Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 21 [pdf]

Friedrich Engels: Mai 1883 — decembrie 1889


Cuprins

Prefaţă

V

Prefaţă la ediţia germană din 1883 a „Manifestului Partidului Comunist“

3-4

Georg Weerth, primul şi cel mai de seamă poet al proletariatului german

5-8

Apocalipsul

9-14

Marx şi „Neue Rheinische Zeitung“ (1848—1849)

15-23

Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului

25-173

          Prefaţă la prima ediţie din 1884

27-28

          I. Treptele preistorice ale culturii

29-34

               1. Sălbăticia

29-31

               2. Barbaria

31-34

          II. Familia

35-84

          III. Ginta irocheză

85-97

          IV. Ginta greacă

98-106

          V. Apariţia statului atenian

107-116

          VI. Ginta şi statul în Roma

117-126

          VII. Ginta la celţi şi la germani

127-140

          VIII. Formarea statului la germani

141-151

          IX. Barbarie şi civilizaţie

152-173

Notă introductivă la ediţia din 1884 a lucrării lui K. Marx „Muncă salariată şi capital“

174

Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui K. Marx „Mizeria filozofiei“

175-188

Consilieri intimi imperiali ruşi — atentatori

189-191

Anglia în 1845 şi în 1885

192-198

Prefaţă la broşura „Karl Marx în faţa juraţilor din Köln“

199-205

Către redacţia revistei „Severnîi Vestnik“

206

Cu privire la istoria Ligii comuniştilor

207-224

Situaţia creată

225-226

Către comitetul de redacţie al săptămînalului „Le Socialiste“

227-228

Cum nu trebuie tradus Marx

229-237

Cu privire la istoria ţărănimii prusiene. Introducere la broşura lui Wilhelm Wolff „Miliardul silezian“

238-249

Prefaţă la a treia ediţie germană a lucrării lui K. Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte“

250-251

Anexă la ediţia americană a „Situaţiei clasei muncitoare din Anglia“

252-258

La aniversarea Comunei din Paris

259-260

Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice germane

261-305

          I.

265-273

          II.

274-282

          III.

283-289

          IV.

290-305

Declaraţie trimisă redacţiei lui „New Yorker Volkszeitung“

306

Despre greva muncitorilor de la fabrica de sticlă din Lyon

307

Situaţia politică din Europa

308-315

Johann Philipp Becker

316-321

Prefaţă la ediţia a doua a lucrării „Contribuţii la problema locuinţelor“

322-331

Mişcarea muncitorească din America. Prefaţă la ediţia americană a „Situaţiei clasei muncitoare din Anglia“

332-340

Scrisoare către Comitetul de organizare a festivităţii internaţionale de la Paris

341-342

Introducere la broşura lui Sigismund Borkheim „În amintirea patrioţilor de paradă germani din 1806—1807“

343-348

Prefaţă (la ediţia engleză din 1888) a „Manifestului Partidului Comunist“

349-355

Prefaţă la lucrarea „Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice germane“

356-357

Protecţionismul şi liberul schimb. Prefaţă la broşura lui Karl Marx „Discurs asupra liberului schimb“

358-374

Greva din 1889 a minerilor din Ruhr

375-377

Mandatele posibiliştilor

378-380

Cu privire la greva docherilor londonezi

381

Abdicarea burgheziei

382-386

   

FRIEDRICH ENGELS

 

DIN LUCRĂRILE POSTUME

 

Despre asociaţia viitorului

389

Despre decăderea feudalismului şi apariţia statelor naţionale

390-399

Cu privire la „Războiul ţărănesc“

400-401

Rolul violenţei în istorie

403-460

Ciorna prefeţei pentru broşura „Rolul violenţei în istorie“

461

Planul capitolului al patrulea al broşurii „Rolul violenţei în istorie“

462

Planul părţii finale a capitolului al patrulea al broşurii „Rolul violenţei în istorie“

463-465

Din impresiile de călătorie din America

466-468

 

 

Anexe

 

1. Dintr-o scrisoare a lui G. A. Lopatin către M. N. Oşanina

471

2. Insurecţia din mai 1849

473

3. Socialismul juridic

475

4. Corecturile făcute de F. Engels la programul Federaţiei socialiste din nordul Angliei

495

5. Interviu acordat de Friedrich Engels redacţiei lui „New Yorker Volkszeitung“

497

6. Congresul internaţional muncitoresc din 1889. Răspuns săptămînalului „Justice“

498

7. Scrisoare către redacţia săptămînalului „The Labour Elector“

509

8. Congresul internaţional muncitoresc socialist 14—21 iulie 1889. Apel către muncitorii şi socialiştii din Europa şi din America

510

9. Congresul internaţional muncitoresc din 1889. II. Răspuns la „Manifestul Federaţiei social-democrate“

512

10. Comunicatul comisiei de organizare cu privire la convocarea Congresului internaţional muncitoresc socialist

530

Adnotări

533-613

Date din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels (mai 1883 — decembrie 1889)

614-647

Indice de nume

648-686

Indice de numiri geografice

687-697

Indice de numiri etnografice din lucrarea „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului“

698-705

Indice bibliografic

706-716

 

 

Ilustraţii

 

Coperta primei ediţii a lucrării lui Friedrich Engels „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului“

26-27

Coperta interioara a ediţiei a IV-a a lucrării lui Friedrich Engels „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului“

153

Coperta interioară a lucrării „Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice germane“. Stuttgart 1888. Ediţie revăzută

263

Coperta interioara a ediţiei engleze din 1888 a „Manifestului Partidului Comunist“

351

Pagină din manuscrisul lui Engels „Rolul violenţei în istorie“

417

Programul Federaţiei socialiste din nordul Angliei cu corecturile făcute de Friedrich Engels

 
 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 21, Editura politică, Bucureşti, 1965

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1962, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1961. [Nota red.]