Karl Marks
Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. godine

Treći rukopis[Z]

 

Sadrzaj:

Privatno vlasništvo i rad
- Privatno vlasništvo i komunizam
- Potreba, proizvodnja i podjela rada
- Novac
- Kritika Hegelove dijalektike i filozofije uopće