelor]

[Friedrich Engels. Despre autoritate]

[Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia a doua din 1870 a „Războiului ţărănesc german“]

[Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia a treia, din 1875, a „Războiului ţărănesc german“]

 

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică.