Karl Marx

Kritika gothskega programa


Napisano: april in zgodnji maj, 1875;
Prvič izdano: Die neue Zeit, 1. zvezek, 1891;
Vir: MEID, IV. zvezek, Cankarjeva Založba, 1968;
Prepis/HTML oblika: A.M..

 Svoje kritične pripombe k osnutku programa enotne Socialistične delavske stranke Nemčije, ki jim je dal naslov »Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei« (»Obrobne pripombe k programu nemške delavske stranke«), je Marx napisal v aprilu in prvih dneh maja 1875. V pismu jih je poslal nemškim delavskim voditeljem. V tiskani obliki jih je s spremnim pismom Brackeju vred prvič izdal Engels v tedniku nemške demokracije »Die neue Zeit« (»Novi čas«) leta 1891 (št. 18, 1.zv., 1890-91, Stuttgart. Za to priložnost je Engels napisal tudi kratko uvodno pojasnilo.


Vsebina

Engelsov predgovor
Marxovo pismo Wilhelmu Brackeju
I
II
III
IV