Marx & Engels 1852

Osemnajsti brumaire Ludvika Bonaparta

Karl Marx


Napisano: od decembra 1851 do marca 1852;
Vir: Tretja izdaja - 1885 - v slovenščini.
Prvič izdano: Prva izdaja časnika Die Revolution, 1852, New York
Elektronska oblika dela: slovenski oddelek Internetnega marksističnega arhiva (marxists.org) 2004
Prepis/markacija: Luka Pregelj; za skupino Naprej!

Somišljenjaki predsednika Ludvika Bonaparta (Napoleonovega nečaka) so 2. decembra 1851 razpustili ustavodajno skupščino in vzpostavili diktaturo. Leto zatem se Ludvik Bonaparte okliče "Emperor Napoleon III."

Marx je Osemnajsti brumaire Ludvika Bonaparta napisal med decembrom 1851 in februarjem 1852. "Osemnajsti brumaire" se nanaša na 9. november 1799 francoskega revolucionarnega koledarja - dan, ko prvi Napoleon Bonaparte postane diktator s pomočjo državnega udara.

Marx v tem delu sledi in analizira, kako se je konflikt med različnimi družbenimi interesi zapletel v zapleteno mrežo političnih bojev, predvsem pa analizira protisloven odnos med zunanjo obliko, ki jo je boj dobil, in njegovim resničnim družbenim pomenom. Pariški proletariat je bil v tem času preveč neizkušen, da bi bitko dobil, vendar so se izkušnje iz let 1848-51 izkazale za neprecenjive za uspešno delavsko revolucijo leta 1871.

Za časovni potek dogajanja glej konec šestega poglavja.


Vsebina:

Uvod:   Marx 1869   5k
1. poglavje : Feb. 1848 do dec. 1851 25k
2. poglavje : Padec republikancev 29k
3. poglavje : Vzpon Ludvika Bonaparta 37k
4. poglavje : Propad maloburžujske demokracije 26k
5. poglavje : Ustavodajna skuščina proti Bonapartu 45k
6. poglavje : Zmaga Bonaparta 48k
7. poglavje : Zaključek 35k
Original Cover
deputies arrested at the Marie Building barricades on 2nd December in Saint-Antoine

“Vse revolucije so ohranile državo v nespremenjeni obliki, namesto da bi jo podrle.” (7. poglavje )