Karl Marx Friedrich Engels - Opere alese

 
 
C
Cabet, Étienne (1788-1856) - jurist şi publicist francez, comunist utopist; autorul romanului utopic „Călătorie în Icaria“ (1842). - I 11, 40, 41, 127, 344, 492  [Dicţionar]
Caihil - membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1870-1871). - I 446, 490
Caligula, Caius Caesar (12-41) - împărat roman (37-41). - I 325
Calonne, Charles-Alexandre de (1734- 1802) - om de stat francez, controlor general al finanţelor (1783-1787); în timpul revoluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea - unul dintre conducătorii emigraţiei contrarevoluţionare. - I 478
Calvin, Jean (1509-1564) - reformator religios francez, întemeietor al calvinismului - o variantă a protestantismului, expresie a intereselor burgheziei din epoca acumulării primitive a capitalului. - II 52, 90, 219, 370, 470
Campbell, sir George (1824-1892) - din 1843 pînă în 1874, cu întreruperi, funcţionar colonial britanic în India, autorul unei serii de lucrări despre India; mai tîrziu membru al parlamentului (1875-1892), liberal. - I 307
Camphausen, Ludolf (1803-1890) - bancher din Köln, unul dintre liderii burgheziei liberale renane; în 1847 membru în dieta unită; prim-ministru al Prusiei (din martie pînă în iunie 1848), a dus o politică trădătoare, de conciliere cu forţele contrarevoluţionare. - I 44; II 140
Capefigue, Jean-Baptiste-Honoré-Raymond (1802-1872) - scriitor şi istoric francez, monarhist. - I 196
Carlier, Pierre-Charles-Joseph (1799-1858) - prefect de poliţie din Paris (1849-1851), bonapartist. - I 181, 182, 242, 252, 257, 279
Carlyle, Thomas (1795-1881) - scriitor englez, istoric şi filozof idealist, a propovăduit cultul eroilor; a criticat burghezia engleză de pe poziţiile aristocraţiei engleze conservatoare; a fost unul dintre reprezentanţii socialismului feudal şi duşman făţiş al mişcării muncitoreşti. - II 105
Carnot, Lazare-Hippolyte (1801-1888) - publicist şi om politic francez, republican burghez; în 1848 membru al guvernului provizoriu; în perioada celei de-a doua Republici, deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; după 1851 unul din conducătorii opoziţiei republicane împotriva regimului bonapartist. - I 186, 187
Carol I (1600-1649) - rege al Angliei (1625-1649), executat în timpul revoluţiei burgheze engleze din secolul al XVII-lea. - II 91
Carol al X-lea (1757-1836) - rege al Franţei (1824-1830). - I 187
Carol Albert (1798-1849) - rege al Sardiniei şi Piemontului (1831-1849). - I 153
Carol cel Mare (aprox. 742-814) - din 768 rege al francilor, împărat roman (800-814). - II 282, 283
Cartwright, Edmund (1743-1823) - inventatorul războiului de ţesut mecanic. - II 95
Cezar (Caius Iulius Caesar) (aprox. 100-44 î.e.n.) - comandant de oşti, om de stat şi scriitor roman; consul şi tribun pe viaţă, apoi dictator pe viaţă; autorul lucrărilor „De bello gallico“ şi „De bello civili“. - I 170, 204, 208; II 163, 173, 184, 228, 263, 266, 270-274, 275, 477
Cato, Marcus Porcius (Cato cel Bătrîn) (234-149 î.e.n.) - om politic şi scriitor roman, a luptat pentru apărarea privilegiilor aristocraţiei; ales cenzor în 184 î.e.n., a fost supranumit, din cauza severităţii sale, Cato Cenzorul. - I 138
Caussidière, Marc (1808-1861) - democrat mic-burghez francez; participant la răscoala din 1834 de la Lyon; unul dintre organizatorii societăţilor revoluţionare secrete în timpul monarhiei din iulie; prefect de poliţie al Parisului (februarie-mai 1848), deputat în Adunarea constituantă; după reprimarea insurecţiei din iunie a emigrat în Anglia. - I 121, 135, 157, 207
Cavaignac, Louis-Eugène (1802-1857) - general şi om politic francez; în deceniile al 4-lea şi al 5-lea a participat la cucerirea Algeriei; renumit pentru modul său barbar de a duce războiul; din mai pînă în iunie 1848 - ministru de război, în 1848 a înăbuşit cu cruzime insurecţia din iunie a proletariatului parizian; prim-ministru (iunie-decembrie 1848). - I 130, 131, 133, 134, 137, 140-143, 146, 147, 151- 153, 158, 163, 217, 221, 228, 262, 280, 487
Chambord, Henri-Charles d'Artois, duce de Bordeaux, conte de (1820-1883) - ultimul reprezentant al celei mai vechi ramuri a Bourbonilor; nepotul lui Carol al X-lea; pretendent al legitimiştilor la tronul Franţei sub numele de Henric al V-lea. - I 198, 252, 250, 267, 271
Changarnier, Nicolas-Anne-Théodule (1793-1877) - general şi om de stat francez, monarhist; în 1848-1849 deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă; după iunie 1848 comandant al Gărzii naţionale şi al garnizoanei din Paris; a ordonat reprimarea cu sabia a demonstraţiei paşnice din 13 iunie 1849; după lovitura de stat de la 2 decembrie 1851 a fost arestat şi expulzat; în 1859 s-a reîntors; în timpul războiului franco-prusian a făcut parte din statul-major al Armatei de Rin; a fost luat prizonier la Metz; deputat în Adunarea naţională din 1871. - I 144, 150, 159, 168, 1197, 224, 225, 228, 234, 238, 253, 255, 256, 258-261, 264, 272, 277, 279, 280, 401
Chapman, John (1801-1854) - publicist englez, radical burghez, adept al politicii de reforme în India. - I 306
Charras, Jean-Baptiste-Adolphe (1810-1865) - militar şi om politic francez; a luat parte la înăbuşirea insurecţiei din iunie 1848 a muncitorilor parizieni; în perioada celei de-a doua Republici a fost deputat în Adunarea constituantă şi în Adunarea legislativă; a luat atitudine împotriva lui Ludovic Bonaparte; după lovitura de stat de la 2 decembrie 1851 a fost expulzat din Franţa. - I 204, 280
Cherbuliez, Antoine-Elisée (1797-1869) - economist elveţian, adept al lui Sismondi; a îmbinat teoria lui Sismondi cu elemente din teoria lui Ricardo. - I 395
Civilis, Julius Claudius (anul 1) - căpetenie a triburilor germanice ale batavilor, a stat în fruntea răscoalei triburilor germanice şi galice împotriva stăpînirii romane (69-70 sau 71). - II 269
Clistene - om politic atenian de la sfîrşitul secolului al Vl-lea î.e.n. Autor al unor reforme politice şi sociale. A desăvîrşit organizarea democratică de tip sclavagist în Atena. - II 250
Clive, Robert, Lord (1725-1774) - guvernator al Bengalului (1757-1760 şi 1765-1767), a fost primul care a aplicat pe scară largă metoda de jaf practicată de dominaţia colonială engleză în India. - I 308
Cobden, Richard (1804-1865) - fabricant din Manchester, liberal, adept al liberului schimb, unul dintre fondatorii Ligii împotriva legilor cerealelor; membru al parlamentului. - I 174; II 98
Coëtlogon, Louis-Charles-Emmanuel, conte de (1814-1886) - funcţionar francez, bonapartist, unul dintre organizatorii demonstraţiei contrarevoluţionare de la Paris din 22 martie 1871. - I 461
Cohn (Cohen), James - muncitor la o fabrică de ţigări, preşedintele Uniunii muncitorilor din fabricile de ţigări din Londra; membru al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (1867-1871), secretar-corespondent pentru Danemarca (1870-1871); în 1868 delegat la Congresul de la Bruxelles şi în 1871 la Conferinţa de la Londra a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - I 437, 447, 490
Collins, John Anthony (1676-1729) - filozof materialist englez. - II 85
Columb, Cristofor (Colombo, Cristoforo) (1451-1506) - navigator renumit, descoperitorul Americii; de origine genovez; a fost în serviciul regelui Spaniei. - II 77
Constant de Rebecque, Henri-Benjamin (1767-11830) - om politic burghez liberal francez, publicist şi scriitor. - I 208
Constantin cel Mare, Flavius Valerius Constantinus (aprox. 274-337), împărat roman (306-337). - I 110
Contele de Paris - vezi Ludovic-Filip Albert.
Copernic (Nicolaus Copernicus) (1473-1543) - mare astronom polonez, a enunţat teoria sistemului heliocentric. - II 52, 54, 349
Corbon, Claude-Anthime (1808-1891) - om politic francez, republican; în 1848-1849 deputat în Adunarea constituantă; după căderea celui de-al doilea imperiu - primar al unui arondisment din Paris; deputat în Adunarea naţională din 1871. - I 449
Coulanges - vezi Fustel de Coulanges
Cousin, Victor (1792-1862) - filozof idealist francez, eclectic. - I 208
Coward, William (1657-1725) - medic şi filozof materialist englez. - II 85
Crémieux, Adolphe (1796-1880) - avocat şi om politic burghez francez, în deceniul al 5-lea liberal; după revoluţia din februarie 1848 ministru de justiţie în guvernul provizoriu (februarie-mai 1848); deputat în Adunărea constituantă şi în cea legislativă (1848-1851); membru în aşa-numitul guvern al apărării naţionale (1870-1871). - I 116, 152
Creton, Nicolas-Joseph (1798-1864) - avocat francez, orléanist; în perioada celei de-a doua Republici deputat în Adunarea constituantă şi în cea legislativă. - I 176, 226
Cromwell, Oliver (1599-1658) - om de stat englez, conducătorul burgheziei şi al nobilimii îmburghezite în perioada revoluţiei burgheze engleze din secolul al XVII-lea; lord protector al Angliei, Scoţiei şi Irlandei (1653-1658). - I 208, 280; II 91, 477
Cubières, Amédée-Louis Despans de (1786-1853) - general şi om de stat francez, orléanist; în 1839 şi 1840 ministru de război; în 1847 a fost degradat pentru luare de mită şi participare la afaceri veroase. - I 175
Cuno, Theodor Friedrich (1847-1934) militant al mişcării muncitoreşti germane şi internaţionale, socialist; a participat intens la activitatea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor; după Congresul de la Haga (1872) a emigrat în S.U.A.; ulterior unul dintre conducătorii organizaţiei muncitoreşti americane „The Knights of Labor“; a colaborat la „New Yorker Volkszeitung“. - II 440, 441, 444-445
Cunow, Heinrich Wilhelm Karl (1862-1936) - social-democrat german, istoric, sociolog şi etnograf; în deceniul al 9-lea şi în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea a aderat la marxişti; ulterior revizionist. În timpul primului război mondial social-şovinist. - II 201
Cuvier, Georges-Léopold-Chrétien-Frédéric-Dagobert, baron de (1769-1832) - zoolog şi paleontolog francez, cunoscut prin lucrările sale de anatomie comparată, paleontologie şi de clasificare a lumii animale. Meritele ştiinţifice ale lui Cuvier sînt umbrite de poziţia sa metafizică şi idealistă în ceea ce priveşte explicarea originii vieţuitoarelor, el fiind unul dintre susţinătorii concepţiei creaţionist-fixiste. - II 56, 175

 

 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politică
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Marx-Engels Sageata Opere alese Sageata Indici