Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
F
Falloux, Frédéric-Alired-Pierre, conte de (1811-1886) - om politic şi scriitor francez, legitimist şi clerical din a cărui iniţiativă au fost desfiinţate în 1848 atelierele naţionale şi înăbuşită în sînge insurecţia din iunie de la Paris; în timpul celei de-a doua Republici a fost deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; ministru al învăţămîntului (1848- 1849). - I 144, 152, 162, 171, 228, 239. 241, 269, 270

Faucher, Julius (1820-1878) - publicist german, tînăr hegelian; adept al liberului schimb; între anii 1850 şi 1861 emigrant în Anglia; autorul unor lucrări cu privire la problema locuinţelor; mai tîrziu membru al partidului progresist. - I 527; II 430

Faucher, Léon (1803-1854) - publicist francez, economist şi om politic, orléanist, ulterior bonapartist; în 1848-1851 deputat in Adunarea constituantă şi în cea legislativă; ministru de interne (decembrie 1848 - mai 1849 şi 1851); duşman inveterat al mişcării muncitoreşti. - I 112, 144, 149, 151, 247, 268

Favre, Claude-Gabriel-Jules (1809-1880) - avocat şi om politic francez, unul dintre liderii republicanilor burghezi moderaţi; în 1848 secretar general în Ministerul de Interne, ulterior adjunct al ministrului de externe; deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă (1848-1851); ministru de externe în aşa-numitul guvern al apărării naţionale şi în guvernul Thiers (1870-1871); a condus tratativele cu privire la capitularea Parisului şi la încheierea păcii cu Germania; unul din călăii Comunei din Paris. - I 434, 449, 450, 457, 460, 462, 476, 482, 492-494; II 442
Ferdinand al II-lea (1810-1859) - rege al Siciliei şi Neapolului (1830-1859), poreclit „regele-bombă“ pentru că a bombardat Messina în septembrie 1848. - I 452
Ferdinand al V-lea (Catolicul) (1452-1316) - rege al Aragonului şi Castiliei (1479-1516); o dată cu domnia lui începe şi perioada de supremaţie politică a Spaniei. - II 194
Ferrier, François-Louis-Auguste (1777-1861) - economist vulgar burghez, protecţionist; a justificat blocada continentală a lui Napoleon. - I 318
Ferry, Jules-François-Camille (1832-1393) - avocat, publicist şi om politic francez, unul dintre liderii republicanilor burghezi moderaţi; membru al aşa-numitului guvern al apărării naţionale; primar al Parisului (1870-1871); deputat în Adunarea naţională din 1871; prim-ministru (1880-1881 şi 1883-1885). - I 451
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) - eminent filozof materialist şi ateist german, ultimul reprezentant al filozofiei clasice germane din perioada imediat premergătoare marxismului; ideolog al celor mai radicale pături democratice ale burgheziei germane din anii premergători revoluţiei de la 1848. Feuerbach a criticat filozofia idealistă a lui Hegel, respingînd însă şi dialectica acestuia, din care cauză n-a putut depăşi limitele materialismului metafizic premarxist; el a arătat legătura dintre idealism şi religie; în explicarea fenomenelor sociale însă, Feuerbach a rămas idealist. Materialismul lui a fost metafizic şi contemplativ. Deşi s-a apropiat de înţelegerea rolului practicii în procesul cunoaşterii, el nu a conceput-o însă ca practică social-istorică, transformatoare, revoluţionară. În ultimii ani ai vieţii sale a început să se intereseze de literatura socialistă; în 1870 a aderat la Partidul muncitoresc social-democrat. - I 321, 322, 340; II 332-333,341, 342, 344-345, 347-357, 373-375, 467, 478  [Dicţionar]
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) - filozof idealist subiectiv german, reprezentant al filozofiei clasice germane; la început adept entuziast al revoluţiei franceze, a susţinut un program burghezo-democratic cu caracter iluminist, dar mai tîrziu a devenit adversar al ideilor şi instituţiilor revoluţiei franceze; în 1811-1812 rector al Universităţii din Berlin; cu cele patru „Cuvîntări către naţiunea germană“ ale sale a contribuit la formarea conştiinţei naţionale burgheze din Germania, care la data respectivă era în esenţă progresistă. - II 470
Filip al II-lea (1527-1598) - rege al Spaniei (1556-1598). - II 429
Filip al II-lea August (1165-1223) - rege al Franţei (1180-1223). - II 470
Fischer, Richard (1855-1926) - publicist, social-democrat german, unul dintre redactorii ziarului „Vorwärts“, ulterior, centrist. - II 37
Fison, Lorimer (1832-1907) - etnograf englez, explorator al Australiei, misionar pe insulele Fiji (1863-1871 şi 1875-1884) şi în Australia (1871-1875 şi 1884-1888); autorul unei serii de lucrări despre triburile din Australia şi din insulele Fiji; din 1871 a lucrat pe tărîm ştiinţific împreună cu Alfred William Howitt. - II 186, 118
Flerovski, N. - vezi Bervi, Vasilii Vasilievici
Flocon, Ferdinand (1800-1866) - om politic şi publicist francez, democrat mic-burghez; unul dintre redactorii ziarului „La Réforme“; în 1848 membru al guvernului provizoriu. - I 116; II 142, 326
Flotte, Paul-Louis-François-René de (Deflotte) (1817-1860) - ofiţer de marină francez, democrat şi socialist, adept al lui Blanqui; a luat parte activă la evenimentele de la 15 mai şi la insurecţia din iunie 1848 de la Paris; în 1850-1851 deputat în Adunarea legislativă. - I 186, 187, 245
Flourens, Gustave (1838-1871) - naturalist francez, revoluţionar, blanquist, unul dintre conducătorii insurecţiilor din 31 octombrie 1870 şi 22 ianuarie 1871 din Paris; membru al Comunei din Paris, în aprilie 1871 a fost ucis de versaillezi. - I 456, 460, 462
Forster, William Edward (1818-1886) - fabricant şi om politic englez, liberal, ministru pentru Irlanda (1880- 1882); a reprimat cu cruzime mişcarea de eliberare naţională irlandeză. - II 97, 98
Fouché, Joseph (1759-1820) - în timpul revoluţiei franceze iacobin, sub Napoleon I ministru al poliţiei; a creat o reţea întinsă de spionaj politic. Politician abil, cinic şi calculat, maestru al intrigilor politice, şi-a trădat rînd pe rînd stăpînii fiind credincios doar intereselor sale şi intereselor marii burghezii franceze. - I 181
Fould, Achille (1800-1867) - bancher şi om politic francez; orléanist, ulterior bonapartist; în 1848-1849 deputat în Adunarea constituantă; ministru de finanţe (1849-1860 şi 1861-1867). - I 124, 137, 147, 172, 175, 176, 242, 260, 264, 271
Fouquier-Tinville, Antoine-Quentin (1746-1795) - în timpul revoluţiei franceze acuzator public pe lîngă Tribunalul revoluţionar. - I 154
Fourier, François-Marie-Charles (1772-1837) - mare socialist utopist francez. - I 11, 39-41, 340, 410, 535, 595; II 104, 106, 108, 109, 127, 130, 166, 211, 285, 304, 413, 423, 433  [Dicţionar]
Frankel, Leo (1844-1896) - militant de seamă al mişcării muncitoreşti ungare şi internaţionale; de profesiune giuvaergiu; a condus comisia pentru problemele de muncă şi comerţ; membru al Comunei din Paris, membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1871-1872), în 1871 delegat la Conferinţa de la Londra şi în 1872 delegat la Congresul de la Haga al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; unul dintre întemeietorii Partidului muncitoresc ungar; tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels. - I 474
Franklin, Benjamin (1706-1790) - om de stat american, naturalist şi economist, iluminist; luptător activ pentru independenţa ţării sale; unul dintre autorii şi semnatarii Declaraţiei de independenţă a Statelor Unite. - I 369
Frederic al II-lea (cel „Mare“) (1712-1786) - rege al Prusiei (1740-1786). - I 106, 494; II 409
Frederic-Wilhelm (1620-1688) - principe elector de Brandenburg (1640- 1688). - II 471
Frederic Wilhelm al III-lea (1770-1840) - rege al Prusiei (1797-1840). - II 132, 140, 335, 338
Frederic Wilhelm al IV-lea (1795-1861) - rege al Prusiei (1840-1861). - II 340
Freeman, Edward Augustus (1823-1892) - istoric burghez englez, liberal, profesor la Universitatea din Oxford. - II 155
Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) - poet german, la începutul activităţii sale romantic, apoi poet revoluţionar; în 1848-4849 unul dintre redactorii lui „Neue Rheinische Zeitung“, membru al Ligii comuniştilor, din 1851 pînă în 1868 emigrant la Londra; în deceniul al 6-lea a părăsit lupta revoluţionară. - II 330
Fritzsche, Friedrich Wilhelm (1825-1905) - muncitor la fabrica de ţigări, unul dintre întemeietorii Uniunii generale a muncitorilor germani (1863); în 1869 a aderat la eisenachieni; redactorul publicaţiei „Botschafter“, organul de presă al Uniunii generale a muncitorilor germani din industria de ţigarete, care a luat fiinţă şi cu sprijinul său în 1865; deputat în Reichstagul Germaniei de nord în 1868 şi în Reichstag în 1877- 1881; în 1881 a emigrat în S.U.A. - II 450
Fustel de Coulanges, Numa Denis (1830-1889) - istoric idealist francez, autorul lucrărilor „Cetatea antică“ şi „Istoria instituţiilor politice ale Franţei medievale“. - II 238

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici