Dela Friedrich Engelsa 1884

Izvor družine, privatne lastnine in države


Napisano: od marca do maja, 1884
Prvič izdano: oktober 1884, Hottingen-Zürich
Vir: MEID, V. zvezek, Cankarjeva Založba, 1975
Prepis/HTML markacija: Luka Pregelj za skupino Naprej!
Elektronska verzija dela: Marx/Engels slovenski arhiv (marxists.org) 1993, 1999, 2000


engels in his study

Vsebina:

Uvod
Predgovor k prvi izdaji
Predgovor k četrti izdaji
Predzgodovinske kulturne stopnje
Družina
Družina krvnega sorodstva (Prva stopnja družine)
Družina punalua
Parna družina
Monogamna družina
Irokeški gens
Grški gens [Nastanek privatne lastnine]
Nastanek atenske države
Gens in država v Rimu
Gens pri Keltih in Nemcih
Nastanek države pri Nemcih
Barbarstvo in civilizacija

Uvod

 

Po Marxovi smrti je Engels med Marxovimi rokopisi našel Marxove zapiske o knjigi "Starodavna družba" ("Ancient Society"). To knjigo je napisal progresivni mislec in raziskovalec Lewis Henry Morgan, izdana je bila leta 1877 v Londonu. Marx je napisal zapiske o Starodavni družbi med letoma 1880-81, vsebuje pa veliko Marxovih opomb, kot tudi odstavke iz drugih del.

Potem, ko je Engels prebral in proučil zapiske, je začel pisati posebno delo - v katerem je videl izpolnitev Marxove volje. Med pisanjem knjige je uporabil Marxove zapiske, hkrati pa tudi nekaj Morganovih dokaznih materialov in ugotovitev. Poleg tega pa je uporabil veliko svojega znanja, ki ga je pridobil s svojimi študijami o zgodovini Grčije, Rima, stare Irske države in starodavne Nemške države.

Knjiga je tako dobila naslov "Izvor družine, privatne lastnine in države" - prva izdaja je bila izdana oktobra 1884 v Hottingen-Zürich.

Engels je to knjigo napisal v samo dveh mesecih - s pisanjem je začel proti koncu marca 1884, dokončal pa jo je v koncu maja. Knjiga je osredotočena na zelo zgodnjo človeško zgodovino, sledi razpustitvi primitivne skupnosti in pojav razredne družbe osnovane na privatni lastnini. Engels razišče izvor in bistvo države, ki se po njegovi raziskavi na določeni stopnji razkroji in spet vrne v brezrazredno družbo.

Engels: - skupaj z [razredi] bo država neizogibno padla. Družba, ki bo reorganizirala proizvodnjo na osnovi proste in enakostne povezave proizvajalcev, bo hkrati podružbila vse funkcije države, ki bo tako tudi pristala tam, kamor spada: v antični muzej, skupaj z bakreno sekiro in parnim strojem.

Ko je Engels zbral nov material glede zgodovine primitivne družbe, je leta 1890 začel pripravljati novo izdaje svoje knjige. Proučil je najnovejše knjige na to temo - tudi tiste ruskega zgodovinarja Maksima Kovalevskega. (Četrta izdaja, Stuttgart, 1892, je bila posvečena Kovalevskemu.) Posledično je knjigi dodal veliko novega materiala.

Leta 1894 je bila Engelsova knjiga prevedena v ruščino. Knjiga je bila prvo Engelsovo delo, ki je bilo legalno izdano v carski Rusiji. Lenin jo je kasneje opisal kot " ena od najpomembnejših del znanstvenega socializma".