Capitalul, Volumul I

Indice de lucrări citate, apărute şi în limba română

Appian : Istoria Romei. Războaiele civile. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1957. — 732.

Aristotel : Etica Nicomahică. Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1944. — 73, 74.

Aristotel : Politica. Bucureşti. Cultura Naţională, 1924. — 100, 166.

Balzac H. : Cămătarul (Gobseck). Bucureşti, E.S.P.L.A. 1950. — 599.

Beecher Stowe H. : Coliba unchiului Tom, Bucureşti, Editura tineretului, 1965, ed. a III-a. — 735.

Cervantes M. : Iscusitul Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bucureşti. Editura pentru literatură, 1966. — 100.

Dante A. : Divina comedie. Bucureşti, E.S.P.L.A. 1954. — 57.

Darwin Ch. : Originea speciilor prin selecţie naturală sau păstrarea raselor, favorizate în lupta pentru existenţă, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R. — 352, 381.

Defoe D. : Robinson Crusoe, Bucureşti, E.L.U. 1964. — 154.

Descartes René : Discurs asupra metodei de a ne conduce bine raţiunea şi a căuta adevărul în ştiinţe. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1957. — 399.

Dickens Ch. : Aventurile lui Oliver Twist. Bucureşti, Editura Tineretului, 1957. — 451.

Diderot D. : Opere alese, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1956. — 147.

Goethe W. : Faust. Bucureşti, E.S.P.L.A. 1955. — 281.

Hegel : Enciclopedia ştiinţelor filozofice, partea I, Logica. Bucureşti, Editura Academiei R.P.R. 1962. — 192.

Heine H. : Versuri, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1956. — 312.

Homer : Iliada, Bucureşti, Editura tineretului, 1965, vol. I—II. — 76.

Homer : Odiseea, Bucureşti, Editura tineretului, 1965, vol. I—II. — 375.

Horaţiu : Epistole, cartea I, Bucureşti, Alcalay, 1940. — 12.

Horaţiu : Ode şi epode, cartea I—III, Bucureşti, Alcalay, 1935. — 718.

Horaţiu : Satire, cartea I—II, Bucureşti, Alcalay, 1936. — 277.

Juvenal : Satire, Bucureşti, 1928. — 258, 259.

Lesage A. : Istoria lui Gil Blas de Santillana, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1962, vol. I—II. — 716.

Lucretius Carus : Poemul naturii, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1965. — 227.

Montesquieu Ch. : Despre spiritul legilor, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1964. — 105, 625.

Morus Th. : Utopia, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1958. — 724, 740.

Ovidius : Arta iubirii, Constanţa 1915. — 448.

Ovidius : Fastele, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1965. — 727.

Platon : Opere, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1930—35, vol. I—III. — 376.

Ricardo D. : Opere alese, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1959, vol. I—II. — 94, 95, 241, 397, 401, 402, 583, 598, 599.

Smith, A. : Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei. Bucureşti, Editura Academiei R.P.R. 1962— 65, vol. I—II. — 61, 363, 365, 372, 373, 604.

Spinoza B. : Etica, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1957. — 319.

Sofocle : Antigona, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1965. — 146.

Shakespeare W. : Hamlet, Opere, vol. 7, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1959. — 284.

Shakespeare W. : Henric al IV-lea, partea întîi, Opere, vol. 4, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1957. — 45, 62.

Shakespeare W. : Mult zgomot pentru nimic, Opere, vol. 3, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1956. — 98.

Shakespeare W. : Neguţătorul din Veneţia, Opere, vol. 2, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1955. — 298, 495.

 

Shakespeare W. : Timon din Atena, Opere, vol. 8, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1957. — 146.

Shakespeare W. : Visul unei nopţi de vară, Opere, vol. 3, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1956. — 122.

Schiller, F. : Intrigă şi iubire, Teatru, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1951, vol. I. — 585.

Schilier, F. : Cîntecul despre clopot, în Poezii, Bucureşti, Editura Tineretului, 1958. — 415.

Titus Livius : De la fundarea Romei, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1959, vol. I—V. — 405.

Thukydides : Războiul peloponeziac, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1941. — 375.

Virgilius : Eneida, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1964. — 313, 762.

Voltaire : Candide sau Optimismul, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1962. — 207, 674.