Karl Marx

Beda filozofije

Odgovor na M. Proudhonovo delo Filozofija bede


Napisano: Prva polovica leta 1847
Vir: Beda Filozofije, Karl Marx, Progress Publishers, 1955;
Prvič izdano: Paris in Brusel, 1847
Prevedel: iz francoščine Inštitut Marksizma Leninizma, 1955;
Elektronska verzija: Internetni Marksistični Arhiv 2004; Marx/Engels Internetni Arhiv (marxists.org) 2004;
Prepis:Luka Pregelj;
HTML markacija: Luka Pregelj


 

Uvod

Predgovor

Prvo poglavje: Neko znanstveno odkritje

1. del: Nasprotje med uporabno in menjalno vrednostjo
2. del: Konstituirana ali sintetična vrednost
3. del: Uporaba zakona o sorazmernosti vrednosti

Drugo poglavje: Metafizika politične ekonomije

1. del: Metoda
2. del: Delitev dela in stroji
3. del: Konkurenca in monopol
4. del: [Zemljiška] lastnina ali renta
5. del: Stavke in delavska združenja