Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 22 [pdf]

Friedrich Engels: Ianuarie 1890 — august 1895


Cuprins

Prefaţă

V-XXXII

Alegerile din Germania din 1890

3-6

Şi acum ?

7-10

Politica externă a ţarismului rus

11-48

          I.

13-21

          II.

22-29

          III.

30-48

Despre antisemitism (Dintr-o scrisoare adresată unei persoane particulare din Viena)

49-51

Prefaţă la ediţia a patra germană (1890) a „Manifestului Partidului Comunist“

52-59

Ziua de 4 mai la Londra

60-56

Ciorna răspunsului adresat redacţiei lui „Sächsische Arbeiter-Zeitung“

67-68

Răspuns adresat redacţiei lui „Sächsische Arbeiter-Zeitung“

69-71

Congresul internaţional muncitoresc din 1891

72-75

Scrisoare de rămas bun către cititorii ziarului „Sozialdemokrat“

76-79

Răspuns d-lui Paul Ernst

80-85

Către redacţia ziarului „Berliner Volksblatt“

86

Către Consiliul Naţional al Partidului Muncitoresc Francez

87

Către redacţiile ziarelor „Arbeiter-Wochen Chronik“ şi „Népszava“ din Budapesta

88-89

Prefaţă la lucrarea lui Karl Marx „Critica Programului de la Gotha“

90-91

Brentano contra Marx în legătură cu pretinsa falsificare de citate

93-133

          I.

97-101

          II.

102-105

          III.

106-110

          IV.

111-114

          V.

115-119

          VI.

120-123

          VII.

124-133

          Documente

134-179

            I. Citatele incriminate

134-137

                 Nr. 1. Manifestul constitutiv

134-135

                 Nr. 2. „Capitalul“. Marx, „Capitalul“, vol. I, ediţia a 3-a, p. 670-672

135-137

            II. Brentano şi Marx

138-157

                 Nr. 3. Acuzaţia. „Concordia“ nr. 10 din 7 martie 1872

138-139

                 Nr. 4. Răspunsul lui Marx. „Volksstaat“ nr. 44, sîmbătă 1 iunie 1872

139-142

                 Nr. 5. Replica anonimului. „Concordia“ nr. 27 din 4 iulie 1872

143-146

                 Nr. 6. Al doilea răspuns al lui Marx. „Volksstaat“ nr. 63 din 7 august 1872

147-154

                 Nr. 7. A doua replică a anonimului. „Concordia“ nr. 34 din 22 august 1872

154-157

            III. Sedley Taylor şi Eleanor Marx

158-166

                 Nr. 8. Atacul lui S. Taylor. „Times“ din 29 noiembrie 1883

158-159

                 Nr. 9. Răspunsul Eleanorei Marx. „To Day“, februarie 1884

159-160

                 Nr. 10. Replica lui S. Taylor. „To Day“, martie 1884

160-162

                 Nr. 11. Al doilea răspuns al Eleanorei Marx. „To Day“, martie 1884

162-166

            IV. Engels şi Brentano

167-179

                 Nr. 12. Din prefaţa lui Engels la ediţia a 4-a a volumului I al „Capitalului“ lui Marx

 

                 Nr. 13. Răspunsul lui Brentano. „Polemica mea cu Karl Marx“, Berlin, 1890, p. 3-5

172-171

                 Nr. 14. Din anexele la răspunsul lui Brentano

174-177

                 Nr. 15. Din dările de seamă parlamentare apărute în presa londoneză din 17 aprilie 1863

177-178

                 Nr. 16. Gladstone către Brentano. „Deutsches Wochenblatt“ nr. 49 din 4 decembrie 1890

178

                 Nr. 17. Răspunsul lui Engels la nr. 16. „Neue Zeit“ nr. 13, 1891, p. 425

178-179

Mesaj de salut adresat muncitorilor francezi cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Comunei din Paris

180-181

Introducere la lucrarea lui Karl Marx „Războiul civil din Franţa“ (ediţia 1891)

182-193

Cu privire la ediţia spaniolă a lucrării lui Karl Marx „Mizeria filozofiei“ (scrisoare către José Mesa)

194

Către Comitetul de organizare a mitingului internaţional de la Milano pentru apărarea drepturilor muncii

195

Introducere la lucrarea lui Karl Marx „Muncă salariată şi capital“ (ediţia 1891)

196-203

Prefaţă la ediţia a patra germană (1891) a lucrării „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“

204

Prefaţă la ediţia a patra germană (1891) a lucrării „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului“

205-216

Mesaj de salut adresat Congresului al III-lea al Partidului din Austria

217-218

Observaţii critice pe marginea proiectului de program social-democrat din 1891

220-234

          I. Parte introductivă în zece paragrafe

221-227

          II. Revendicări politice

227-232

          III. Revendicări economice

232-234

Despre Congresul de la Bruxelles şi situaţia din Europa (dintr-o scrisoare adresată lui Paul Lafargue)

235-237

Congresul de la Bruxelles

235

Situaţia din Europa

235

Socialismul în Germania

239-254

          I.

241-245

          II.

246-254

Către redacţia ziarului „Volksfreund“

255

Scrisoare de însoţire a unei declaraţii înaintate redactorului ziarului „Daily Chronicle“

256

Defuncta d-nă Marx. Către redactorul ziarului „Daily Chronicle“

257

Către cercul coral al Asociaţiei culturale a muncitorilor comunişti, Tottenham Street

258

Prefaţă la ediţia engleză (1892) a lucrării „Situaţia clasei muncitoare din Anglia“

259-271

Răspuns onorabilului Giovanni Bovio

272-274

Prefaţă la ediţia poloneză (1892) a „Manifestului Partidului Comunist“ 

275-276

Mesaj de salut adresat muncitorilor francezi cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a Comunei din Paris

277-278

Notă la ediţia a doua germană a lucrării lui K. Marx „Mizeria filozofiei“

279

Introducere la ediţia engleză (1892) a lucrării „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“

280-304

Către Congresul Partidului austriac la Viena

305

Carl Schorlemmer

306-303

Prefaţă la ediţia a doua germană (1892) a lucrării „Situaţia clasei muncitoare din Anglia“

309-323

Despre unele particularităţi ale dezvoltării economice şi politice a Angliei

324-325

Către Consiliul naţional al Partidului muncitoresc socialist din Spania

326-327

Alegerile prezidenţiale din America

328-330

Marx, Heinrich Karl

331-341

Către redacţia ziarului „Berliner Volks-Tribüne“

342-344

Un caz nou de căsătorie pe grupe

345-348

Către conducerea Partidului social-democrat din Ungaria

349

Cu privire la recenta farsă a poliţiei din Paris

350-351

Despre „Panamaua“ italiană

352-358

          I.

352-354

          II.

354-355

          III.

356-358

Către cititorul italian. Prefaţă la ediţia italiană (1893) a „Manifestului Partidului Comunist“

359-360

Poate oare Europa să dezarmeze ?

363-393

          Prefaţă

365-366

          I.

367-369

          II.

370-373

          III.

374-377

          IV.

378-380

          V.

381-383

          VI.

384-386

          VII.

387-389

          VIII.

390-393

Către muncitorii germani cu prilejul zilei de 1 Mai 1893

394-395

Către muncitorii austrieci cu prilejul zilei de 1 Mai 1893

396-397

Către tovarăşii cehi cu prilejul zilei de 1 Mai 1893

398

Şi totuşi ! Mesaj de salut adresat muncitorilor francezi cu prilejul zilei de 1 Mai 1893

399

Către muncitorii spanioli cu prilejul zilei de 1 Mai 1893

400-401

Către redacţia publicaţiei bulgare „Soţial-demokrat“

402

Cuvîntare rostită cu prilejul încheierii lucrărilor Congresului internaţional muncitoresc socialist de la Zürich. 12 august 1893

403-404

Cuvîntare rostită la adunarea social-democrată de la Viena. 14 septembrie 1893

405-406

Cuvîntare rostită la adunarea social-democrată de la Berlin. 22 septembrie 1893

407-408

Către Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra

409

Către Congresul internaţional al studenţilor socialişti

410

Prefaţă la broşura „Articole din «Volksstaat» pe teme internaţionale (1871—75)“

411-413

Cuvînt înainte (1894) la lucrarea „Bakuniştii la lucru. Însemnări despre răscoala din Spania din vara anului 1873“

414-415

Postfaţă la lucrarea „Cu privire la problema socială în Rusia“

416-429

Volumul al III-lea al „Capitalului“ lui Marx

430

Cu privire la conţinutul volumului al III-lea al „Capitalului“

431-432

Viitoarea revoluţie în Italia şi Partidul socialist

433-436

Către Consiliul naţional al Partidului muncitoresc francez cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a Comunei din Paris

437

Către cel de-al patrulea Congres al Partidului din Austria

438

Către conducerea Partidului social-democrat din Ungaria cu prilejul celui de-al treilea Congres al partidului

439

Cu privire la istoria creştinismului primitiv [pdf]

441-468

          I.

443-448

          II.

449-457

          III.

458-468

Către organizaţiile socialiste şi muncitoreşti engleze

469-470

Către Congresul al III-lea al Partidului socialist al oamenilor muncii din Italia. Scrisoarea adresată lui Dell'Avalle

471-472

Mesaj de salut adresat socialiştilor sicilieni

473-474

Socialismul internaţional şi socialismul italian

475-476

Scrisoare adresată redacţiei ziarului „Vorwärts“

477-478

Problema ţărănească în Franţa şi în Germania

479-501

          I.

483-493

          II.

494-501

Cu privire la volumul al IV-lea al „Capitalului“ lui Karl Marx

502

Către Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra

503

Mesaj de salut adresat muncitorilor austrieci în legătură cu apariţia zilnică a lui „Arbeiter-Zeitung“

504

Introducere la lucrarea lui Karl Marx „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850“ (1895)

505-523

Către conducerea Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra

524

Către comitetul Partidului laburist independent

525

 

 

Anexe

 

Interviul acordat de Friedrich Engels corespondentului ziarului francez „L'Éclair“ la 1 aprilie 1892

529-534

Interviul acordat de Friedrich Engels corespondentului ziarului „Le Figaro“ la 8 mai 1893

535-540

Interviul acordat de Friedrich Engels corespondentului ziarului „Daily Chronicle“ la sfîrșitul lunii iunie 1893

541-545

Adnotări

546-646

Date din viaţa şi activitatea lui Friedrich Engels

647-686

Indice de nume

687-712

Indice de numiri geografice

713-720

Indice bibliografic

721-733

 

 

Ilustraţii

 

Coperta revistei ruse „Social-Demokrat“

16-17

Coperta interioară a ediţiei a patra germană (1890) a „Manifestului Partidului Comunist“

53

Prima pagină a manuscrisului lucrării lui Engels : „Observaţii critice pe marginea proiectului de program social-democrat din 1891“

223

Primele două pagini ale ediţiei a doua poloneze (1892) a „Manifestului Partidului Comunist“

274-275

Coperta interioară a ediţiei engleze (1892) a lucrării lui Engels : „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“

281

Lista lucrărilor lui K. Marx întocmită de F. Engels

333

Lista lucrărilor lui F. Engels, întocmită de el însuşi

339-340

Coperta ediţiei italiene a „Manifestului Partidului Comunist“ 1893

361

Coperta broşurii editată de grupul „Eliberarea muncii“ cu prefaţa lui F. Engels la lucrarea sa „Cu privire la problema socială în Rusia“

419

Şpalt din „Introducere [la lucrarea lui K. Marx „Luptele de clasă în Franţa 1848—1850“ (1895)] cu corecturile lui Engels

508-509

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 22, Editura politică, Bucureşti, 1965

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1963, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1962. [Nota red.]