Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
W
Wachsmuth, Ernst Wilhelm Gottlieb (1784-1866) - istoric burghez german, profesor la Leipzig, autorul unor lucrări de istorie antică şi de istorie a Europei. - II 204, 269
Wade, Benjamin Franklin (1800-1878) - jurist şi om politic american; a făcut parte din partidul republican, aripa de stînga, preşedinte al Senatului (1867-1869). - I 400
Wagener, Hermann (1815-1889) - publicist şi om politic german reacţionar; conservator; redactor al lui „Neue Preussische Zeitung“. - II 430
Wagner, Adolph (1835-1917) - economist burghez german, adept al economiei politice vulgare, reprezentant al aşa-numitei şcoli sociale-juridice în economia politică, socialist de catedră; întemeietorul partidului social-creştin. - I 552
Wagner, Richard (1813-1883) - mare compozitor german. - II 181
Waitz, Georg (1813-1886) - istoric german, cercetător al evului mediu; autor al unei lucrări de istorie a evului mediu în Germania; profesor la Göttingen. - II 271
Warren, Sir Charles (1798-1866) - ofiţer englez, din 1858 general, în 1816-1819 şi 1830-1838 a servit în India; a participat la războiul Crimeii. - I 305
Watson, John Forbes (1827-1892) - medic englez, funcţionar colonial, director al Muzeului indian din Londra (1858-1879), autorul unor lucrări despre India. - II 184
Watt, James (1736-1819) - inventator scoţian, a construit o maşină cu abur perfecţionată. - II 95
Weitling, Wilhelm (1808-1871) - militant de seamă al mişcării muncitoreşti din Germania în perioada apariţiei acesteia, de profesiune croitor; membru al Ligii celor drepţi; a propagat comunismul utopic egalitar, care a jucat un rol pozitiv pînă la elaborarea comunismului ştiinţific, „primul impuls teoretic independent al proletariatului german“ (Engels); în 1849 a emigrat în America, unde după scurt timp s-a retras din mişcarea muncitorească. - I 11; II 113, 317, 318, 319, 321, 322, 328, 330
Wermuth - directorul poliţiei din Hanovra, martor al acuzării în procesul comuniştilor de la Köln din 1852; a scris în colaborare cu Stieber cartea „Die Communisten-Verschwörungen des neunzehnten Jahrhunderts“. - II 314, 323
Westermarck, Edvard Alexander (1862-1939) - etnograf şi sociolog burghez finlandez. - II 177, 178, 180, 192
Westphalen, Ferdinand Otto Wilhelm von (1799-1876) - om de stat prusian reacţionar, ministru de interne (1850-1858); fratele vitreg al soţiei lui Marx, Jenny Marx. - II 141
Weston, John - dulgher, mai tîrziu întreprinzător; adept al lui Owen; a participat la adunarea din 28 septembrie 1864 de la St. Martin's Hall; membru activ al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1864-1872); în 1865 delegat la Conferinţa de la Londra; membru al Comitetului executiv al Ligii pentru reformă, unul dintre conducătorii Ligii pămîntului şi a muncii; în 1872 membru al Consiliului federal britanic. - I 348-352, 353, 361, 362, 364, 365, 394, 447, 490
Weydemeyer, Joseph (1818-1866) - militant de seamă al mişcării muncitoreşti germane şi americane; în 1846-1847 „adevărat“ socialist; sub influenţa lui Marx şi Engels a trecut pe poziţiile comunismului ştiinţific; membru al Ligii comuniştilor, a participat la revoluţia din 1848-1849 din Germania; unul dintre redactorii responsabili la „Neue Deutsche Zeitung“ (1849-1850); în 1851 a emigrat în America; în perioada războiului civil din America colonel în armata statelor din Nord; a pus bazele răspîndirii marxismului în S.U.A.; prieten apropiat al lui Marx şi Engels. - I 203; II 424
Wilhelm I (1797-1888) - prinţ al Prusiei, prinţ regent (1858-1861), rege al Prusiei (1861-1888), împărat al Germaniei (1871-1888). - I 99, 107, 439, 440, 483; II 429, 471
Willich, August (1810-1878) - locotenent prusian; a demisionat din armată din cauza convingerilor sale politice; membru al Ligii comuniştilor; în 1849 comandantul unui corp de voluntari în timpul insurecţiei din Baden-Palatinat; în 1850, după sciziunea din Liga comuniştilor, împreună cu Schapper, conducător al fracţiunii sectare ostile lui Marx; în 1853 a emigrat în S.U.A.; în timpul războiului civil din America (1861-1865) general în armata statelor din Nord. - II 313, 327-328, 329, 330, 425
Wilson, John Havllock (1858-1929) - militant al mişcării trade-unioniste engleze, organizatorul şi preşedintele (din 1887) Uniunii naţionale a marinarilor şi fochiştilor; din 1892 de mai multe ori deputat în parlament, a preconizat colaborarea cu burghezia; în timpul primului război mondial - social-şovinist. - II 389
Wirth, Moritz (n. 1849) - scriitor economist german. - II 457-458
Wischnewetsky (Kelley Wischnewetzky), Florence (1859-1932) - socialistă americană, ulterior reformistă burgheză; a tradus în limba engleză lucrarea lui Engels „Situaţia clasei muncitoare din Anglia“; soţia lui Wischnewetzky - socialist emigrat din Rusia. - II 376
Wolff (Wolf), Christian, baron de (1679-1754) - filozof idealist şi matematician german; iluminist. - I 321, 322
Wolff, Caspar Friedrich (1733-1794) - cercetător al naturii şi fiziolog german, unul dintre întemeietorii teoriei despre dezvoltarea organismelor; a lucrat in Germania şi în Rusia. - II 54, 58
Wolff, Wilhelm (Lupus) (1809-1864) - revoluţionar proletar german, institutor, fiu de ţăran iobag din Silezia; a luat parte la mişcarea studenţească; în 1834-1838 a fost deţinut în închisorile prusiene; în 1844-1847 membru al Comitetului comunist de corespondenţă de la Bruxelles; din martie 1848 membru al Organului central al Ligii comuniştilor; în 1848-1849 unul dintre redactorii lui „Neue Rheinische Zeitung"; membru al Adunării naţionale de la Frankfurt; prieten şi tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels. - II 311, 312, 323, 325, 326
Wolfram von Eschenbach (aprox. 1170 - aprox. 1220) - poet epic medieval german; autorul poemului epic „Parsifal“- II 210
Wood, Sir Charles (din 1866) - Viconte Halifax of Monk Bretton (1800-1885) - om de stat englez, whig, cancelar al trezoreriei (1846-1852), preşedinte al Consiliului de control pentru problemele Indiei (1852-1855), prim-lord al amiralităţii (1855-1858) şi ministru pentru problemele Indiei (1859-1866). - I 296, 297
Wright, Arthur (1803-1875) - misionar american între anii 1831 şi 1875; a trăit printre triburile indiene Seneca; a alcătuit un dicţionar al limbii acestora. - II 191
Wróblewski, Walery (1836-1908) - democrat revoluţionar polonez, unul dintre conducătorii răscoalei din 1863-1864 pentru eliberarea poporului polonez; general al Comunei din Paris; membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi secretar-corespondent pentru Polonia (1871-1872); delegat la Congresul de la Haga (1872); a luptat activ împotriva bakuniştilor. - I 475

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici