Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
H
Habsburg - dinastie de împăraţi ai Sfîntului Imperiu roman de naţiune germană (1273-1806, cu unele întreruperi), de regi ai Spaniei (1516- 1700), de împăraţi ai imperiului austriac (1804-1867) şi ai Austro-Ungariei (1867-1918). - II 311
Hales, John (n. 1839) - ţesător; militant al trade-unionurilor engleze; membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1866-1872) şi secretar al acestui Consiliu, membru al Comitetului executiv al Ligii pentru reformă, a făcut parte din Liga pămîntului şi a muncii; delegat la Conferinţa de la Londra din 1871 şi la Congresul de la Haga din 1872 ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; de la începutul anului 1872 a fost în fruntea aripii reformiste a Consiliului federal britanic; a luptat împotriva lui Marx şi a adepţilor lui, încercînd să acapareze conducerea organizaţiilor din Anglia ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - I 437, 446, 490, 493
Hales, William - membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1869-1872). - I 437, 446, 490
Hansemann, David Justus (1790-1864) - mare capitalist german, unul dintre conducătorii burgheziei liberale renane; din martie pînă în septembrie 1848 ministru de finanţe al Prusiei; a dus o politică trădătoare de pactizare cu forţele contrarevoluţionare. - I 43, 44, 530; II 140
Hardie, James Keir (1856-1915) - militant al mişcării muncitoreşti engleze, reformist, de profesiune miner, apoi publicist; fondator şi lider al Partidului muncitoresc din Scoţia (din 1688) şi al Partidului laburist independent (din 1893), unul dintre cei mai activi lideri ai partidului laburist. - II 387
Harney, George Julian (1817-1897) - militant de seamă al mişcării muncitoreşti engleze, unul dintre conducătorii aripii de stînga a cartiştilor; redactor la publicaţiile „Northern Star“, „Red Republican“ şi la alte publicaţii cartiste; prieten al lui Marx şi Engels. - II 320
Harring, Harro Paul (1798-1870) - scriitor democrat german, radical mic-burghez; din 1828 a trăit ca emigrant în diferite ţări din Europa. - II 321
Harris, George - militant al mişcării muncitoreşti engleze, adept al concepţiilor social-reformatoare ale cartistului James Bronterre O'Brien; membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1869-1872), secretar-financiar al Consiliului (1870-1871). - I 437, 446, 490
Hartley, David (1705-1757) - medic englez, filozof materialist. - II 85
Hasenclever, Wilhelm (1837-1869) - social-democrat german, lassalleean, preşedinte al Uniunii generale a muncitorilor germani (1871-1875) - II 28, 33, 450
Hasselmann, Wilhelm (n. 1844) - unul dintre conducătorii organizaţiei lassalleene Uniunea generală a muncitorilor germani, redactor al lui „Neuer Sozial-Demokrat“ (1871-1875); în 1880 a fost exclus din Partidul social-democrat german ca anarhist. - II 17, 28, 33
Hatzfeld, Sophie, contesă de (1805-1881) - prietenă şi adeptă a lui Lassalle. - II 36, 428, 430
Haupt, Hermann Wilhelm (n. aprox. 1831) - funcţionar comercial german, membru al Ligii comuniştilor din Hamburg; arestat în legătură cu procesul comuniştilor de la Köln, a făcut declaraţii cu caracter trădător şi a fost pus în libertate înainte de proces; a fugit în Brazilia. - II 329
Haussez, Charles Lemercier de Longpré, baron d' (1778-1854) - om de stat reacţionar francez; în 1829-1830 ministru al marinei. - I 186
Haussmann, Georges-Eugène, baron (1809-1891) - om politic francez, bonapartist, participant la lovitura de stat din 2 decembrie 1851; prefect al departamentului Sena (1853-1870); răspunzător pentru transformarea Parisului. - I 475, 486, 508, 553
Hautpoul, Alfonse-Henri, marchiz d' (1789-1865) - general francez, legitimist, ulterior bonapartist; deputat în Adunarea legislativă (1849-1851), ministru de război (1849-1850). - I 171, 180, 185, 194, 202, 241, 246, 252-254
Haxthausen, August, baron de (1792- 1866) - consilier de stat prusian şi autor al mai multor lucrări despre rămăşiţele sistemului de obşte în relaţiile agrare din Rusia; prin concepţiile sale politice - reacţionar-iobăgist. - I 14
Haynau, Julius, Iacob, baron de (1786- 1853) - general feldmareşal austriac, a înăbuşit cu cruzime mişcările revoluţionare din Italia (1848) şi Ungaria (1849). - I 168
Heeckeren, Georges-Charles d'Anthès, baron de (1812-1895) - om politic francez, regalist; din 1834 pînă în 1837 ofiţer in armata rusă, l-a omorît pe Aleksandr Sergheevici Puşkin; din 1848 bonapartist; senator în timpul celui de-al doilea imperiu; unul dintre organizatorii demonstraţiei contrarevoluţionare din 22 martie 1871 de la Paris. - I 44
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - filozof german, cel mai de seamă reprezentant al filozofiei clasice germane; a elaborat multilateral dialectica idealistă; ideologul burgheziei germane. - I 207, 313, 315, 318, 321-323, 340, 342, 402, 404, 558, 567, 595; II 555, 87, 102, 103, 109, 113, 117, 118, 1119, 296, 332, 334-340, 341-347, 349, 353-354, 357-359, 361, 363, 365, 413415, 448, 458, 466, 468, 470
Heine, Heinrich (1797-1856) - mare poet revoluţionar german; prieten intim al familiei Marx  - II 334
Helvétius, Claude-Adrien (1715-1771) - reprezentant de seamă al materialismului şi ateismului francez din sec. al XVIII-lea, unul dintre ideologii burgheziei revoluţionare franceze; colaborator al „Enciclopediei“. - I 159, 344
Henric al II-lea de Lorena, duce de Guise (1614-1664) - unul dintre conducătorii Frondei. - I 293
Henric al V-lea vezi Chambord, Henri-Charles d'Artois, duce de Bordeaux, conte de.
Henric al VI-lea (1421-1471) - rege al Angliei (1422-1461 şi 1470-1471). - I 266
Henric al VII-lea (1457-1509) - rege al Angliei (1485-1509). - II 92
Henric al VIII-lea (1491-1547) - rege al Angliei (1509-1547). - II 92
Hepner, Adolf (1846-1923) - social-democrat german, redactor la ziarul „Volksstaat“; în 1872 delegat la Congresul de la Haga al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; ulterior a emigrat în S.U.A.; in timpul primului război mondial - social-şovinist. - II 446
Heraclit (Herakleitos) din Efes (aprox. 540 - aprox. 480 î.e.n.) - filozof materialist grec din antichitate, „unul dintre întemeietorii dialecticii“ (Lenin). - II 113
Herman, Alfred - sculptor; militant aî mişcării muncitoreşti din Belgia, unul dintre organizatorii secţiilor din Belgia ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; membru al Consiliului General şi secretar-corespondent pentru Belgia (1871-1872); în 1868 delegat la Congresul de la Bruxelles, în 1871 delegat Ia Conferinţa de la. Londra şi în 1872 delegat la Congresul de la Haga ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; la acest congres el a aderat la minoritatea anarhistă. - I 490
Herodot (aprox. 484 - aprox. 425 î.e.n.) - istoric grec, supranumit „părintele istoriei“. Opera sa „Istorii“ este izvorul principal pentru istoria Greciei. Ea cuprinde totodată date preţioase despre istoria geto-dacilor şi a sciţilor. - II 184, 204
Herschel, sir Frederick William (1738-1822) - astronom englez, a descoperit în 1781, între altele, planeta Uranus. - II 55
Hervé, Aimé-Marie-Édouard (1835- 1899) - publicist francez, unul dintre fondatorii ziarului „Le Journal de Paris“ şi redactor-şef al acestui ziar; liberal burghez; după căderea celui de-al doilea imperiu orléanist. - I 485
Herwegh, Georg (1817-1875) - poet german, democrat mic-burghez; după revoluţia din februarie 1848, unul dintre conducătorii Societăţii germane democrate de la Paris şi unul dintre organizatorii legiunii de voluntari a emigranţilor germani din Paris, care în aprilie 1848 a luat parte la insurecţia din Baden. Ulterior a aderat la lassalleeni. - II 325
Herzen, Alexandr Ivanovici (1812-1870) - mare democrat-revoluţionar rus, filozof materialist, publicist şi scriitor; în 1847 a emigrat. A înfiinţat la Londra o tipografie rusă şi a editat almanahul „Polearnaia zvezda“ şi ziarul „Kolokol“. - II 42, 44
Heusler, Andreas (1834-1921) - jurist burghez elveţian, profesor la Universitatea din Basel, autorul unor lucrări despre dreptul elveţian şi german. - II 200
Heydt, August, baron de (1801-1874) - bancher la Elberfeld, om de stat prusian; ministru al comerţului (decembrie 1848-1862) şi ministru al finanţelor (1866-1869); în 1849 deputat în cea de-a doua Cameră. - I 43
Hins, Eugène (1839-1923) - unul dintre fondatorii secţiei belgiene a Internaţionalei I, membru al Consiliului federal din Belgia, adept al lui Proudhon, ulterior bakunist. - II 442
Hobbes, Thomas (1588-1679) - filozof englez, reprezentant al materialismului mecanicist; ideolog al nobilimii îmburghezite şi al marii burghezii în perioada revoluţiei burgheze din Anglia. - I 378; II 84, 85, 93, 344, 466
Höchberg, Karl (pseudonim Richter) (1853-1885) - social-reformist german; în 1876 a aderat la Partidul muncitoresc socialist; a înfiinţat şi a finanţat o serie de ziare şi reviste reformiste. - II 450-460
Hogg, Sir James Weir (1790-1876) - om politic englez, tory, apoi peelist; membru al parlamentului; preşedintele Consiliului de administraţie a Companiei Indiilor orientale (1846-1847 şi 1852-1853). - I 296
Hohenzollern - dinastie de principi electori de Brandenburg (1415-1701), de regi ai Prusiei (1701-1918) şi de împăraţi ai Germaniei (1871-1918); o ramură colaterală, Hohenzollern Sigmaringen, a domnit şi în România în perioada 1866-1947. - I 435, 475; II 311, 431
Hole, James - publicist burghez englez, autorul unei lucrări cu privire la condiţiile de locuit ale clasei muncitoare. - I 527
Homer - cel mai mare poet epic grec, i se atribuie poemele epice „Iliada“ şi „Odiseea“. - II 172, 173, 203, 238, 240
Howitt, Alfred William (1830-1908) - etnograf englez şi explorator al Australiei, funcţionar colonial în Australia (1862-1901); autorul unor lucrări cu privire la triburile din Australia. - II 188
Huber, Victor-Aimé (1800-1869) - publicist german şi istoric literar, conservator. - I 527, 536, 537
Hugo, Victor (1802-1885) - scriitor francez, republican burghez; în 1848- 1851 deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă. - I 170, 196, 203, 240
Humboldt, Alexander, baron de (1769-1859) - savant german de seamă de la începutul secolului al XIX-lea, cercetător al naturii, explorator, umanist, un om de o cultură universală; în timpul celei de-a doua jumătăţi a vieţii sale a fost în serviciul curţii prusiene; a avut mari merite în dezvoltarea Universităţii şi Academiei din Berlin; datorită lucrărilor sale de popularizare a ştiinţei, multe din rezultatele cercetărilor sale au devenit cunoscute. - II 141
Hume, Joseph (1777-1855) - om politic englez, unul dintre liderii radicalilor burghezi, membru al parlamentului. - I 296
Hume, David (1711-1776) - filozof englez idealist, economist şi istoric, ideolog al burgheziei conservatoare. - II 344
Huschke, Georg Philipp Eduard (1801-1886) - jurist burghez german, autorul unor lucrări de drept roman. - II 257
Huxley, Thomas Henry (1825-1895) - cercetător al naturii englez, cel mai apropiat colaborator al lui Darwin; a popularizat teoria acestuia; în filozofie materialist inconsecvent. - I 472

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici