Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
G
Gaius (secolul al II-lea) - jurist roman; a sistematizat dreptul roman. - II 199

Galle, Johann Gottfried (1812-1910) - astronom german; pe baza calculelor lui Leverrier a descoperit în 1846 planeta Neptun. - II 344

Galliffet, Gaston-Alexandre-Auguste, marchiz de (1830-1909) - general francez, în timpul războiului franco-prusian comandantul unui regiment de cavalerie; a fost făcut prizonier la Sedan; a fost eliberat din prizonierat pentru a lua parte la lupta împotriva Comunei, a comandat o brigadă de cavalerie a versaillezilor; unul din călăii Comunei din Paris. - I 462, 463, 491
Gambetta, Léon (1838-1882) - om de stat francez, republican burghez, membru al guvernului apărării naţionale (1870-1871); prim-ministru şi ministru de externe. - I 449
Gănescu, Grigore (aprox. 1830-1877) - ziarist francez, originar din România; în perioada celui de-al doilea imperiu - bonapartist, ulterior partizan al guvernului Thiers. - I 474
Geib, August (1842-1879) - social-democrat german, librar la Hamburg; membru al Uniunii generale a muncitorilor germani; a participat la Congresul de la Eisenach din 1869; unul dintre întemeietorii Partidului muncitoresc social-democrat, casier al partidului (1872-1878); deputat în Reichstag (1874-1876). - II 5, 7
Geiser, Bruno (1846-1893) - chimist, redactor şi scriitor; social-democrat; în 1873-1875 redactorul-şef al publicaţiei „Zeitgeist“ din München; în 1875-1877, împreună cu Wilhelm Liebknecht, redactor la „Volksstaat“ din Leipzig, în 1877-1886 editorul publicaţiei săptămînale ilustrate „Die neue Welt“; în 1881-1687 deputat în Reichstag; în deceniul al 9-lea unul dintre conducătorii aripii oportuniste de dreapta a partidului. - II 450
Giffen, sir Robert (1837-1910) - economist şi statistician englez, specialist în probleme financiare, şeful secţiei de statistică din Board of trade (Ministerul Comerţului) (1876-1697). - II 137, 385, 401
Giovacchini, P. - în 1871 membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi secretar-corespondent pentru Italia. - I 490
Girardin, Émile de (1806-1881) - publicist şi om politic francez, din 1836 pînă în 1857, cu întreruperi, redactor la ziarul „La Presse“; în politică s-a caracterizat printr-o totală lipsă de principii. Înaintea revoluţiei din 1848 a făcut parte din opoziţia faţă de guvernul Guizot; în perioada revoluţiei - republican burghez; deputat în Adunarea legislativă (1850- 1851); mai tîrziu bonapartist. - I 195, 258
Giraud, Charles-Joseph-Barthélemy (1802-1881) - jurist francez, monarhist, ministru al instrucţiunii (1851). - I 278
Giraud-Teulon, Alexis (n. 1839) - profesor de istorie la Geneva, autorul mai multor lucrări de istorie a societăţii primitive. - II 164, 166, 177, 202
Gladstone, Robert (1811-1872) - comerciant englez, filantrop burghez. - II 24
Gladstone, William Ewart (1809-1898) - om de stat englez, tory, apoi peelist; în a doua jumătate a secolului al XIX-lea lider al partidului liberal; ministru de finanţe (1852-1855 şi 1859-1866) şi prim-ministru (1868-1874, 1880-1885, 1886 şi 1892-1894). - I 327, 329; II 240, 390, 440
Goegg, Amand (1820-1897) - ziarist german, democrat mic-burghez; în 1849 membru al guvernului provizoriu de la Baden; după înfrîngerea revoluţiei a emigrat; în deceniul al 8-lea a intrat în rîndurile social-democraţiei germane. - II 329
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) - mare scriitor şi gînditor german; unul dintre cei mai de seamă scriitori ai literaturii universale. - I 302, 572; II 19, 181, 338, 347
Gorceakov, Aleksandr Mihailovici, prinţ (1798-1883) - om de stat şi diplomat rus, ambasador la Viena (1854-1856), ministru de externe (1856- 1882). - I 443
Goudchaux, Michel (1797-1862) - bancher francez, republican burghez, în 1848 ministru de finanţe în guvernul provizoriu. - I 135
Gould, Jay (1836-1892) - milionar american, antreprenor de căi ferate şi financiar. - II 463
Gracchi, fraţii Caius Gracchus (153-121 î.e.n.) şi Tiberius Gracchus (162- 133 î.e.n.) - tribuni ai poporului, au iniţiat şi au înfăptuit o însemnată reformă agrară în interesul ţărănimii, care a întîmpinat însă opoziţia îndîrjită a Senatului. - I 108, 208
Granier de Cassagnac, Bernard-Adolphe (1806-1880) - ziarist francez, om politic lipsit de principii; înainte de revoluţia din 1848 orléanist, apoi bonapartist, deputat în Corps législatif în 1852-1870. - I 196, 294
Grant, James (1802-1879) - ziarist şi scriitor englez radical, redactorul ziarului „The Morning Advertiser“ (1850-1871). - I 539
Greg, Robert Hyde (1795-1875) - mare fabricant englez, adept al liberului schimb, liberal. - I 539, 542
Grégoire din Tours (Georgius Florentinus) (aprox. 538 - aprox. 594) - teolog şi istoric, din 573 episcop de Tours; autorul „Istoriei francilor“. - II 270
Grimm, Jacob (1785-1863) - filolog german, autorul lucrărilor „Gramatica germană“, „Istoria limbii germane“ şi al unor lucrări de drept, mitologie şi literatură; împreună cu fratele său Wilhelm a publicat culegerea de „Poveşti“, iar din 1852 primele volume ale „Dicţionarului german“, în 1848-1849 membru al Adunării naţionale de la Frankfurt. - II 266, 427
Grote, George (1794-1871) - istoric burghez englez, autorul unei lucrări de istorie a Greciei în mai multe volume. - II 235-238
Grove, sir William Robert (1811-1896) - fizician şi jurist englez. - II 57
Grün, Karl (1817-1887) - publicist german, în deceniul al 5-lea unul dintre principalii reprezentanţi ai „adevăratului“ socialism; în perioada 1848-1849 - democrat mic-burghez, deputat în Adunarea naţională din Prusia (aripa de stînga); în 1874 a editat corespondenţa şi operele postume ale lui Ludwig Feuerbach. - I 37, 342; II 341
Guinard, Auguste-Joseph (1799-1874) - democrat mic-burghez francez, în 1848-1849 deputat în Adunarea constituantă; deoarece a participat activ la demonstraţia din 13 iunie 1849, a fost condamnat la deportare pe viaţă. - I 187
Guiod, Alphonse-Simon (n. 1805) - general francez; a luat parte la războiul franco-prusian; comandant suprem al artileriei în timpul asediului Parisului din 1870-1871. - I 449
Guizot, François-Pierre-Guillaume (1787-1874) - istoric şi om de stat burghez francez, orléanist, din 1840 pînă la revoluţia din 1848 a condus de fapt politica internă şi externă a Franţei; exponent al intereselor marii burghezii financiare. - I 13, 112, 114. 116, 131, 138, 144, 150, 167, 171, 208, 219, 268, 269, 284, 294, 313, 452; II 141, 364, 477
Güllich, Gustav von (1791-1847) - economist şi istoric german, autorul mai multor lucrări de istorie a economiei. - II 477

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici