Karl Marx

Manuscrise economico-filozofice din 1844Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Scrieri din tinerețe, Editura Politică, Bucureşti, 1968, p. 507-627 [pdf]
Transcriere: Levos, 2021


 

Prefață

Salariul

Profitul la capital

Renta funciară

[Muncă înstrăinată]

[Opoziţia dintre capital şi muncă. Proprietate funciară şi capital]

[Proprietate privată și muncă. Părerile mercantiliştilor şi ale fiziocraţilor, părerea lui Adam Smith, a lui Ricardo şi a şcolii sale]

[Proprietate privată şi comunism. Diverse stadii de dezvoltare a concepţiilor comuniste. Comunismul rudimentar, egalitarist şi comunismul ca socialism care coincide cu umanismul]

[Semnificaţia trebuinţelor umane în condiţiile dominaţiei proprietăţii private şi în condiţiile socialismului. Deosebirea dintre bogăţia risipitoare şi bogăţia producătoare. Diviziunea muncii în societatea burgheză]

[Puterea banilor în societatea burgheză]

[Critica dialecticii hegeliene şi a filozofiei hegeliene în general]


 

Scris de K. Marx în aprilie-august 1844

Publicat pentru prima oară (parţial) în 1927 de Institutul de marxism-leninism în limba rusă şi în 1932 (integral) în limba germană

Se tipăreşte după manuscris. Tradus din limba germană

Manuscrisele economico-filozofice din 1844“ ale lui K. Marx au ajuns pînă la noi sub forma a trei manuscrise, fiecare dintre ele avînd o numerotare proprie (cu cifre romane). Din manuscrisul al doilea s-au păstrat numai ultimele 4 pagini (p. XL—XLIII). În primul manuscris, fiecare din cele 27 de pagini care îl alcătuiesc este împărţită, prin două linii verticale, în trei coloane distincte, purtînd fiecare unul din următoarele 3 titluri puse în mod anticipat: „Salariu“, „Profitul la capital“, „Renta funciară“. De la p. XVII pînă la p. XXI e completată cu text numai coloana intitulată „Renta funciară“, iar de la p. XXII şi pînă la sfîrşitul primului manuscris, Marx a scris pe toate cele trei coloane, fără a ţine seama de titlurile puse anticipat. În volumul de faţă, textul acestor din urmă şase pagini (p. XXII—XXVII) se publică sub titlul „Muncă înstrăinată“, dat de redacţie. Manuscrisul al treilea conţine 43 de pagini mari, împărţite în 2 coloane şi numerotate chiar de Marx. La sfîrşitul manuscrisului al treilea (la p. XXXIX—XL) se află „Prefaţa“, care în volumul de faţă se publică la început, înaintea textului primului manuscris.

Titlul lucrării lui Marx, precum şi subtitlurile, incluse în paranteze pătrate, ale unor părţi din manuscris au fost date de Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. Diferitele părţi ale manuscrisului se publică în ordinea în care le-a aşezat Marx, cu excepţia „Prefeţei“, care se publică la început, şi a capitolului „Critica dialecticii hegeliene şi a filozofiei hegeliene în general“, care, conform indicaţiei date de Marx în „Prefaţa“ sa, a fost pus la sfîrşitul lucrării. [Nota red.]