Muzică
 

 

   Internaţionala

   mp3

   1 Mai Muncitoresc

   mp3

   Uteciştii

   mp3

   Porniţi înainte, tovarăşi!

   mp3

   Trei culori

   wma

 

 
 

Internaţionala

Versurile: Eugène Pottier (1816-1887), iunie 1871
Muzica: Pierre Degeyter (1848-1932), 1888
Internaţionala a fost scrisă pentru a celebra Comuna din Paris (martie-mai 1871).

Sculaţi, voi oropsiţi ai vieţii,
Voi, osîndiţi la foame, sus!
Să fiarbă-n inimi răzvrătirea,
Să-nceapă al lumii vechi apus!
Sfîrşiţi odată cu trecutul negru,
Sculaţi, popor de osîndiţi!
Azi nu sînteţi nimic în lume,
Luptaţi ca totul voi să fiţi!

Hai la lupta cea mare,
Rob cu rob să ne unim,
Internaţionala
Prin noi s-o făurim!


Sculaţi, nu-i nici o mîntuire 
În regi, ciocoi sau dumnezei! 
Unire, muncitori, unire, 
Şi lumea va scăpa de ei! 
Prea mult ne-au despuiat tîlharii 
Ce-n lume, lux, desfrîu se scald: 
Să ne unim toţi proletarii, 
Să batem fierul cît e cald!

Hai la lupta cea mare,
Rob cu rob să ne unim,
Internaţionala
Prin noi s-o făurim!


Ţărani şi muncitori, noi sîntem 
Partidul, mare muncitor! 
Pămîntul este-al celor harnici, 
Cei leneşi plece unde vor! 
Cînd vulturi lacomi, corbi de pradă, 
N-or mai pluti nori negri-n vînt, 
Pe cer luci-va-ntotdeauna 
Al înfrăţirii soare sfînt. 

Hai la lupta cea mare,
Rob cu rob să ne unim,
Internaţionala
Prin noi s-o făurim!


 

 
 

1 Mai Muncitoresc

Versurile: Maria Ranteş
Muzica: Ciprian Porumbescu

Rîde iară primăvara,
Peste cîmpuri, peste plai,
Veselia umple ţara,
C-a venit Întîi de Mai!

Muncitorii au pornit
Şi-ntr-un glas s-au înfrăţit!
Şi ei azi sărbătoresc
Unu Mai muncitoresc.

Înfrăţiţi azi cu ţăranii,
Muncitorii-n joc şi cînt,
Prăznui-vor în toţi anii
Libertatea pe pămînt.

Peste mări şi peste ţări,
Se adună pe cărări,
Lumea toată în alai
Pentru al nostru Întîi de Mai.

 


 

Porniţi înainte, tovarăşi!

Porniți înainte, tovarăși,
Cu sufletu-n luptă oțelit,
Din închisoare noi iarăși
Gata de luptă am ieșit.

Am stat în celule în fiare,
Cu trupul din greu chinuit,
Noaptea cea neagră dispare,
Ziua cea mare a venit.

În luptă cu fiara fascistă
Poporul cuvîntul și-a spus
Steagul libertății
Să-l ridicăm tot mai sus.

 
 

   
   


 

Alte link-uri:
Marxism and Music
Soviet Music
The International