Shqip | عربي | Hayeren | Bangla | Català | Čeština | 中文 | Dansk | Deutsch | Español | Esperanto | Euskara | فارسی | Français | Ελληνικό | בעברית | Indonesian
Italiano | 日本語 | 한국어 | Kurd� | Македонски | Magyar | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Punjabi | Русский | Română | Sinhala | slovenščina
Slovencina | српскохрватски | srpskohrvatski | Suomi | Svenska | ไทย | Tagalog | Türkçe | Urdu | Tiếng Việt | X-language


Karl Marks internet arhiva

 

Karl Marks

Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. godine (1844.)
Prilog jevrejskom pitanju (1844.)
Teze o Fojerbahu (1845.)
Manifest komunisti�ke partije (1848.)
Junska revolucija (1848.)
Najamni rad i kapital (PDF A4, PDF A5)(1849.)
Prilog kritici političke ekonomije (predgovor) (1859.)
Osniva�ki manifest Medjunarodnog udru�enja radnika (1864.)
Instrukcije delegatima privremenog generalnog savjeta po pojedinim pitanjima (3. septembar 1866.)
Kapital (1867.)
O ukidanju privatne svojine nad zemlji�tem (1869.)
Op�i statut Me�unarodnog udru�enja radnika (1871.)
Kritika Gotskog programa (1875.)