Internetni marksistični arhiv, slovenska sekcija

Karl Marx
1818 - 1883

Karl Marx in Friedrich Engels

Friedrich Engels
1820 - 1895

V slovenščini so trenutno na voljo spodaj navedena dela:

 

Pismi Rugeju, Marx 1843

Pripombe k Millu, Marx 1844

Odtujeno delo, Marx 1844

Marx o Feuerbachu, Marx-Engels 1845

Beda filozofije, Marx 1847

Komunistični manifest, Marx-Engels 1848

Osemnajsti brumaire Ludvika Bonaparta, Marx 1852

Predgovor h kritiki politične ekonomije: prispevek, Marx 1859

Marxov Kapital (recenzija), Engels 1868

O avtoriteti, Engels 1873

Kritika gothskega programa, Marx 1875

Vloga dela pri preobrazbi opice v človeka, Engels 1876

Pravična mezda za pravično delo, Engels 1881

Izvor družine, privatne lastnine in države, Engels 1884