Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
K
Kanitz, Hans Wilhelm Alexander, conte de (1841-1913) - om politic german, unul dintre liderii partidului conservator, membru în Landtagul prusian şi în Reichstag, exponent al intereselor marilor proprietari funciari. - II 399
Kant, Immanuel (1724-1804) - întemeietorul filozofiei clasice germane. „Trăsătura fundamentală a filozofiei lui Kant o constituie concilierea materialismului cu idealismul, realizarea unui compromis între ele, îmbinarea într-un singur sistem a unor curente filozofice eterogene opuse“ (Lenin). În teoria cunoaşterii, recunoscînd existenţa realităţii obiective şi acţiunea ei asupra simţurilor noastre (în aceasta constă latura materialistă a filozofiei sale), Kant separă totodată, în mod metafizic şi în spirit agnostic fenomenul de esenţa sa, afirmînd că „lucrul în sine“, adică aşa cum este el, independent de cunoaşterea noastră, nu poate fi niciodată cunoscut; cognoscibile sînt, după el, numai „fenomenele“, adică modul cum apare „lucrul în sine“ facultăţii noastre de cunoaştere. Scrierile sale cu privire la ştiinţele naturii, datînd din prima perioadă a activităţii sale, şi în special ipoteza sa cu privire la originea lumii, conţin elemente de materialism şi ale unei dialectici spontane. Ideea dezvoltată de Kant în 1795 cu privire la necesitatea unei păci veşnice între popoare reprezintă punctul culminant al gîndirii sociale din acea vreme. - I 172, 322, 341, 342; II 54-57; 87, 109, 117, 336, 344, 345, 346, 349, 356, 466, 470
Kaufman, Illarion Ignatievici (1848-1916) - economist rus, profesor la Universitatea din Petersburg; autorul unor lucrări cu privire la circulaţia banilor şi la credit. - I 403, 404
Kautsky, Karl (1854-1938) - teoreticianul Partidului social-democrat din Germania şi al Internaţionalei a II-a; redactor la revista „Die Neue Zeit“ (1883-1917). În deceniul al 9-lea al secolului al XIX-lea a aderat la marxism; a scris o serie de lucrări în probleme ale teoriei marxiste, care, deşi conţineau greşeli, au jucat un rol pozitiv în propagarea marxismului; mai tîrziu s-a situat pe poziţiile oportunismului şi a devenit ideologul centrismului în social-democraţia germană şi în Internaţionala a II-a; după Revoluţia din Octombrie 1917 s-a ridicat făţiş împotriva dictaturii proletariatului şi a Puterii sovietice. - II 35-37
Kaye, sir John William (1814-1876) - istoric militar şi funcţionar colonial englez, secretar al departamentului politic şi al departamentului secret din Ministerul pentru problemele Indiei (1858-1874); autorul unor lucrări de istorie şi etnografie a Indiei, precum şi de istorie a războaielor coloniale engleze în Afganistan şi India. - II 184
Kelley Wischnewetzky, Florence - vezi Wischnewetzky, Florence.
Kepler, Johannes (1571-1630) - astronom german de seamă, a descoperit legile mişcării planetelor. - II 53
Kinkel, Gottfried (1815-1882) - poet şi publicist german, democrat mic-burghez; în 1849 a luat parte la insurecţia din Baden-Palatinat; condamnat de tribunalul prusian la detenţiune pe viaţă, în 1850 a evadat din închisoare şi a emigrat în Anglia; unul dintre liderii emigranţilor mic-burghezi de la Londra; redactor al publicaţiei „Hermann“ (1859); a luptat împotriva lui Marx şi Engels. - I 329
Klein, Johann Jacob (n. aprox. în 1818) - medic din Köln, membru al Ligii comuniştilor; în 1852 inculpat în procesul comuniştilor de la Köln; achitat de Curtea cu juri; la începutul deceniului al 7-lea a luat parte la mişcarea muncitorească germană. - I 330
Kolb - membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1870-1871). - I 490
Koller, Ernst Matthias de (1841-1923) - om politic reacţionar prusian; ministru de interne (1894-4895). - I 110
Kopp, Hermann Franz Moritz (1817-1892) - chimist german, autorul mai multor lucrări de istorie a chimiei. - II 351
Kossuth, Lajos (1802-1894) - conducător al mişcării ungare de eliberare naţională; în timpul revoluţiei din 1848-1849 s-a situat în fruntea elementelor burghezo-democratice; şeful guvernului revoluţionar ungar. Una dintre principalele greşeli ale lui Kossuth care au contribuit la înfrîngerea revoluţiei a fost atitudinea faţă de revendicările naţionale ale românilor şi slavilor din Ungaria. Refuzul lui de a acorda libertăţi naţionale românilor şi acceptarea votului Dietei nemeşeşti din Cluj cu privire la înglobarea Transilvaniei în Ungaria au provocat dezbinarea forţelor revoluţionare române şi maghiare, fapt de care a profitat curtea de la Viena. După înfrîngerea revoluţiei a emigrat. - II 329
Kovalevski, Maksim Maksimovici (1851-1916) - sociolog, istoric, etnograf şi jurist rus, om politic de orientare liberal-burgheză; autor al unor lucrări de istorie a comunei primitive. - II 82, 198, 199-261, 262, 266, 271
Kriege, Hermann (1820-1856) - ziarist german, reprezentant al „adevăratului“ socialism; participant la revoluţia din 1848-1849, membru al Comitetului central al democraţilor din Germania. - II 321, 322
Krupp, Alfred (1812-1887) - mare industriaş german, proprietarul unei uzine siderurgice şi al unei fabrici de armament, care a livrat tunuri şi arme multor state din Europa. - I 541; II 403
Kugelmann, Ludwig (1830-1902) - medic german, a luat parte la revoluţia din 1848-1849, membru al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; în 1867 delegat la Congresul de la Lausanne şi în 1872 la Congresul de la Haga ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; prieten al familiei Marx. - II 427-431, 432, 433-435, 436
Kuhlmann, Georg (n. 1812) - agent secret al guvernului austriac; s-a dat drept „profet“; în deceniul al 5-lea al secolului al XIX-lea a propagat în rîndurile meseriaşilor germani adepţi ai lui Weitling din Elveţia ideile „adevăratului“ socialism, folosind frazeologia religioasă. - II 322

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici