Карл Маркс
Најамни рад и капитал

 

Од издавача

Марксово дело „Најамни рад и капитал“, а исто тако и Енгелсов предговор који је писан године 1891, дајемо у преводу Димитрија Туцовића. Тај превод изашао је 1907 године у Београду, у издању Српске социјал-демократске странке, као друга свеска Социјалистичке библиотеке. У овом нашем издању унете су у Туцовићев превод извесне измене, онде где је превод требало приближити оригиналу или узети данас употребљаване термине из политичке економије.

Култура

Следеће поглавље