Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 7 [pdf]

August 1849 — iunie 1851


Cuprins

Prefaţă

V-XVIII

K. MARX şi F. ENGELS. ÎNŞTIINŢARE IN LEGĂTURĂ CU APARIŢIA LUI „NEUE RHEINISCHE ZEITUNG. POLITISCH-ÖKONOMISCHE REVUE“

5-6

F. ENGELS. SOCIAL-DEMOCRAŢII GERMANI ŞI „TIMES“

78

K. MARX. LUPTELE DE CLASĂ ÎN FRANŢA. 1848-1850

9-113

          I. Înfrîngerea din iunie 1848

12

          II. 13 iunie 1849

36

          III. Consecinţele lui 13 iunie 1849

66

          IV. Abrogarea votului universal în 1850

99

F. ENGELS. CAMPANIA GERMANĂ PENTRU CONSTITUŢIA IMPERIULUI

115-211

          1. Prusia renană

121

          2. Karlsruhe

140

          3. Palatinatul

154

          4. Pentru republică să mori !

172

K. MARX şi F. ENGELS. RECENZIE DIN „NEUE RHEINISCHE ZEITUNG. POLITISCH-ÖKONOMISCHE REVUE“ nr. 2

212-228

          G. Fr. Daumer. „Religia noii ere. Încercare de fundamentare combinatorică-aforistică“

212

          Ludwig Simon din Trier. „Un cuvînt al dreptului în apărarea tuturor luptătorilor pentru constituţia imperiului, adresat juraţilor germani“

218

          Guizot. „De ce a reuşit revoluţia din Anglia ? Consideraţii asupra istoriei revoluţiei din Anglia“

222

K. MARX şi F. ENGELS. PRIMA CRONICĂ INTERNAŢIONALĂ

229-243

F. ENGELS. PROBLEMA ZILEI DE MUNCĂ DE ZECE ORE

244-250

F. ENGELS. LEGEA ENGLEZĂ CU PRIVIRE LA ZIUA DE MUNCĂ DE ZECE ORE

251-262

K. MARX şi F. ENGELS. ADRESA ORGANULUI CENTRAL CĂTRE LIGA COMUNIŞTILOR. MARTIE 1850

263-273

K. MARX şi F. ENGELS. RECENZII APĂRUTE ÎN „NEUE RHEINISCHE ZEITUNG. POLITISCH-ÖKONOMISCHE REVUE“ nr. 4

274-314

          Thomas Carlyle. „Pamflete contemporane. Nr. 1. Epoca actuală. Nr. 2. Închisorile model“

274

          A. Chenu, ex-căpitan de gardă al cetăţeanului Caussidière. „Conspiratorii. Societăţile secrete ; Prefectura poliţiei sub Caussidière; franctirorii“. Paris. 1850. Lucien de la Hodde. „Naşterea Republicii în februarie 1848“

286

          Emile de Girardin. „Socialismul şi impozitul“

302

K. MARX şi F. ENGELS. A DOUA CRONICĂ INTERNAŢIONALĂ

315-319

K. MARX. LUDOVIC-NAPOLEON ŞI FOULD

320-323

K. MARX şi F. ENGELS. GOTTFRIED KINKEL

324-326

K. MARX şi F. ENGELS. DECLARAŢIA COMITETULUI EMIGRANŢILOR

327-329

K. MARX şi F. ENGELS. SCRISOARE ADRESATĂ REDACTORULUI ZIARULUI „THE TIMES“

330

K. MARX şi F. ENGELS. ADRESA ORGANULUI CENTRAL CĂTRE LIGA COMUNIŞTILOR

331-338

K. MARX şi F. ENGELS. EMIGRANŢII PRUSIENI

339-340

K. MARX şi F. ENGELS. SCRISOARE-ANEXĂ LA ARTICOLUL „SPIONI PRUSIENI LA LONDRA“

341

K. MARX şi F. ENGELS. SPIONI PRUSIENI LA LONDRA

342-345

K. MARX. SCRISOARE CĂTRE REDACTORUL ZIARULUI „THE GLOBE“

346-348

K. MARX. DECLARAŢIE CĂTRE REDACTORUL LUI „NEUE DEUTSCHE ZEITUNG“

349

F. ENGELS. DECLARAŢIE CĂTRE REDACTORUL LUI „NEUE DEUTSCHE ZEITUNG“

350

K. MARX şi F. ENGELS. SCRISOARE CĂTRE REDACŢIA LUI „WESER ZEITUNG“

351-352

F. ENGELS. RĂZBOIUL ŢĂRĂNESC GERMAN

353-448

          I.

356

          II.

369

          III.

387

          IV.

402

          V.

407

          VI.

433

          VII.

443

K. MARX şi F. ENGELS. DECLARAŢIE DE IEŞIRE DIN ASOCIAŢIA CULTURALĂ A MUNCITORILOR GERMANI DIN LONDRA

449

K. MARX şi F. ENGELS. SCRISOARE CĂTRE ADAM, BARTHÉLEMY ŞI VIDIL

450

K. MARX şi F. ENGELS. NOTA REDACŢIEI LA ARTICOLUL LUI I. G. ECCARIUS : „CROITORIA LA LONDRA, SAU LUPTA DINTRE MARELE ŞI MICUL CAPITAL“

451

F. ENGELS. DESPRE LOZINCA DESFIINŢĂRII STATULUI ŞI „PRIETENII ANARHIEI“ DIN GERMANIA

452-456

K. MARX şi F. ENGELS. A TREIA CRONICĂ INTERNAŢIONALĂ

457-504

  Din mai pînă în octombrie

457

K. MARX şi F. ENGELS. DECLARAŢIE ÎMPOTRIVA LUI A. RUGE

505-506

F. ENGELS. SCRISOARE CĂTRE REDACTORUL ZIARULUI „THE TIMES“

507-508

F. ENGELS. POSIBILITĂŢILE ŞI PERSPECTIVELE UNUI RĂZBOI AL SFINTEI ALIANŢE ÎMPOTRIVA FRANŢEI ÎN 1852

509-540

K. MARX. CONSTITUŢIA REPUBLICII FRANCEZE, ADOPTATĂ LA 4 NOIEMBRIE 1848

541-554

 

 

Anexe

 

Apel pentru ajutorarea emigranţilor politici germani

557-558

Darea de seamă a Comitetului de ajutorare a emigranţilor germani din Londra

559-561

Apel de a se subscrie acţiuni „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“

562-563

Darea de seamă a Comitetului social-democrat al emigranţilor din Londra

564-566

Asociaţia internaţională a comuniştilor revoluţionari

567-568

Darea de seamă a Comitetului social-democrat al emigranţilor din Londra.

569-570

Emigranţii germani de la Londra

571-572

Darea de seamă a Comitetului social-democrat al emigranţilor din Londra pe lunile mai, iunie şi iulie 1850

573-575

Hotărîrea Organului Central al Ligii comuniştilor. 15 septembrie 1850

576

Darea de seamă a Comitetului social-democrat al emigranţilor din Londra pe perioada 1 august-10 septembrie

577-578

Propunerea adresată de circumscripţia de la Londra a Ligii comuniştilor către Organul Central al Ligii, la Colonia

579

Statutele ligii comuniştilor (textul cu observaţiile lui K. Marx)

580-583

Cuvînt înainte la traducerea germană a toastului lui A. Blanqui (Din textul toastului)

584-586

 

 

Adnotări şi indici

587-650

Date din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels

634-648

Indice de publicaţii periodice

649-650

Indice de nume

651-683

 

 

Ilustraţii

 

Coperta lui „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“

3

Harta Badenului şi Palatinatului în perioada campaniei pentru constituţia imperiului (mai-iulie 1849)

162-163

Harta războiului ţărănesc german

412-413

Harta războiului ţărănesc în regiunea Suabiei şi a Franconiei (1525)

430-431

Prima pagină a manuscrisului lui F. Engels „Posibilităţile şi perspectivele unui război al Sfintei Alianţe împotriva Franţei în 1852“

511

Prima pagină a articolului lui K. Marx „Constituţia Republicii franceze“, publicat în „Notes to the People“

546-547

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 7, Editura politică, Bucureşti, 1960

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după fotocopiile textelor originale, completate cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1956. [Nota red.]