Карл Маркс

Најамни рад и капитал[А]


Написано: Децембар 1849.
Извор: К. Маркс, Најамни рад и капитал, Култура, Библиотека марксизма-лељунизма, 1947. Предато у штампу 22 маја 1947. Рукопис бр. 264. Штампано ћирилицом и латиницом. Штампање ћирилицом завршено 24 јуна 1947 у штампарији „Култура“, Београд, Стаљинградска ул. 4. Штампаних табака 3.
Први пут издато: Neue Rheinische Zeitung, Април 5-8 и 11, 1849.
Интернет верзија: Побуњени ум 2003. / Марксистичка интернет архива (marxists.org) 2003.
Транскрипција / HTML: Побуњени ум 2003. / Марксистичка интернет архива (marxists.org) 2003.
Copyleft: Марксистичка интернет архива (marxists.org) 2003. Копирање и/или дистрибуирање овог документа је дозвољено под условима наведеним у GNU Free Documentation Licence


 

Садржај

Од издавача
Увод Ф. Енгелса
Карл Маркс. Најамни рад и капитал
I
II
III
IV
V
Напомене